Vil du deltage i et fjernvarmeprojekt på Balkan?

By 28. november 2016Ikke kategoriseret

FleksEnergi-medlemmet PlanEnergi deltager i EU-projektet ”CoolHeating” (www.coolheating.eu) som fokuserer på etablering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energi i fem lande på Balkan: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Makedonien. I de fem lande er lokale partnere, som arbejder på etablering af et konkret projekt, samt mulighederne for etablering af flere projekter.

I første og fjerde kvartal 2017 planlægges afholdt workshops i de fem lande, hvor fokus bl.a. er på udvikling af projekter herunder mulige teknologier, og information fra danske leverandører vil være velkomment. Der er således mulighed for kontakt til de fem markeder.

PlanEnergi bidrager bl.a. med danske erfaringer og vil gerne formidle kontakt til FleksEnergis medlemmer. FleksEnergis medlemmer, herunder leverandører, som har interesse i at undersøge mulighederne for aktiviteter i – og måske på sigt eksport til – de fem lande på Balkan er velkomne til at henvende sig til Morten Hofmeister mh@planenergi.dk.