Sammen står vi stærkere

By 24. maj 2017Nyheder

Samarbejdet i House of Energy har skabt nye synergier. En markant stigning i besøg hos medlemmerne, flere projekter og øget internationalisering er blandt resultaterne.

”Der er ingen tvivl om at resultaterne kommer fordi vi blevet en del af noget større”, fortæller Hanne Skovby Områdeansvarlig, Fjernvarme. 

Siden 2016 har FleksEnergi været en del af House of Energy sammen med vindnetværket Hub North, Hydrogen Valley i Hobro, Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor. FleksEnergi er gået fra at være to medarbejdere til 15 medarbejder i House of Energy, hvilket har frigivet mere tid til vores medlemmer:

”Alene når det kommer til besøg hos medlemmerne kan vi se en stigning på ca. 30 % i forhold til 2015. Det resultat kommer af, at jeg har fået mere tid til at komme på landevejen efter vi er blevet en del af et større sekretariat”, fortæller Hanne.

Øget fokus på projekter og internationalisering
Særligt på internationalisering er der sket meget. Blandt andet har FleksEnergi haft besøg af flere japanske delegationer, der var interesseret i dansk fjernvarmeteknologi og vi har været vært for en delegation fra Kosovo, med interesse i klyngearbejde og vedvarende energi. Yderligere er der indgået et samarbejde mellem energiklynger og offentlige myndigheder i projektet Northern Connections. Her er partnerne fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Skotland.

House of Energys seneste initiativ er at udvide fokusområderne fra fjernvarme, grønne gasser og vindenergi til også at indebære energieffektive løsninger og det integrerede energisystem.

”Den synergi der er i House of Energy, har resulteret i en kraftig stigning i antallet af ansøgninger til nationale og internationale midler. Og det var et område, som der ikke var ressourcer til tidligere. Vores medlemmer kan forvente at få endnu flere tilbud – også på tværs af fokusområder”, slutter Hanne.