Rapporter

Nedenfor finder du en række rapporter fra forskellige projekter, som vi er en del af. 

Analyse vedrørende en større energisatsning

Formålet med analysen er at undersøge, hvordan der kan skabes en større synenergi mellem FleksEnergi og Hub North. Dels at skabe flere fælles initiativer og arrangementer for medlemmerne af begge netværk.

Læs analysen.

Lavtemperaturfjernvarme i Nordjylland

Projektets formål er at udvikle de nordjyske kompetencer inden for lavtemperaturfjernvarmeteknologi som et nyt forretningsområde. 

Projektet består af to faser. Hver fase er beskrevet i en individuel rapport nedenfor. Den første fase omhandler Brønderslev Forsyning og anden fase er cases fra Brønderslev Forsyning, Støvring Kraftvarmeværk, Aars Fjernvarme samt Viborg Fjernvarme.

Kortlægning af biomassepotentiale i Nordjylland

Formålet med denne analyse er at kortlægge potentialet for brug af biomasse i varmeproduktionen i Nordjylland.

Læs analysen. 

Designprojekt Brønderslev Kommune

Projektets overordnede formål har været at udnytte, udbygge og videreudvikle lokalt baserede forsyningsløsninger og udfase fossile brændsler. Projektet har undersøgt muligheden for at etablere et fælles fjernvarmenet.

Læs rapporten.

Designprojekt Jammerbugt Kommune

Projektets overordnede formål har været at udnytte, udbygge og videreudvikle lokalt baserede forsyningsløsninger og udfase fossile brændsler. Projektet har fokus på en fælles geotermi-løsning.

Læs rapporten.

Designprojekt Morsø Kommune

Projektets overordnede formål har været at udnytte, udbygge og videreudvikle lokalt baserede forsyningsløsninger og udfase fossile brændsler. Projektet har undersøgt muligheden for at etablere et fælles fjernvarmenet, omfattende hele Morsø Kommune.

Læs rapporten.

Se samlede bilag.

Designprojekt Thisted Kommune

Projektets overordnede formål har været at udnytte, udbygge og videreudvikle lokalt baserede forsyningsløsninger og udfase fossile brændsler. Projektet har undersøgt muligheden for at etablere et fælles fjernvarmenet, omfattende hele Thisted Kommune. 

Læs rapporten.

Designprojekt Aalborg Kommune

Projektets overordnede formål har været at udnytte, udbygge og videreudvikle lokalt baserede forsyningsløsninger og udfase fossile brændsler. Projektet har undersøgt mulighederne for alternativer til den nuværende naturgas kraftvarme.

I de nedenstående rapporter finder du en beskrivelse af løsningsforslag for de to decentrale værker: