Et innovativt netværk for fleksibel fjernvarme

VARMEVÆRKER

INDUSTRI

UNIVERSITET

KOMMUNER

Om FleksEnergi

FleksEnergi, House of Energys fokusområde for fjernvarme er et nordjysk netværksprojekt, som driver udviklingsprojekter og samler hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og vidensinstitutioner inden for fjernvarmesektoren i Nordjylland.

Region Nordjylland er nemlig verdensledende på områder som fjernvarmerør, biomasseanlæg, solvarmeanlæg, geotermiske varmeanlæg samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning på det kollektive varmeforsyningsområde. Disse kompetencer skal styrkes og skærpes, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen og udnytte sit vækst- og eksportpotentiale både i Danmark og internationalt. 

For at kunne styrke den nordjyske fjernvarmesektors fortsatte vækst og internationalisering, påtager FleksEnergi sig derfor rollen som facilitator for samarbejde mellem sektorens forskellige interessenter og sætter nogle fælles formål: Det overordnede mål på klima- og forsyningssiden er en udfasning af de fossile brændsler og dermed en reduktion af CO2-udledningen. Det nordjyske fjernvarmesystem skal optimeres på produktions- såvel som på distributionsområdet bl.a. gennem inddragelse af lokale og vedvarende energikilder. På erhvervssiden er målsætningen en skærpelse af den nordjyske konkurrencedygtighed på området, en styrkelse af eksportmulighederne og en profilering af de nordjyske kompetencer, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser.

Derfor er det FleksEnergis formål at skabe forudsætningerne for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og dermed skabe vækst og arbejdspladser inden for fjernvarmesektoren.

Styregruppen er øverste myndighed
i FleksEnergi og repræsenteres af:

VARMEVÆRKER
Claus Haparanda
Støvring Kraftvarmeværk
Lars Boye Mortensen
Aalborg Varme
Lars Toft Hansen
Thisted Varmeværk
Thorkil B. Neergaard
Brønderslev Forsyning
Næstformand for FleksEnergi
INDUSTRI
Anders N. Andersen
EMD International
Jan Lykke Jensen
LOGSTOR

Knud Erik Nielsen

Arcon-Sunmark
Per Alex Sørensen
PlanEnergi
Formand for FleksEnergi
UNIVERSITET
Carsten Bojesen 
Institut for Energiteknik
Aalborg Universitet
Poul Alberg Østergaard
Institut for Planlægning
Aalborg Universitet

KOMMUNER
Lars Michael Odgaard
Miljø- og Energiplanlægning, Miljø- og Energiforvaltningen
Aalborg Kommune

 

Kontakt os

Hanne Skovby
Områdeansvarlig, fjernvarme
Mobil: 2520 1586
Direkte tlf.: 9931 1586

Mail: has@aalborg.dk

Line Bay – Jensen
Kommunikations- og eventkoordinator
Mobil: 2520 1568

Direkte tlf.: 9931 1568
Mail: lba@aalborg.dk 

 

Kontakt

Samarbejdspartnere