Solens stråler forsyner Hjallerup Fjernvarme

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Og med god hjælp fra Intego, som er varmeværkets faste leverandør på el- og automationsarbejde på det 21.500 m2 store solfangeranlæg.

I 2015 blev Hjallerup Fjernvarmes solfangeranlæg på 21.500 m² solpaneler etableret ved Aalborgvej i Hjallerup. Et anlæg, som kan producere omkring 11.000 MW-timer årligt, og som for varmeværkets forbrugere har betydet billigere varme. Ved at investere i solvarme, har Hjallerup Fjernvarme nemlig kunnet reducere varmeværkets naturgasforbrug med omkring 20 %, og det har forbrugerne kunnet se på varmeregningen.

“Vores solfangere og biomasse er der ingen afgift på, og det betyder, at varmen er blevet billigere for forbrugerne. I 2010 var prisen pr. MW-time DKK 628,- + moms, i dag er den DKK 470,- + moms, og det er kun godt 1 år siden, at anlægget blev etableret”, fortæller Kaj Tranholm Olesen, som er formand for Hjallerup Fjernvarme.

Ud over solfangeranlægget, har varmeværket senest investeret i et biomasseanlæg bestående af en halmkedel på 1,8 MW effekt og en tilhørende 1.072 m² stor bygning. Biomasseanlægget er koblet sammen med solfangeranlægget, så anlægget starter og supplerer driften, når temperaturen i solfangeranlæggets 3.500 m² store akkumuleringstank, falder under et vist niveau. Herefter kører biomasseanlægget indtil maks.-temperaturen er nået, hvorefter solpanelerne overtager igen.

 Ekspertviden og hurtig service

Hjallerup Fjernvarmes serviceaftale med Intego indebærer bl.a. løbende vedligehold og service på varmeværkets SRO-system samt døgnvagt. Og Kaj Tranholm Olesen fremhæver især to ting ved varmeværkets positive samarbejde med Intego:

 “Integos folk er eksperter i styringsdelen på begge vores anlæg, og herunder også SRO-systemet. Ikke mindst, fordi det som regel er de samme folk, der kommer her. Det betyder, at de kender vores anlæg indgående, og samtidig kender de også os og vores arbejdsgang, og derfor skal de ikke starte forfra hver gang. Det letter både deres, og vores arbejde en hel del”, fortæller Kaj Tranholm Olesen og tilføjer:

“Og for en virksomhed som vores, der servicerer en hel masse forbrugere, er det af afgørende betydning, at vores serviceaftale også omfatter døgnservice. Det er selvfølgelig helst noget, vi vil undgå at skulle gøre brug af, men de gange, det har været nødvendigt, har Intego været hurtige til at rykke ud og få udbedret de fejl, der har måttet være”.

Klumme: Privatisering vil bremse innovation og eksport

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Regeringens planer om at privatisere forsyningssektoren er en kæp i hjulet for eksporten af den danske fjernvarmemodel og en akut trussel mod innovationen på fjernvarmeområdet.

En privatisering af fjernvarmesektoren vil medføre, at fjernvarmeværkerne ikke længere vil have incitament til at dele deres data med virksomhederne – tværtimod. Det vil samtidig blive mindre fordelagtigt at samarbejde generelt om fx udviklingsprojekter.

Det ved vi, fordi det allerede er tilfældet i elsektoren i dag. Elsektoren er netop konkurrenceudsat, og det har resulteret i langt mindre åbenhed, end vi ser det i fjernvarmesektoren.

Samarbejde giver større muskler

Styrken ved den danske fjernvarmemodel – især i et eksportperspektiv – er netop vores åbenhed over for hinanden, evnen og viljen til samarbejde og den fornyelse og innovation, der udspringer heraf.

Jeg har sagt det før, men gentager gerne mig selv: Skal vi sælge den danske fjernvarmemodel på internationale markeder – hvilket der er et stort potentiale for – skal vi samarbejde og gå ud med samlede systemløsninger. Det er den eneste måde at sikre os de nødvendige ”muskler”.

Der er stor, international interesse for den danske fjernvarmemodel, og bl.a. vi hos FleksEnergi arbejder på tiltag, der skal markedsføre modellen i udlandet. Senest har vi i forbindelse med Aalborg Universitets verdensførende konference arrangeret studieture til nordjyske fjernvarmeværker. Det har haft så massiv interesse hos de internationale deltagere på konferencen, at vi har måttet udvide programmet for at få plads til alle. Det viser, at vi sidder på en væsentlig kapital i form af innovativ teknologi og ikke mindst praktisk erfaring. Hvor ville vi være uden?

Til fordel for alle

I FleksEnergi er netop samarbejdet mellem forskellige aktører i fjernvarmesektoren et konkret mål for vores netværksarbejde. Og det er jo ikke tilfældigt. Når vi satser så meget på at fremme samarbejdet i fjernvarmesektoren, er det ud fra en grundlæggende antagelse om, at samarbejde er til fordel for os alle – for værkerne, for virksomhederne, for varmeforbrugerne osv.

Derfor er vi hos FleksEnergi konkret bekymrede for, at privatiseringen af fjernvarmesektoren vil vanskeliggøre produktudviklingen og innovationen hos de af vores medlemmer, der bl.a. har baseret deres forretning på tilgængeligheden af data og viljen til at samarbejde.

Det gælder fx virksomheden EMD International i Aalborg. EMD udvikler software til energiplanlægning, som har stort internationalt potentiale, da der er tale om et af markedets absolut bedste. Softwaren er udviklet over en lang årrække og havde sandsynligvis ikke været så langt fremme uden løbende input fra forsyningssektoren i form af big data om danskernes varmeforbrug.

Innovation forudsætter et åbent sind

Ligeledes har danske fjernvarmeværker – et klassisk eksempel er Thisted Varme – historisk vist stor villighed til at implementere nye, mere eksperimenterende eller alternative teknologier og energikilder, som har dannet basis for forskning, udvikling og erfaringsudveksling. Det er ikke sikkert, at der havde været den samme nysgerrighed til stede, hvis disse projekter var blevet vurderet ud fra en privat, investeringsmæssig betragtning, hvor overskud til aktionærerne og ikke ”hvile-i-sig-selv-princippet” havde været udgangspunktet.

Jeg tør godt vove den påstand, at megen af den innovation på fjernvarmeområdet, som vi er særligt stolte af i Danmark i dag, aldrig var blevet til noget i en privat forsyningssektor.

En nylig analyse fra COWI for Dansk Industri, Dansk Fjernvarme, Grøn Energi og Fjernvarmeindustrien forudser et eksportboom af innovativ dansk fjernvarmeteknologi og -rådgivning på 60 % frem mod 2025, der potentielt kan skabe 2.400 nye jobs. Men de 5 milliarder kan vi sandsynligvis godt vinke farvel til, hvis privatiseringen gennemføres. Parterne bag rapporten understreger nemlig, at det helt afgørende for at indfri potentialet er, at vi fremmer den næste generation af fjernvarmesystemer. Er det muligt i en privatiseret fjernvarmesektor? Jeg håber ikke, at vi kommer til at gøre eksperimentet.

Neogrid Technologies – Prognosebaseret varmestyring

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Neogrid Technologies er en Cleantech virksomhed, der specialiserer sig i udvikling af intelligente prognosebaserede energistyringsløsninger til fjernvarme og varmepumper. PreHeat sikrer en mere energieffektiv bolig ved at reducere og udnytte varmen bedre, uden at gå på kompromis med komforten.

Neogrids førende produkt PreHeat er et selvlærende energisystem, som tilpasser den mængde energi, der skal til for at opvarme bygninger baseret på bl.a. sol, vind og brugeradfærd. PreHeat kan både benyttes til fjernvarme, men også til varmepumper, og giver forbrugere mulighed for at opnå energibesparelser og reducere energispild ved at sikre, at der kun leveres den mængde energi til bygningen, som bygningen reelt har behov for. Konkret vil PreHeat med tiden lære bygningen så godt at kende, at den kan styre varmen baseret på, hvad der kommer til at ske i huset i fremtiden. Hvis fx solen kommer til at skinne i løbet af eftermiddagen, vil PreHeat automatisk minimere energien til huset tidligere på dagen, og derved undgå et stort varmetab, samt minimere omkostningerne til varme.

”Det er en intelligent termostat, som kigger fremad”, fortæller Henrik Lund Stærmose, CEO og co-founder af Neogrid Technologies, og fortsætter: ”Vi lærer bygningen at kende og baseret på en termodynamisk model kan vi lave en mere optimal energistyring til bygningen”.

Produktet er endnu ikke kommercielt, men demonstreres i øjeblikket i flere enfamilieshuse og der arbejdes på demonstrationer i lejlighedskomplekser og kontorbygninger, hvor formålet er at dokumentere de energibesparelser, som Neogrid forventer at kunne opnå. Demonstrationerne forventes at blive afsluttet i indeværende fyringssæson, hvorefter produktet kan lanceres i stor stil.

”Vi forventer at kunne generere en energibesparelse på mellem 10 og 20% i fjernvarmehuse. Vi forventer også at kunne minimere temperaturudsvingene i husene, så vi får en mere konstant inde-temperatur”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

PreHeat adskiller sig fra eksisterende løsninger, fordi der benyttes prognosebaseret styring til forskel fra termostatbaserede produkter. Konkret opleves det ofte, at der med gulvvarme enten er for koldt eller for varmt, fordi der ikke tages højde for, hvornår og hvor meget solen skinner ind i rummet. Bygningens varmekapacitet og tidskonstant medvirker til, at fra der løber varmt vand ind i bygningen til at det kan mærkes i rummet, går der omkring 6-8 timer. Når solen rammer gulvet slukkes der for varmen, men gulvet afgiver stadig varme, hvilket er spild. Når solen så er væk, vil der gå op til 3 timer, før man igen kan føle varmen.

Neogrid kan afhjælpe denne problemstilling, idet PreHeat kan forudse, hvornår og hvor meget solen skinner, og derfor indstille sig selv til, at varmen skal kunne mærkes i gulvet, når solen er væk. Energitilførslen vil derfor begynde allerede 2-3 timer før solen er væk igen, men også standse længe inden solen rammer bygningen.

”Vi tager vejrprognosen med ind. Vi reagerer derfor ikke kun på, hvad der kan måles i bygningen i øjeblikket, men reagerer også på ting, der sker fremadrettet på baggrund af vejr og brugeradfærd i huset”, siger Henrik Lund Stærmose

Ideen med PreHeat er, at det kan installeres i bygningen uden, at forbrugeren selv behøver at gøre noget. Når først systemet er reguleret ind til det temperaturniveau man ønsker, vil det fremover regulere sig selv baseret på de faktorer, der spiller ind i huset. Dette vil automatisk reducere varmetab og udnytte den gratis varme, som solen giver, hvilket vil øge komforten og reducere varmeregningen markant for forbrugeren.

De data som PreHeat generer kan også bruges til fjernevarmeselskabernes eksisterende produktionsoptimering, idet de får muligheden for et mere detaljeret billede af det forventede energiforbrug i de enkelte bygninger, og derved potentielt reducere fremløbstemperaturen i nettet. PreHeat kan bruges til at flytte forbrug væk fra spidslast perioder fx om morgenen, hvor mange tager et bad. Her vil PreHeat kunne reducere eller standse opvarmningen af bygningen, så fjernvarmen i stedet kan prioriteres til brugsvand. PreHeat vil derfor kunne imødekomme de udfordringer, som fjernvarmeforsyningen står overfor ved fx at load-shifte – flytte belastningen væk fra nogle krævende timer – ved hele tiden at være på forkant med, hvor meget fremløbstemperaturen skal være i de belastede timer.

”På dette område vil vi gerne i dialog med fjernvarmeselskaber, omkring deres fremtidige udfordringer og hvordan PreHeat kan være med til at understøtte dette”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

Neogrid Technologies blev etableret i 2010 af Henrik Lund Stærmose og Per Dahlgaard Pedersen. Efterfølgende har de deltaget i en række nationale og internationale forskningsprojekter omkring smart-grid, smart-energi og smart-city energiløsninger. Via disse projekter og ved en fokuseret indsats omkring innovation og forretningsudvikling, er der i løbet af de sidste seks år opnået en betydelig viden og erfaring, hvor PreHeat er den seneste og mest modne produktidé. Neogrid Technologies huser i øjeblikket 7 medarbejdere og har kontor i Aalborg. For yderligere information omkring produkter og projekter henvises til hjemmesiden www.neogrid.dk.

Aalborg CSP står bag 15 % af Australiens samlede tomatforbrug

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Aalborg CSP har taget hul på bæredygtig dyrkning af grøntsager i den australske ørken. Dette sker ved idriftsættelsen af et produktionsanlæg, som anvender solenergi og saltvand som de vigtigste ressourcer. Anlægget, som er det første af sin slags i verden vil gøre det muligt at producere 17.000.000 kg tomater om året. Dette svarer til ca. 15 % af Australiens samlede tomatforbrug.

Tilbage i 2014 modtog den nordjyske virksomhed en ordre på udvikling af et solenergianlæg til Sundrop Farms, som opererer efter et unikt koncept, hvor der dyrkes bæredygtige grøntsager i ufrugtbare områder. Modsat den konventionelle fødevareproduktion er Sundrop Farms drivhuse ikke afhængige af fossile brændstoffer og ferskvandsressourcer. I stedet udnytter de solenergi og saltvand til at dyrke grøntsager i områder, som ellers ikke kan anvendes til fødevareproduktion.

Målet var at udvikle og levere et avanceret integreret energisystem baseret på koncentreret solenergi, der skulle imødekomme det 200.000 m2 store drivhusanlægs energibehov året rundt. Det specialdesignede energisystem, til en værdi af mere end kr. 250 mio., er det første CSP-anlæg i verden som på én og samme gang leverer flere forskellige energiydelser til fødevareproduktion.

Det australske soltårn er en platform til vækst
Modsat andre CSP-anlæg rundt om i verden, som udelukkende producerer én enkelt energiydelse så som enten elektricitet eller varme, udnytter det integrerede energisystem i Port Augusta solen på den mest effektive måde for at imødekomme flere energikrav på én gang. Dette giver en platform til vækst, fortæller administrerende direktør, Svante Bundgaard:

”Det australske projekt vil være det første af mange fremtidige anlæg i både Australien og andre dele af verden, hvor Sundrop Farms planlægger projekter, ligesom mine- og bryggeriindustrien samt andre fødevareindustrier tripper for at komme i gang. Det har et kæmpe potentiale globalt og skaber et helt nyt markedssegment inden for grøn energiproduktion.”

Teknikken bag anlægget udnytter sol og dansk know-how
Anlæggets vedvarende energiproduktion baserer sig på mere end 23.000 computerstyrede spejle der indfanger solens stråler og reflekterer dem mod toppen af et 127 m højt soltårn. Her omdanner den høje koncentration af solenergi vand til damp til at drive en dampturbine til produktion af elektricitet, til levering af rent vand gennem afsaltning af havvand trukket fra den nærliggende Spencer Golf samt til opvarmning af drivhusene om vinteren og på kolde sommernætter. Energiproduktionen er nøje tilpasset drivhusenes sæsonmæssige behov, og bruger energilager-teknologi til at balancere produktionen ud over såvel dage, som hele året for at opnå den lavest mulige energiomkostning.

Ud over at være et prismæssigt konkurrencedygtigt alternativt til de konventionelle energiteknologier bidrager systemet til en grønnere fremtid, i og med at det årligt skåner miljøet for udledningen af omkring 16.000 tons CO2, hvilket svarer til at fjerne ca. 3.100 biler fra vejene i et helt år. 

Det integrerede energisystem er et sandt dansk flagskib i den australske ørken. Vi danskere er kendt for at være blandt de førende inden for vindenergi, men det integrerede energisystem i Port Augusta placerer Danmark i førersædet inden for solteknologi globalt.” – udtaler Svante Bundgaard, administrerende direktør ved Aalborg CSP.

Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

FleksEnergi har sammen med en gruppe af medlemmerne besøgt Gøteborg Energi. Det var en tur, der bød på et enestående indblik i Gøteborg Energis brug af store varmepumper, deres satsning på forgasning og rig mulighed for at skabe nye relationer.

Efter en sejltur med masser af tid til at netværke ankom vi til Gøteborg og tog direkte videre til Gøteborg Energi. Her fik vi et førstehåndsindtryk af deres fire varmepumper, der er verdens største. Varmepumperne trækker varme ud af renset spildevand og består af to varmepumper på 50 MW og to på 30 MW. Varmepumperne leverer en maksimum temperatur på 86 grader til fjernvarmenettet og indeholder 110 ton kølemiddel af typen HFC 134a. De har kørt stort set uden driftsproblemer siden opførslen af varmepumpecentralen i 1983.   

Foruden et indblik i varmepumperne bød turen også på rig mulighed for at netværke:

”Jeg syntes det var mega spændende at se de store varmepumper, som man ellers ikke får lejlighed til. Dernæst var det rigtigt godt med sejlturen, for der kunne man virkelig netværke. Jeg lærte i hvert fald 4 nye mennesker at kende godt og det fordi der var tid til at snakke” fortæller salgschef, Jan Lykke Jensen fra LOGSTOR.

Verdens største forgasningsanlæg

Efter rundvisningen blev vi præsenteret for Gøteborg Energis satsning på biogas. Gøteborg Energi står nemlig bag demonstrationsanlægget GoBiGas, der er verdens største forgasningsanlæg. Anlægget skal omsætte restprodukter fra svenske skove til metangas, der kan distribueres gennem naturgasnettet og anvendes i transportsektoren. På nuværende tidspunkt kan anlægget producerer 20 MW, svarende til brændstof til 16.000 biler. Når anlægget står færdigt forventes effekten øget til mellem 80 og 100 MW.

Varmechef Poul V. Jensen fra Brønderslev Forsyning, der deltog i turen, fortæller om Gøteborg Energi:

”Det er spændende at se og høre, at der sker noget med den grønne omstilling og dejligt, at der er nogle der går foran og vil investerer i udviklingen af disse grønne teknologier. Som tekniker er det desuden spændende at se disse gigantisk store varmepumper. Jeg har aldrig set noget lignende. Det ér virkelig verdens største anlæg. ”

Forgasningsprojektet har et samlet budget på 1,4 milliarder kroner. Det nuværende forsøgsanlægget på 20 MW blev sat i drift i 2013 og resultaterne herfra evalueres i 2020, hvorefter man tager stilling til om anlægges skal femdobles i størrelse.

Vil du have hjælp til at finansiere din ide?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Mangler du finansiering af din projektidé? Er du interesseret i at samarbejde med europæiske partnere? Så er EU’s H2020 program en oplagt mulighed.

FleksEnergi har, gennem House of Energi, Niels Tudor placeret i Bruxelles. Niels arbejder med at skaffe midler til energiprojekter i Nordjylland.

Lige nu arbejder vi med at matche nordjyske virksomheder med europæiske partnere til en række projekter med forskellige temaer. Vi har især fokus på temaet ”Nye varme og køleløsninger ved brug af termiske lavtemperatur kilder”, men du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for partnere til andre projekter eller vil høre mere om fundingmuligheder.

Vi arbejder bl.a. sammen med EuroHeat and Power, der afholder matchmaking event 11.-12. oktober. Niels deltager i eventen og kan hjælpe med at finde partnere til din projektidé.

Kontakt:

Hanne Skovby, Projektleder FleksEnergi, 2520 1586, has@aalborg.dk

Niels Tudor, EU Konsulent, +32 472 46 00 66, ntv@ndeu.dk

Stor interesse for nordjysk fjernvarme

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Den 27.-28. september 2016 løber Aalborg Universitets forskningscenter 4DHs store, internationale konference af stablen for anden gang. I år foregår konferencen i DGI-huset, Nordkraft i Aalborg, hvor de tilmeldte får mulighed for at blive klogere på 4. generations fjernvarmeteknologi og smarte energisystemer samt opleve anerkendte forskere og eksperter på området. 

I forbindelse med 4DH-konferencen afholder FleksEnergi studieture henholdsvis d. 26. og 29. september i både Dronninglund og Aalborg. Interessen for de to studieture har været så stor blandt konferencens deltagere, at begge ture er fuldt bookede, og der har måttet oprettedes en ekstra tur til Dronninglund. Blandt de tilmeldte finder man repræsentanter fra hele verden – heriblandt førende danske energivirksomheder, forskere fra både danske og internationale universiteter samt internationale energivirksomheder fra blandt andet Holland, Tyskland og Japan.

Den 26. september går turen til Dronninglund Fjernvarme, hvor der vil være mulighed for at opleve et af verdens største solvarmeanlæg, mens der d. 29. september vil være fokus på fjernvarmeteknologien i Aalborg, hvor mere end 85.000 husstande er forsynet med fjernvarme. Deltagerne vil begge steder få mulighed for at møde nogle af områdets lokale producenter og blive klogere på den nordjyske fjernvarmesucces.

Gennembrud på det japanske marked for nordjysk softwareleverandør

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Softwareproducenten EMD International med hovedsæde i Aalborg har netop modtaget en ordre fra den japanske interesseorganisation ISEP (Institute for Sustainable Energy Policy). Det er et gennembrud på et meget vanskeligt marked med stort potentiale for nordjyske fjernvarmevirksomheder. 

Orden omhandler EMD’s egenproducerede software energyPRO, som er udviklet henover de seneste 40 år og anvendes til projektering og planlægning af energiinstallationer. Programmet betragtes som det førende på sit område i Danmark og er særligt designet til beregninger på energisystemer primært baseret på vedvarende energi. EMD International fik kontakt til ISEP under organisationens seneste besøg i Danmark, som var organiseret af det nordjyske netværk for fjernvarmevirksomheder, FleksEnergi.

For os er ordren et gennembrud, fordi det i energibranchen betragtes som både vanskeligt og krævende at få foden inden for på det japanske marked, siger afdelingsleder i energisystemafdelingen i EMD International, Anders N. Andersen. – Vi ville ikke selv have haft musklerne til at gå ind i Japan, men da muligheden bød sig, var vi klar til at springe på. Efter jordskælvet, der rystede Japan i 2011, er der et klart fokus på udfasning af A-kraft, og det kræver en større omstilling, som vores software er noget af det bedste i verden til at projektere. Danske energiprodukter har et virkelig godt ry i Japan, og vi ser derfor ordren som en strategisk byggesten til noget mere.

Hos EMD International spår man særligt ordren stor betydning, fordi ISEP qua sin beskaffenhed vil kunne agere ambassadør for EMD’s produkter i Japan. ISEP er nemlig en organisation, der har til mål at udbrede anvendelsen af fjernvarme i Japan. Der er tale om en NGO, som i praksis i høj grad fungerer som en rådgivende ingeniørvirksomhed, ikke meget forskelligt fra Dansk Teknologisk Institut. Dermed betragter den danske virksomhed ISEP’s køb af produktet som en blåstempling, der kan være med til åbne døre på det svært gennemtrængelige marked.

Potentiale for nordjyske virksomheder
Hos FleksEnergi er man glade på EMD Internationals vegne, men også på vegne af netværkets øvrige medlemmer:

– Netop hjemvendt fra Japan kan jeg konstatere, at der generelt er stor japansk interesse for danske løsninger og dansk teknologi, siger projektleder i FleksEnergi, Hanne Skovby Overgaard. – Jeg har haft fornøjelsen af at være en del af en dansk delegation sammen med Aalborg Universitet og den rådgivende ingeniørvirksomhed PlanEnergi. Noget af det, der gjorde størst indtryk på os, var besøget i landsbyen Ogata Village, som er anlagt på bunden af det, der engang var en af landets største søer. Her er et yderst spændende fjernvarmeprojekt under udvikling. Der er potentiale for, at flere danske virksomheder kan levere til projektet, og vi arbejder på at få en delegation med tre danske virksomheder til Japan senere på året med netop dette for øje.

FleksEnergi får besøg af endnu en japansk delegation i løbet af september.

Vil sætte spot på japanske behov
ISEP skal nu anvende og evaluere energyPRO henover tre måneder, hvorefter eventuelle tilpasninger af softwaren skal finde sted. 

Det er herefter, at det bliver rigtig interessant, siger Anders N. Andersen. – Programmet vil afsløre de japanske energibehov, efterhånden som det anvendes, og det kan åbne dørene for flere danske virksomheder med diverse specialer inden for fjernvarme og forsyning.

EMD International har hovedsæde i Aalborg og afdelinger i Tyskland, Frankrig, Spanien, Storbritannien, USA, Tyrkiet og Kina.

Klumme: Dansk overskudsvarme bør udnyttes bedre

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Vi venter på en ændring i afgiftsstrukturen, der gør det rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra industri og produktion til fjernvarme. Indtil videre har vi ventet forgæves siden 2012.

Danske industrivirksomheder producerer hvert år store mængder overskudsvarme, der ikke bliver udnyttet til noget som helst. Det er ikke i tråd med den danske tilgang til energiløsninger, nemlig at de skal være bæredygtige og give mening ud fra en miljømæssig betragtning.

Overskudsvarme fra industrien kan anvendes på to måder: enten internt til fx rumopvarmning eller andre processer, der kræver varme. Eller eksternt til fjernvarme. Her vil det dog oftest være nødvendigt med en varmepumpe, der hæver temperaturen på overskudsvarmen, da den typisk ikke er høj nok til fjernvarme.

Ved ekstern udnyttelse af overskudsvarmen betales der overskudsvarmeafgift. Og det forringer økonomien. Ofte ender det desværre med, at overskudsvarmeprojekter lukkes ned, allerede når de første beregninger er foretaget. For det kan ikke betale sig.

I Danmark har vi derfor en lang stribe af virksomheder, der producerer overskudsvarme, som i dag blot bliver sluppet ud i den fri luft og går til spilde. I nogle mindre byer kan en stor virksomhed alene opvarme samtlige husstande i forsyningsområdet. Men det bliver sjældent en realitet, fordi afgifterne gør udnyttelsen af varmen til en dårlig forretning.

I princippet er det ikke tekniske barrierer, der forhindrer, at det store potentiale for anvendelse af mere overskudsvarme bliver udnyttet. Det er dels afgiftssystemet, dels de bureaukratiske procedurer, der får virksomheder, fjernvarmeværker og kommuner til at give op undervejs. Afgiftsmæssigt er det overskudsvarmeafgiften, el-afgifter og PSO-afgifter, som fordyrer udnyttelsen af varmen.

Når der alligevel er virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet, fx Aalborg Portland eller MAN Diesel og Turbo i Frederikshavn, så bæres projekterne igennem på virksomhedernes vilje til at investere i en grøn profil. Derfor er det heller ikke rimeligt, at man fra politisk hold udskyder beslutningen om at reducere eller fjerne overskudsvarmeafgiften med den begrundelse, at virksomhederne ikke må kunne spekulere i at producere varme. Man kan spørge sig selv, om det er en rimelig forventning, eller om man gør de danske virksomheder uret med den antagelse.

Vi ved ikke reelt, hvor stort potentialet for overskudsvarme i Danmark er. Det afhænger nemlig af, hvad man betragter som rentabelt, og hvornår de administrative byrder osv. vurderes for tunge. Men analyser har tidligere konkluderet, at der på landsplan sandsynligvis er op mod dobbelt så meget industriel overskudsvarme, der kunne finde anvendelse i fjernvarmen, som der bliver udnyttet i dag. Vi ved dog, at mange overskudsvarmeprojekter falder med, at tilbagebetalingstiden bliver for lang. Og det hænger sammen med overskudsvarmeafgifterne og elafgiften på den el, der skal drive varmepumperne.

At mange hundrede tusinde MWh luner de danske gråspurve hvert år er ikke i nogens interesse. Tænk alene på de miljømæssige fordele ved at udnytte overskudsvarmen: der vil blive anvendt betydeligt mindre fossilt brændsel, og bedre udnyttelse af overskudsvarmen fra landets industri- og produktionsvirksomheder kan derfor nedbringe vores CO2-udslip.

R&R Consult – alsidig rådgivning med fokus på præcision og effektivitet

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet, R&R Consult er en specialiseret virksomhed indenfor termo- og fluid mekanik. Gennem deres specialiserede- og mangeårige kompetencer, involverer de sig på tværs af brancher, i alle aspekter af et projekt, og løser kundens opgave med fokus på præcision og effektivitet.

Som rådgivende virksomhed inden for termo- og fluid mekanik, har R&R Consult som mål at hjælpe sine kunder med at forbedre eller udvikle deres produkter inden for blandt andet varme, vand, luft og forbrænding. Til opgaveløsning anvender R&R Consult softwaren CFD (Computational Fluid Dynamics), som i kombination med virksomhedens mangeårige erfaringer, giver kunden store fordele. Med CFD-analyser vil kunden, i meget stor detaljeringsgrad, få beregnet enhver luftstrøm eller væskestrøm i stort set hvilken som helst applikation. På den måde får kunden løst sin problemstilling mere effektivt, med større præcision og til lavere omkostninger.

Man bruger det for eksempel til pumper, hvor man detaljeret beregner selve væskestrømmen igennem pumpen, helt ned på millimeter-opløsning. På hvilket som helst punkt, kan man determinere tryk og hastighed. Man har nogle håndregneregler for hvordan man skal udvikle en pumpe, men hvis man lige vil have én, der er lidt mere effektiv, så går man ind og så laver CFD-analyser, forklarer grundlægger og direktør af R&R Consult, Jan Rusaas.

Alle medarbejdere hos R&R Consult er højtkvalificerede, har mange års erfaringer samt en uddannelsesmæssig baggrund inden for termo- og fluid mekanik. Netop dette er vigtigt for Jan Rusaas, for at virksomheden kan forblive specialiseret, og kan involvere sig i alle aspekter af et projekt.

Vi kan assistere kunden tidligt i designfasen, og lave en analyse der giver et meget detaljeret billede af strømningen og vise performance. Dermed er det relativt nemt at udføre ændringer og optimere design/proces. På den måde opnås store besparelser til testopstillinger, prototyper eller laboratorieforsøg. Eksisterende produkter eller anlæg kan også undersøges for at forbedre ydelse eller reducere forbrug, forklarer Jan Rusaas.

Netop dette kom til udtryk i R&R Consults projekt hos Nordjyllandsværket, hvor virksomheden spillede en central rolle i at gøre Nordjyllandsværket til verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk. Virksomheden havde bl.a. til opgave at undersøge distributionen af røggas i afsvovlingsanlægget. På grund af den komplicerede kanalstruktur for røggassen, var mistanken, at fordelingen af strømmen ville være ujævn, hvilket vil resultere i, at effektiviteten af afsvovlingsprocessen reduceres. R&R Consult var involveret i at forme den komplette udstødningsgasstrøm samt injektion, sporing og fordampning af opslæmning:

Baseret på vores arbejde, blev der foretaget ændringer, som resulterede i en forbedret afsvovlingsproces og en reduktion af strømforbrug for kalkslurry-pumper med 30%, fortæller Jan Rusaas.

R&R Consult blev etableret i 2006, men grundlægger og direktør, Jan Rusaas har arbejdet som konsulent siden 1991. Med tiden er virksomheden vokset til 3 medarbejdere i Danmark, som har over 20 års erfaring indenfor termo- og fluid mekanik, samt konsulenter lokaliseret i Mellemøsten og Asien.  

Virksomheden har ligeledes en speciel ledende rolle inden for fyrede og tilsatsfyrede kedelanlæg, og betegner sig selv som de største selvstændige aktører i Europa på området, med kunder i Danmark, Holland, Tyskland, England, Frankrig og USA.