Sammen står vi stærkere

By | Nyheder | No Comments

Samarbejdet i House of Energy har skabt nye synergier. En markant stigning i besøg hos medlemmerne, flere projekter og øget internationalisering er blandt resultaterne.

”Der er ingen tvivl om at resultaterne kommer fordi vi blevet en del af noget større”, fortæller Hanne Skovby Områdeansvarlig, Fjernvarme. 

Siden 2016 har FleksEnergi været en del af House of Energy sammen med vindnetværket Hub North, Hydrogen Valley i Hobro, Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor. FleksEnergi er gået fra at være to medarbejdere til 15 medarbejder i House of Energy, hvilket har frigivet mere tid til vores medlemmer:

”Alene når det kommer til besøg hos medlemmerne kan vi se en stigning på ca. 30 % i forhold til 2015. Det resultat kommer af, at jeg har fået mere tid til at komme på landevejen efter vi er blevet en del af et større sekretariat”, fortæller Hanne.

Øget fokus på projekter og internationalisering
Særligt på internationalisering er der sket meget. Blandt andet har FleksEnergi haft besøg af flere japanske delegationer, der var interesseret i dansk fjernvarmeteknologi og vi har været vært for en delegation fra Kosovo, med interesse i klyngearbejde og vedvarende energi. Yderligere er der indgået et samarbejde mellem energiklynger og offentlige myndigheder i projektet Northern Connections. Her er partnerne fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Skotland.

House of Energys seneste initiativ er at udvide fokusområderne fra fjernvarme, grønne gasser og vindenergi til også at indebære energieffektive løsninger og det integrerede energisystem.

”Den synergi der er i House of Energy, har resulteret i en kraftig stigning i antallet af ansøgninger til nationale og internationale midler. Og det var et område, som der ikke var ressourcer til tidligere. Vores medlemmer kan forvente at få endnu flere tilbud – også på tværs af fokusområder”, slutter Hanne.

Konference: Fremtidens smarte fjernvarme

By | Nyheder | No Comments

Kom med, når vi inviterer til konference om fremtidens smarte fjernvarme i samarbejde med IDA Energiteknisk Gruppe.

I første del af konferencen præsenteres Aalborg Kommunes nye strategi om omstillingen til fossilfri varmeproduktion samt deres forsyningskatalog. Herefter fortæller Brønderslev Forsyning om deres unikke energianlæg.

Anden halvdel af konferencen stiller skarpt på bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem og udfordringen i, at lavenergihuse bruger meget mere energi end beregnet. Hør også flere medlemsvirksomheder fortælle, hvordan deres innovative produkter kan adressere denne udfordring.

Klik her for at se programmet.

Læs mere om konferencen her. 

 

Grøn verdenspremiere i Brønderslev

By | Nyheder | No Comments

Kapaciteten i Brønderslev Forsynings nye, unikke solvarmeanlæg skal udnyttes fuldt ud, når solens stråler for alvor brænder igennem i sommerhalvåret. Aalborg CSP har udviklet anlægget, der er det eneste af sin slags i verden.

Siden slutningen af december har Brønderslev Forsynings 26.929 m2 store CSP-solvarmeanlæg produceret varme. Men det er først nu, hvor forårssolens stråler rigtigt begynder at titte frem, at borgerne i Brønderslev begynder at mærke den store effekt af anlægget.

For nu skal det nye solenergianlæg for alvor i gang med at høste solens stråler til brug i det lokale kraftvarmeværk.

Grøn verdenspremiere i Brønderslev
Der var tale om en decideret verdenspremiere, da anlægget i Brønderslev blev taget i drift sidste år. Det unikke er, at solenergien ikke udelukkende skal levere varme. Det skal også medvirke til at drive en el-turbine på det nye biomassebaseret kraftvarmeværk – det såkaldte ORC-anlæg – som er under opførelse i Brønderslev, og som forventes at sætte nye standarder for fjernvarmeproduktion.

Solvarmeanlægget kan således veksle mellem at levere kombineret elektricitet og fjernvarme gennem ORC-anlægget eller udelukkende levere fjernvarme.
Solens stråler rammer spejle der er placeret som et trug og reflekteres videre til et receiverrør der opvarmes af strålerne. I alt er der 5 kilometer receiverrør, fordelt over 40 rækker á 125 meter, der modtager solens stråler. Receiverrøret omkranses af et vacuum glasrør, og inde i røret løber en termisk olie på 330 ºC – opvarmet udelukkende af solen.

Når solen virkelig får lov at bage på soltrugene i sommerhalvåret, ligger solvarmeanlæggets ydelse på 16,6 megawatt.

Fra Australsk ørken til Brønderslev
Hos leverandøren, Aalborg CSP, som har specialiseret sig i udvikling og levering af innovative vedvarende energiløsninger, udgør eksport allerede en stor del af hverdagen.

Virksomheden har blandt andet leveret et solenergisystem til dyrkning af tomater i den australske ørken og har ligeledes kunder i solrige lande som Kina, Indien og Spanien. Og nu altså også i Brønderslev, hvor forårssolen først lige er begyndt at skinne igennem.

Lavtemperatur fjernvarme og fjernkøling – i samme løsning

By | Nyheder | No Comments

Når fjernvarmefolk mødes, handler det meget om de fælles daglige problemstillinger. Når der skal tænkes nye og måske ”skæve” tanker, kan det derfor være gavnligt, at man inviterer leverandører, rådgivere og andre eksperter til at udfordre sig selv og kollegaerne. Det er én af idéerne bag FleksEnergi, fokusområdet for fjernvarme, som hører under House of Energy. 

Vi har været med fra starten, da man etablerede et samarbejde på tværs af flere nordjyske fjernvarmeselskaber. Det blev til FleksEnergi, som nu hører til House of Energy. Vi vil gerne lade os udfordre og tænke ud af boksen ved at møde eksperter og fagfolk uden for branchen, så vi kan udvikle os, komme på forkant og få nye idéer, vi ikke selv ville have fået,” siger maskinmester Poul Jensen, som har været varmechef hos Brønderslev Forsyning i ti år. Et af FleksEnergi-projekterne går ud på at etablere en nordjysk fjernvarme-”motorvej”, som de lokale fjernvarmeselskaber skal kunne koble sig på.

“Udgangspunktet var ønsket om at udbrede fjernvarmen yderligere i Nordjylland, hvor der kan være langt mellem kunderne uden for byerne. Vi måtte spørge os selv, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at blive koblet på fjernvarme, som står i skarp konkurrence med de individuelle opvarmningsformer. Idéen er at etablere nogle lange fjernvarmeledninger på tværs af de enkelte selskabers forsyningsområder, som man kan koble sig på til en fornuftig omkostning, og på den måde gøre det mere attraktivt for nye kunder,” siger Poul Jensen. 

Lavtemperatur og varmepumper
Et andet projekt skal kombinere lavtemperatur-fjernvarme med decentrale varmepumper og fjernkøling i nye boliger. 

“Idéen bygger på at udnytte twin-rør, så man lægger to twin-rør – altså i alt fire rør – ind i hver bolig. Et rør bruges til fremløb på 35 °C, som anvendes i gulvvarme. To rør bruges til henholdsvis den kolde og varme side af en varmepumpe til henholdsvis varmt brugsvand og koldt vand til ventilation via en køleflade. Det sidste rør bruges til returvandet til fjernvarmenettet. Projektet er nu teknisk beskrevet og er klar, når der kan skaffes finansiering via en af de almennyttige puljer til lejeboliger. Vi har en projektbeskrivelse i Brønderslev med 22 nye boliger, hvor vi gerne vil afprøve den nye løsning,” siger Poul Jensen. 

House of Energy er gode til at skabe forbindelser mellem parter, som måske ikke kender hinanden, men alligevel på nogle punkter har fælles interesser. 

“Med samarbejdet i FleksEnergi og House of Energy får vi kontakt til ekspertise og idéer, som vi nok ikke selv ville opsøge eller komme i kontakt med. Med netværket i FleksEnergi får vi udvidet vores horisont og kommer lidt uden for fjernvarmeverdenen, hvor vi alle sammen har en masse daglige problemstillinger, som fylder meget. I FleksEnergi giver vi os selv lov til at tænke skæve tanker og få dem afprøvet mod eksperter uden for branchen. Måske kan det føre til noget af værdi, selvom det starter som nogle løse tanker,” siger Poul Jensen.

Læs hele artiklen fra Maskinmesteren, april 2017 her.

Studietur til verdens største solfangeranlæg og Rye Kraftvarmeværk

By | Event | No Comments

Kom med, d. 11. maj når FleksEnergi i samarbejde med Arcon-Sunmark, Silkeborg Forsyning og Rye Kraftvarmeværk inviterer på studietur.

Vi kører med bus fra Aalborg om morgenen og kommer tilbage igen sidst på eftermiddagen. Første stop på turen er ved verdens største solfangeranlæg ved Silkeborg Forsyning, hvor Arcon-Sunmark viser rundt. Herefter spiser vi frokost på Gl. Rye Kro inden vi kører videre til Rye Kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk afslutter dagens program med en rundvisning på værket, hvor du blandt andet kan se deres grundvandsvarmepumpe.

Program

7.00 Afgang med bus fra Pendlerpladsen E45

9.00-10.30 Rundvisning på Silkeborg Forsyning

11.00-12.30 Frokost på Gl. Rye Kro

13.00-14.30 Rundvisning på Rye Kraftvarmeværk

16.00 Forventet ankomst til Pendlerpladsen E45

Se det fulde program her.

Tilmelding
Tilmeld dig her senest d. 5. maj kl. 12.

Kom til infomøde om tilskud til rådgivning med ELENA

By | Nyheder | No Comments

Står dit fjernvarmeværk over for investeringer, der mindsker CO2 udledningen så har I mulighed for at få et stort tilskud til den tekniske rådgivning.

Som led i bekæmpelsen af klimaforandringer har EU via den europæiske investeringsbank (EIB) etableret et tilskuds- og låneprogram kaldet ELENA (European Local Energy Assistance). EU støtter investeringer, der reducerer CO2 udledningen, med op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning. Dertil kommer en andel til sekretariatsdrift på ca. 10%.

FleksEnergi/House of Energy tilbyder nordjyske fjern­varmeværker muligheden for at være med i ansøgningen til ELENA. Vi forventer at sende ansøgning til ELENA inden sommerferien og at projektet kan starte ultimo 2017. Projektperioden er 3 år.

Vil du vide mere så kom til informationsmøde om projektet:

Torsdag d. 20. april kl. 14.00 hos Brønderslev Forsyning, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev

Du kan læse mere om projektet i denne flyer.

Tilmeld dig her. 

Hvis du er interesseret men forhindret i at komme den 20. april så kontakt Hanne Skovby på +45 2520 1586 eller has@aalborg.dk.

Klynger skaber vækst i virksomheder

By | Nyheder | No Comments

Nordjyske klynger har stor betydning for virksomheders effektivisering, innovation og produktudvikling. Næsten hver fjerde virksomhed har udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer at det vil ske. Det er en af konklusionerne i Vækstforum Nordjyllands rapport Regional Vækstredegørelse 2017.

De nordjyske klynger klarer sig godt nationalt. Faktisk er vi landets bedste til at skabe vækst i virksomhederne. Andelen af virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som et resultat af, at deltage i en klynge er for Nordjylland samlet 41%.

Virksomhederne mener desuden, at klynger er vigtige for deres fagområde. Grunden hertil er bl.a. at klynger skaber synlighed, højner videns- og teknologiniveauet og tiltrækker kapital samt kvalificeret arbejdskraft.

Den grønne omstilling skaber job
Nordjyske virksomheder har inden for de sidste år opbygget en styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. Styrken betyder at væksten både i omsætning og produktion i de grønne nordjyske virksomheder ligger over landsgennemsnittet. Der er 7.600 job i regionens grønne virksomheder som årligt omsætter for 21,3 mia. kr. Heraf er 6,5 mia. fra salg til udlandet, som efterspørger energieffektive løsninger.

Vil du vide mere finder du rapporten her.

Studietur til verdens største solfangeranlæg og Rye Varmeværk

By | Nyheder | No Comments

Kom med, d. 11. maj når FleksEnergi i samarbejde med Arcon-Sunmark, Silkeborg Forsyning og Rye Kraftvarmeværk inviterer på studietur.

Vi kører med bus fra Aalborg om morgenen og kommer tilbage igen sidst på eftermiddagen. Første stop på turen er ved verdens største solfangeranlæg ved Silkeborg Forsyning, hvor Arcon-Sunmark viser rundt. Herefter spiser vi frokost på Gl. Rye Kro inden vi kører videre til Rye Kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk afslutter dagens program med en rundvisning på værket, hvor du blandt andet kan se deres grundvandsvarmepumpe.

Program

Programmet er under udarbejdelse men følg med på FleksEnergi.dk, hvor programmet løbende bliver opdateret. Der er begrænset pladser, det er derfor først til mølle og maks. 2 personer fra samme virksomhed.

Arrangementet er gratis. Ved udeblivelse opkræves et no show gebyr på 595 kr.

Tilmeld dig her.  

Året der gik

By | Nyheder | No Comments

2016 var året, hvor FleksEnergi blev en del af House of Energy. Vi er stadigvæk FleksEnergi – præcist som du kender det – men vi er blevet en del af noget større. Sammen står vi nemlig stærkere.   
 
Vi har taget et nyt hus i brug – og vi er glade for at kunne byde dig indenfor. Det er ikke et egentlig hus af mursten og mørtel. Det er et virtuelt hus. House of Energy er en klynge for dig, som arbejder med bæredygtige energiløsninger i Nordjylland. Vi arbejder med 5 fokusområder: vindenergi, grønne gasser, energieffektive løsninger, det integrerede energisystem og fjernvarme som FleksEnergi repræsenterer.

I House of Energy kan du møde andre medlemmer og udveksle erfaringer, skabe nye ideer og forretningsmuligheder på tværs af fjernvarme og de andre energiteknologier. Du kan møde energiforskere fra Aalborg Universitet, der kan hjælpe med at udvikle nye teknologier. Og du kan møde konsulenter fra NordDanmarks EU-kontor, der hjælper med at skaffe midler fra EU til at finansiere projekter med.

Hvis du løbende vil følge med i, hvad der sker i House of Energy kan du følge med på LinkedIn eller på house-of-energy.dk.

House of Energy er sat i verden for at hjælpe jer med at skabe vækst, arbejdspladser og eksport inden for bæredygtige energiteknologier. Vi har som mål at trække markant flere EU-projekter til området, koble gode ideer med grønne penge, og vi vil arbejde benhårdt på, at det kommer til at ske til gavn for jer og regionen.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer.

Hanne Skovby

Projektleder, FleksEnergi part of House of Energy