Medlemmer

VARMEVÆRKER

INDUSTRI

UNIVERSITET

KOMMUNER

Medlemmer

FleksEnergi, House of Energys fagnetværk for fjernvarme har 180 medlemmer, der repræsenterer de forskellige interessenter i fjernvarmesektoren: Forskningsinstitutioner, rådgivere, virksomheder, kommuner, energiselskaber, fjernvarmeværker m.fl. 

Hele værdikæden inden for fjernvarmesektoren er repræsenteret blandt vore medlemmer. Det stærke samarbejde mellem fjernvarmeværkerne, Aalborg Universitet, samt områdets virksomheder og rådgivere inden for fjernvarmesektoren er derfor helt unikt i Nordjylland.

Det samarbejde vil FleksEnergi arbejde på at styrke, så der også fremover udvikles teknologi og skabes erfaringer, som kan finde anvendelse andre steder i verden. Nordjyske idéer og fremskridt skal danne baggrund for udvidet eksport og dermed danne grobund for vækst og etablering af nye arbejdspladser.

Nordjylland har både råstofferne, infrastrukturen og den nødvendige viden til at gøre sig gældende i endnu højere grad end i dag. De grundlæggende ressourcer for at være med til at tegne fremtiden inden for fleksibel og mere klimavenlig varmeforsyning er derfor til stede.

Virksomhedsprofiler

FleksEnergi, House of Energys fagnetværk for fjernvarme vil gerne arbejde mere internationalt, og har derfor udarbejdet noget materiale, der skal synliggøre de mange nordjyske kompetencer indenfor fjernvarmeområdet. Materialet omfatter en omslagsmappe og virksomhedsprofiler fra vore medlemmer. Det er tanken, at materialet skal bruges af FleksEnergi og de enkelte medlemmer til at markedsføre sig selv og hinanden i udlandet.

Hvis I endnu ikke er blevet kontaktet af FleksEnergi og har lyst til at være med, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

Omslagsmapper med profiler kan gratis rekvireres hos FleksEnergi, ligesom profilerne også kan hentes herunder:

DOWNLOAD

Medlemsliste

PRODUCENTER

AB Kransystem
AB Kransystem – dansk forhandler af ABUS Kransystemer.  AB Kransystem har forhandlingen af ABUS Kransystemer GmbH i Danmark og dækker dermed industriens totale behov for levering og servicering af standardkraner med løftekapacitet fra 80 kg til 120 tons.  Bag AB Kransystem står kranspecialister, som i en årrække har solgt og serviceret ABUS Kransystemer i Danmark.

ABB
ABB’s SRO-anlæg, motorer, frekvensomformer, instrumenter og serviceydelser medvirker alle til at optimere virkningsgraden af fjernvarme og fjernkølingsanlæg. Deres afdeling i Aalborg er specialiseret i alt service på roterende elektriske maskiner, herunder diagnosticering af fejl, forebyggende vedligehold, balancering af alle former for roterende maskiner både i værksted og on-site, opretning af store maskiner, vibrationsanalyser samt termisk opsprøjtning af aksler. Desuden sørger de for vedligeholdelse af frekvensomformere og på styresystemerne laver de opgraderingsaftaler, vedligehold af antivirus, datarapportering, rådgivning, undervisning og har naturligvis døgnvagt, hvis uheldet er ude.

Agro2Business Aps
Agro2Business ApS har den plan, at også nye teknologier skal opfindes og udvikles i samarbejde med universiteter til gavn for landbruget. Teknologierne som de finder rundt omkring i verden, samt den udvikling der sker med disse, skal kunne bruges både i primærsektoren hos landmanden, men også i den efterfølgende fødevareindustri, hvor forædlingen af produkterne sker. Tanken er, at der skal bidrages positivt til bundlinjen, enten direkte i landmandens produktion, eller indirekte fra forædlingsindustrien af fødevarerne som landbruget producerer.

Aktive Energi Anlæg
Aktive Energi Anlæg er en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i at projektere og etablere kundetilpassede energianlæg og effektive løsninger inden for kraftvarmeanlæg. Deres arbejdsområde er udvikling af kunders energianlæg, så de kan blive driftsmæssige tidssvarende og økonomisk rentable. For at realisere dette indtager de rollen som rådgiver, sparrings-partner, udfordrer og projektleder i alle deres projekter.

Alfa Laval Aalborg A/S
Alfa Laval er en svenskejet, global koncern repræsenteret på seks kontinenter, i 100 lande og med 18.000 medarbejdere på verdensplan, heraf cirka 1.800 i Danmark, hvoraf de 450 arbejder i Aalborg. Alfa Laval i Aalborg beskæftiger sig med udvikling, produktion, salg og servicering af kedler, brændere, varmevekslere, scrubbere til røggasrensning og Waste Heat Recovery (WHR) systemer til skibe og industrier på verdensplan. I 2014 åbnede et nyt testcenter hos Alfa Laval i Aalborg, og her testes Alfa Laval udstyr fra marine divisionen. Testcentret er populært sagt et maskinrum placeret på land og det muliggør, at man kan similere alle driftssituationer, som vil kunne forekomme til søs – processer optimeres, mængden af brandstof reduceres, og mere grønne og miljøvenlige teknologier udvikles til skibsfarten. Motoren i testcentret driver en 1,85 MW generator, og elektriciteten sælges til Himmerlands Energiforsyning. 1.000 timers drift ved varierende belastning genererer el svarende til 375 familiers årlige forbrug. Desuden leveres varme til det lokale fjernvarmenet svarende til 100 familiers forbrug.

Arcon-Sunmark A/S
Arcon-Sunmark er verdens førende leverandør af storskala termiske sol­varme­anlæg. Solfange­re og design er udviklet specifikt til at producere de høje temperaturer, der er behov for i forbindelse med f.eks. fjern­varme og industriel proces­varme, og med vores gennemtestede instal­lations- og kvalitetssikrings­procedurer sikres en hurtig og smidig opførelse af anlæggene. De store solfangere (13,57 m2) testes i alle faser af produktionsprocessen med fuld sporbar­hed, og alle anlæg designes til den specifikke opgave, så de sikrer den fleksibilitet, der kræves for at optimere de individuelle løsninger/instal­lationer. Arcon-Sunmark har leveret mere end 700.000 m2 solfangere svarende til langt over halvdelen af samtlige storskala solvarmeanlæg i verden (>1.000 m²), og de står bag de største anlæg på op til 70.000 m2.

BelmaFlex A/S
BelmaFlex har stor erfaring inden for udvikling og fremstilling af muffer og fittings af høj kvalitet til præisolerede rørsystemer. Deres produkter er fremstillet ved hjælp af den mest moderne og miljøvenlige teknologi.

Berima plast ApS
Berima A/S er en af Danmarks største producenter indenfor sprøjtestøbte emner til færdigisolerede fjernvarmerør. Berima A/S er bl.a. kendt for hurtig og præcis levering af:  Rørcentreringer med alarmtrådsholder, rørdæksler, stænkhætter, udluftningspropper og alarmtrådsholdere. I dag beskæftiger virksomheden 25 medarbejdere, der alle i det daglige er med til at sikre en optimal produktion og produktudvikling – og derigennem firmaets position på markedet.

C.F. Nielsen A/S
C.F. Nielsen er en af verdens førende producenter af briketpressere. C. F. Nielsen tilbyder briketteringsløsninger til såvel industri- som privatkundesektoren på verdensplan.

Clamatek
CLAMATEK er erfarne i nedgravning af jordvarmeslanger. De arbejder i Region Nordjylland og graver ca. 35 anlæg ned om året. Derfor kan Clamatek tilbyde nedgravning af jordvarmeslanger i den rette kvalitet til en god pris. Hvis du skal have anlagt ny terrasse, indkørsel eller have, så har du brug for en maskinfører, der kan hjælpe dig med det grove arbejde. De udfører gravearbejde, brolægning, planering mm. CLAMATEK tilbyder skræddersyede løsninger inden for maskinteknik. Måske mangler du en særlig maskine, der kan lette din arbejdsgang i gartneriet, landbruget eller en anden type virksomhed, hvor du har brug for, at maskinerne fungerer.

Conscius A/S
Conscius blev grundlagt i 1999, og de har siden specialiseret sig inden for finans- og energibranchen. De har gennem årene fokuseret på at lære af deres kunder, og derfor har de et stort kendskab til de processer, forretningsgange og de særlige krav til sikkerhed, kvalitet og præstation, som disse brancher stiller til deres systemer. Siden 2008 har Conscius udviklet en IT løsning, som hjælper virksomheder som SEAS-NVE og DONG med el-handel. De dækker værdikæden fra sælgerens salg af el til kunder smart og nemt – ved at binde hele processen sammen og sikre, at el der købes ind i markedet stemmer fuldstændig overens med den solgte mængde. Hele el-værdikæden bliver langt mere effektiv, sælger kan servicere kunder på en rigtig god måde og forretningens risiko er minimeret væsentligt. I Conscius siger de ofte, at de er gode til at styre store mængder af data, foretage komplekse beregninger med IT, behandle transaktioner, hvor antallet af decimaler har betydning og hvor forretningen evt. også har stor risiko. For at optimere det synes de reelt, at IT løsninger er svaret.      

Cimbria A/S 
Cimbria er en af verdens ledende producenter inden for forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn og frø, og i stigende grad også andre produkter. De kan tilbyde projektering og proceskontrol – samt udvikling, fremstilling og installation af individuelle maskiner, tilpassede systemer og komplette turnkey-anlæg. 

Dall Energy
Dall Energy er et innovativt ingeniørfirma, som har en vision om at udvikle, implementere og forbedrede energiteknologier baseret på biomasse. Dall Energys nøgleprodukt er deres prisbelønnede biomasse ovn, som giver kunderne en række fordele herunder:

 • Stor brændselsfleksibilitet
 • Ultra lave emissioner (Støv, CO, NOx)
 • Driftsområde: 10-100%
 • Stabil drift
 • Lavt elforbrug
 • Lavt støjniveau
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Mindre plads

Der er 3 Dall Energy ovne i drift:

 • Sønderborg Fjernvarme (2015)
 • Warwick Mills (2014)
 • Bogense Fjernvarme (2012)

Danfoss Redan

Danish Clean Water
Danish Clean Water A/S er en innovativ ingeniørvirksomhed. De tilbyder grønne, effektive og økonomiske løsninger, der bekæmper bakterier og biofilm i vandforsyninger, og de har siden 2008 fremstillet on-site desinfektionssystemer til forsyning, fødevareproduktion og industri. Deres speciale er bekæmpelse af legionella, og deres løsninger er velegnede til kommuner, hospitaler, idrætsanlæg, boligforeninger og andre med ansvar for mange brugere og beboere.

Danish Crane Building  
Danish Crane Building A/S leverer kraner for håndtering af biobrændsel. Det kan være halm, flis, affald, træpiller o.l. Kranerne er PLC-styrede og kører derfor 100 % per automatik. Derfor kalder de dem også robotkraner. De har leveret over 200 fuldautomatiske krananlæg til fjernevarme værker i ind- og udland.

Dan-Iso A/S
Kundegrupper: Teknisk isolering Fjernvarme Olie & Offshore LNG Industriisolering
Kompetencer:
· Rørskåle
· Alle specialopgaver inden for udskæring og limning
· Montageskum
· Produktudvikling i tæt samarbejde med kunderne
· Forsyningssikkerhed og fleksibilitet

Dansepsolar ApS
Dansepsolar er grundlagt i 2005 og er som sådan nye, men de har 20 års erfaring med effektelektronik, inverterteknologi, og elkonstruktion, samt projektledelse. Dansepsolar varetager alle faser i solcelleprojekter såvel små som store projekter til private og til erhverv. Dansepsolar tilbyder kvalitetsløsninger til gode priser. Dansepsolar ønsker kun at sælge udsøgte kvalitetskomponenter som er sammensat til den bedste pris ydelse.

Dansk Vindenergi ApS
Dansk Vindenergi ApS udvikler og gennemfører vindmølleprojekter i Danmark. De gennemfører myndighedsbehandling og byggeriet af de enkelte vindmølleprojekter. Selskabet har en portefølje af egne vindmøller og har en årlig elproduktion, der svarer til det årlige elforbrug i ca. 14.500 danske husstande.

DESMI
Til alle typer varmeværker har DESMI mange års erfaring i levering af energieffektive pumpeløsninger, der matcher bæredygtig energi. DESMIs fjernvarme program repræsenterer de nyeste udviklinger, baseret på mere end 150 års erfaring i pumpebranchen. DESMI leverer kundetilpassede løsninger, hvor driftsøkonomien er i fokus og garanterer pumper med stor holdbarhed og lang levetid. Deres landsdækkende serviceværksteder udfører reparationer og service på alle pumpetyper og fabrikater og står til rådighed hele døgnet.

DVI – Dansk Varmepumpe Industri A/S
DVI har været en af pionererne indenfor jordvarme og varmepumper og har mere end 35 års erfaring i dansk producerede varmepumper. Dansk Varmepumpe Industri A/S – i daglig tale DVI – er en ordreproducerende virksomhed med speciale i kundetilpassede jordvarme- og luft/vand-varmepumper til privat-, offentlige- og det private erhvervs markederne. Af sine kunder er DVI kendt for at levere anlæg i højeste kvalitet og med stor fleksibilitet i kundetilpassede løsninger. Som dansk producent har DVI adgang til de dygtigste specialister i produktudvikling af anlægssystemer samt test og udvælgelse af de bedste komponenter på markedet. DVI – Heating with passion.

EC Power
Kraftvarmeanlæg har været anvendt i Danmark siden 50’erne. Derfor har Danmark en utrolig stor viden og kompetence på dette område. EC POWER blev grundlagt i 1996 af danske ingeniører med mange års erfaring. Et af målene hos EC POWER er at udnytte primære energikilder så effektivt som muligt, så det stadig stigende forbrug af strøm dækkes miljøvenligt og rentabel. EC POWER er én af de førende producenter af kraftvarmeanlæg i Europa i en ydelsesklasse fra 6 til 20 kWel. Kraftvarmeanlæggene fra EC POWER sælges i dag i mere end 10 europæiske lande.

EMD International A/S
EMD er et softwarefirma, som sælger en række dedikerede IT-værktøjer til fjernvarmeværker og decentrale kraftvarmeværker indenfor teknisk/økonomisk driftsanalyse og –optimering, budgetlægning samt værkers planlægning af elmarkedsbudgivning.

Energi Danmark
Energi Danmark er en af Danmarks førende energihandelskoncerner med aktiviteter inden for fysisk og finansiel el-handel, CO2-handel, handel med gas og vindenergi, samt valutaafdækning og porteføljeforvaltning. De sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner, og køber el af de decentrale kraftvarmeværker og fra vindmøller. De leverer el til hele Norden – derfor kan din virksomhed købe el og energi til samtlige nordiske afdelinger ét sted. De tilbyder professionel rådgivning og risikostyring inden for energi gennem Energi Danmark og deres datterselskaber i Sverige, Finland og Norge.

Energy Service
De påtager sig ansvaret for reduktionen af dit ledningstab. Virksomheden Energy Service leverer rådgivning og løsninger til forsyningsbranchen. Energy Service kan via vores løsninger; Temperaturoptimering af ledningsnettet og Intelligente Målepunkter reducerer fjernvarmeværkers ledningstab væsentligt.

Frontmatec
Frontmatec er Danmarks førende automationshus med over 30 års erfaring inden for automation, SCADA og MES. De tilbyder deres kunder specialistviden og skræddersyede løsninger, der med garanti optimerer både processer og bundlinjer. Frontmatec er resultatet af fusionen mellem Dansk Styringsautomatik og BV Electronics. Fusionen har samlet 100 af branchens dygtigste programmører, løsningsarkitekter og projektledere under samme flag.

Görlitz Lukia A/S
Den grønne energi vil aldrig komme fra producenterne til forbrugeren uden informationsteknologi. Görlitz Lukia A/S er en ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i smart Grid løsninger inden for energi og forbrug (el, vand, varm og gas). Görlitz Lukia’s systemer er åbne over for andre softwareløsninger og måler systemer og kan derved integreres hos alle forsyningsselskaber med plads til fortidens valg og fremtidens projekter. Görlitz Lukia er en del af Görlitz koncernen som har afdelinger i hele Europa. Alle beskæftiger sig med løsninger til energiforsyningsselskaber.

Hydro-X A/S
Hydro-X A/S er Danmarks førende vandbehandlingsfirma, der dækker produkter til dampanlæg, solfangeranlæg, fjernvarme- & centralvarmeanlæg samt åben & lukket kølevandssystemer. Inden for disse områder arbejder HYDRO-X med kemikalier, service, rådgivning, filtrering, blødgøring, røggasrensning & neutralisering, samt elektronik til doseringsovervågning af systemerne.

Industrivarme A/S
INDUSTRIVARME er en moderne industrivirksomhed, som er med til at sætte og højne standarden inden for energianlæg. Med mere end 25 års erfaring og et bredt produktprogram dækker INDUSTRIVARME behovet for energianlæg af høj kvalitet til det industrielle marked og forsyningsvirksomheder, herunder bl.a. fjern- og kraftvarmeværker, gartnerier og industrivirksomheder.

Innoterm A/S
I 2013 skiftede Industri-Montage Vest navn til Innoterm. Dette skete i forbindelse med det øgede fokus på varmepumper, samt et ønske om at opdatere firmaets profil. Innoterm er et rådgivende ingeniørfirma og autoriseret kølefirma og er en af Danmarks førende leverandører af industrielle køleanlæg. Innoterm har omfattende kompetencer indenfor køleanlæg med relationer til varme-, el og ventilationsanlæg. Innoterm har ekspertise der bygger på mange års erfaring med rådgivning og projektering, installation og service til slagterier, mejerier, bryggerier og mange andre brancher.

Inopower A/S
Inopower er ledende leverandør af Power Grid balancing systems i Danmark. Inopower leverer en intelligent, pålidelig fjernbetjeningsløsning for balancering af Power Grids baseret på Distributed Power Generation. Inopower systemer konverterer decentraliseret produktion/kontrollerbar belastning til værdifulde balanceret ressourcer til TSOs og Balancing Responsible Parties (BRP) i Power Grids. Inopower systemer leverer det vitale link mellem kraftproduktion/kontrollerbar belastnings aktiver og the Power Grid. 

Intego A/S
Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til erhverv, industri og infrastruktur. Intego har over 500 medarbejdere, der arbejder fra hovedkontoret i Aalborg og i afdelinger i Aarhus, Hedensted, Herning, Kibæk, Esbjerg, Skovlund, Aabenraa, Kolding, Odense og Karlslunde. Intego er ISO 9001 certificeret.

IN-Therm
Gennem en lang årrække har IN-Therm A/S specialiseret sig i rådgivning og dimensionering af varmevekslere til alle energiformål og repræsenterer de svenske varmeveksler fabrikanter: SWEP International AB og Tranter International AB. For forslag og tilbud kontakt dem på telefon 86 93 36 33 eller e-mail intherm@intherm.dk.

Isoplus
Isoplus tilbyder komplette systemer til fjernvarme samt faglig rådgivning på alle projektstadier. De er leveringsdygtige i kundetilpassede løsninger samt special produkter. Deres serviceafdeling bistår bl.a. med montage og renovering af muffer samt montage eller renovering af alarmsystemer. De er certificerede i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og deres produkter er EHP certificerede.

Jysk Kranservice ApS
Jysk Kranservice ApS er en løsningsorienteret servicevirksomhed, der tilbyder salg, service og reparationer af forskellige typer kraner, taljer samt løfteborde- og grej. Firmaet forhandler blandt andet kraner fra den franske producent ADC.  Jysk Kranservices medarbejdere udgør et rutineret team, der hver især har mere end 20 års erfaring inden for branchen.

Kamstrup
Kamstrup udvikler og producerer innovative løsninger til måling af energi- og vandforbrug. Kamstrup er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og andet udstyr til elsektoren. Kamstrup beskæftiger 700 medarbejdere i 18 lande med hovedkontor i Stilling ved Skanderborg. Kamstrup har en sund økonomi samt høj vækst og satser stærkt på udvikling af teknologi og medarbejdere.

KT Elektric Aalborg A/S
KT Elektric er en professionel el-installations-virksomhed, der blev grundlagt i 1968 af Kurdahl & Thomsen.  Firmaets kompetenceområde er service, automation, industri, installation, kommunikation, svagstrøm og nybygningsopgaver, samt større el-entrepriseopgaver over hele Danmark. deres specialuddannede montører og teknikere kan, som total-leverandør i både stærk- og svagstrøm, påtage sig alle former for elinstallationer til industrien, liberale erhverv, samt på offentlige og private anlæg.

Kemp & Lauritzen
Kemp & Lauritzen råder over en fast stab af ingeniører, teknikere, entrepriseledere og veluddannede montører, som dagligt arbejder for at gøre det nemt for dig som kunde. Kemp & Lauritzen er ISO 9001 og AHSOS 18001 certificeret.

Lemvigh-Müller
Lemvigh-Müller er en virksomhed, som har været i udvikling siden 1846. I dag er de Danmarks største stål- og teknikgrossist med 1.300 medarbejdere og en omsætning på ca. 4,5 mia. kr. Gennem deres to hovedforretningsområder: teknik samt stål og metal kan de dække en meget stor del af de produktbehov, som findes inden for dansk industri, byggeri, håndværk og teknisk installation.

Logimatic
Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed med solid global erfaring inden for udvikling, salg, implementering og support af egne software- og automationsløsninger. Rådgivning og konsulentassistance udgør også en stor del af deres leverancer, både som selvstændig ydelse og i forbindelse med deres IT-løsninger.

Logimatics løsninger er nicheprodukter med et centralt fokus på altid at øge deres kunders konkurrenceevne. Det gør de bl.a. gennem konstant at forbedre effektivitet og kvalitet, reducere leveringstider og spare omkostninger.

LOGSTOR 
LOGSTOR er verdens førende producent af præisolerede rørsystemer, der anvendes til fjernvarme og -køling, til olie og gasrørledninger, til køle- og procesindustri samt i marinesektoren. de har mere end 50 års knowhow og erfaring med præisolering af rør og komponenter til systemer, og i alle år har deres fokus været rettet på at sikre forsyningssikkerheden og energieffektiviteten på deres kunders anlæg. Præisolerede rørsystemer fra LOGSTOR har en enestående, effektiv isolering, der er designet specielt til at holde energitabet fra fjernvarme- og fjernkølingssystemer, så lavt som muligt.

Lundsby Bioenergi A/S
Lundsby Industri A/S blev i 1987 grundlagt af Erik Lundsby Andreasen. Lundsby har siden 1995 arbejdet med udvikling og opførelse af biogasanlæg. Denne aktivitet blev i 1999 udskilt i eget selskab, Lundsby Bioenergi A/S, som også ejes 100 % af Erik Lundsby Andreasen. Firmaet opfører biogasanlæg i totalentreprise.

Mammoet Wind A/S
Til kunder i hele verden leverer Mammoet Wind A/S turnkey-løsninger såvel som transport- og logistikløsninger, kranarbejde, mekaniske og elektriske installationer i vindmøller og tilbyder desuden service og vedligehold.

Mariendal Electrics
Som én af Nordjyllands største installationsvirksomheder er Mariendal kendt som en kompetent samarbejdspartner inden for el, IT, sikring, energi teknik og automation. De opfatter sig selv som foregangsmænd i de store forandringer, der er sket fra at være den traditionelle el-installatør til totalleverandør af integrerede tekniske løsninger. En udvikling som helt sikkert vil fortsætte med uformindsket styrke de kommende år – og de har tænkt sig fortsat at være i front.

Neas Energy
Neas Energy er et uafhængigt energihandelsselskab, der handler med el, gas og beslægtede råvarer på Europas energimarkeder. En succesfuld forretningsmodel i Danmark, har resulteret i flot vækst igennem en årrække, og resulteret i, at Neas Energy i dag er blandt markedslederne i Skandinavien indenfor handel og forvaltning for:

– Kraftvarmeproducenter
– Vindkraftproducenter
– Energiselskaber og forsyningsselskaber

Det er deres strategi at etablere fysisk el- og gashandel på alle større europæiske energimarkeder.

Neogrid Technologies
Neogrid Technologies udvikler løsninger til aggregering og aktivering af fleksibelt elforbrug på elmarkederne, der samtidig sikrer en mere intelligent anvendelse af energi, til fordel for elmarkedets aktører og forbrugere. Dette opnås ved at bygge bro mellem elnettet, elmarkederne, og elforbrugeren via innovative IT-løsninger.

NKI Kloak- & industriservice A/S
NKI A/S er en kloak- & industri virksomhed, som har i mere end 20 år serviceret både private, kommunale og erhvervskunder med en stor vifte af opgaver indenfor kloakvedligeholdelse og industriel rengøring. En sammenblanding af deres effektive materiel, samt deres dygtige og erfarende medarbejderstab, gør at de kan garantere deres kunder en hurtig og effektiv service, som reducere servicetiden til et absolut minimum på fx industrianlæg, varmeværker og andre produktionsrelaterede anlæg. – Ingen opgave er for stor eller for lille – Rensning af vekslere med robot, hurtig roterende dyser og højtryksvand på op til 1000 bar renser de hurtigt og ensartet rørene – op til 4 ad gangen – i deres røggas varmevekslere og skorstene HELT rene. De åbner vekslerne, renser dem, lukker dem igen og efter slutrengøring kan de samle spildevandet til aflevering på en godkendt modtagestation, hvorfra værket senere modtager dokumentation for korrekt håndtering. Alt nødvendigt udstyr er pakket på en lastvogn, som med meget kort varsel kan rykke ud til enhver tænkelig rengøringsopgave. Hermed er servicetiden reduceret til et absolut minimum, og værket kommer hurtigt i drift igen. Efter rensningen er rørene helt rene og fri for belægninger, så effekten igen er helt i top på vekslerne. Med den konstante udbygning af eksisterende kraftvarmeanlæg, samt etablering af nye værker, øges behovet for vedligeholdelse af værkernes maskiner og udstyr. Ikke mindst varmevekslerne kræver jævnlig vedligeholdelse. Tørstofsugning. Når det drejer sig om vanskelige tilgængelige steder, er mammutsugeren den rigtige løsning. Sugeren benyttes de steder, hvor man tidligere benyttede traditionelle metoder såsom transportbånd, mini-containere, lastvogn med grab, håndkraft og lignende. Yderligere opgaver de udfører:
• Entreprenør arbejde
• TV-inspektion
• Tankrensning
• Industriservice
• Sandrensning
• Fejeservice/arealrengøring

NORDHEAT
NORDHEAT varetager projekt forslag, udvikling og implementering af løsninger inden for BIOENERGI anlæg hvor de bidrager med kompetencer og tidens bedste teknologier. De samarbejder med de bedste Skandinaviske producenter og underleverandører inden for branchen, hvor know-how og kvalitet er varemærket for dem alle. Anlæg designes i tæt dialog med kunden, hvorved de sikrer en optimal løsning som lever op til kundens forventning. Deres koncept indebærer også at NORDHEAT følger op med kompetent og effektiv service efter levering. De afsætter deres produkter via direkte salg til slutkunden eller gennem samarbejdspartnere. de vil være anerkendt som en virksomhed, der forstår kunders behov og leverer et kvalitetsprodukt i den aftalte udførelse, til den aftalte tid, og ikke mindst den aftalte pris. De tager altid udgangspunkt i kundens behov. Deres målsætning er at fremstå som den foretrukne virksomhed, der med en grøn profil leverer miljømæssigt bæredygtige produkter baseret på biobrændsel og den nyeste teknik.

Nordic Energy Group
Nordic Energy Group har specialiseret sig i at fremstille smukke tag- og facadeintegrerede solfangere. De fremstiller solfangere efter kundernes ønsker og behov. Endvidere leverer de et unikt Combivarmeanlæg, der kombinerer jordvarme og solvarme med mulighed for at tilkoble ventilation og køl. Med Combivarmeanlægget sikrer de lave driftsomkostninger og stabil drift. Energiforbruget ligger på Combivarmeanlægget ifølge DTU 33-38 % lavere end traditionelle jordvarmeanlæg.

Nordland Automatic A/S
Nordland Automatic er et firma med stor erfaring indenfor industrielle systemer. Systemerne opdateres hele tiden i forhold til eventuelle nye krav og forhold i og udenfor virksomheden. Firmaet udvikler både skræddersyede systemer samt mange former for standardsystemer.
De har specialiseret os inden for:
▪ Robotløsninger
▪ PLC-styringer og procesovervårning
▪ Styre- og fordelingstavler
▪ Veje- og doseringssystemer
▪ Sorteringsanlæg
▪ Pneumatik- og hydrauliksystemer
▪ Maskinstyringer
▪ Visionsystemer
▪ Udvikling af databaser / PC-programmer
▪ Solcelleanlæg
▪ Energioptimering

REKA A/S
Har siden 1979 designet, produceret og opført:

 • Håndfyrede kedler til halm, træ, kul m.m. fra 22 – 250 kW.
 • Produktion af automatiske fyringsanlæg for halm, træflis, spåner, savsmuld, piller, kul, samt korn og afrens.
 • Projektering og opførelse af komplette fyringsanlæg/varmecentraler  fra 10 – 6500 kW for biobrændsel med fugtindhold op til 55 %.

Samtidig hermed er der forsket og  prøvekørt intensivt på følgende områder:

 • Kraftvarme ved forbrænding af flis på Stirling projektet, der er en motor med elgenerator.
 • Elektrisk Røggasrensning, der er et eget udviklet elektrofilter med venturi schrubber/kondensat anlæg.
 • Endelig leverer fra kedler til afprøvning/forsøg af forskellige biobrændsler til biomasse programmet. De har også folk i det rådgivende udvalg for Energistyrelsen.

OE3i ApS
OE3i har udviklet software til planlægning og optimering af energi siden 1986. Deres kunder beskriver ofte softwaren med ord som innovation, intelligence og intuition, og sammen med Optimized Energy giver det deres navn OE3i. De udvikler løsninger i 3 forskellige kategorier: Mentor Planner, Mentor Mediator og Mentor Forecast. Disse repræsenterer løsninger til fjernvarmeselskaber, varme- og kraftvarmeværker, virksomheder med produktionsbalance ansvar, samt virksomheder, der ejer eller driver en portefølje af produktionsenheder.

Pipeteq Systems
Pipeteq udvikler, designer, producerer og installerer effektive rørløsninger, primært til fjernvarmesektoren, større solvarmeanlæg og industrien. Herudover servicerer de rørløsninger og installationer. Målsætningen for Pipeteq er at levere rørløsninger af højeste kvalitet, kombineret med effektiv og kompetent installation. De ønsker, at det skal være nemt, sikkert og enkelt for vore kunder at entrere med os.  

Salling Plast
De har mange kompetencer inden for følgende områder:
▪ Fjernvarme (muffer, T-stk., isoleret fittings)
▪ Industri (isolering af PEH-rør, rustfrie rør og kobberrør)
▪ PEH-trykrør (bøjninger, T-stk., reduktioner, specialkomponenter)
▪ PEH-plade-bearbejdning (udfræsning af emner)

ScandiWood A/S
ScandiWood A/S Danmark er en nordjysk virksomhed, der fra starten i 1987 har haft som mål, via tømmerhandlere og byggemarkeder, at forsyne håndværkere og private med limtræsplader i forskellige træsorter og udformninger. ScandiWood har i dag et af markedets bredeste sortimenter indenfor massiv limtræ, omfattende bordplader, hylder, lister og vinduesplader. Standardvarer leverer vi fra dag til dag.

Schneider Electric
Schneider Electric er global specialist i energioptimering og -styring. de arbejder målrettet for at hjælpe mennesker og organisation med at få mest muligt ud af deres energi. Deres produkter og løsninger kan nedsætte energiforbruget inden for disse områder med op til 30%.

Serenergy A/S 
Serenergy designer, fremstiller og sælger brændselscellestakke og strømforsyninger til systemintegration. De er en af de førende leverandører af brændselscellemoduler baseret på kulilte- og svovlresistent høj temperatur PEM teknologi. Serenergy blev grundlagt i 2006 af nogle af de førende forskere fra Institut for Energiteknologi på Aalborg Universitet. Deres ”state-of-the-art” produktlinje Serenus er et særdeles konkurrencedygtigt produkt baseret på nypatenteret teknologi.

Soft & Teknik A/S
Hos Soft & Teknik har de fokus på udvikling og implementering, men de ved, at det er den fremtidige drift, der betyder mest for kunden. Derfor gennemfører de helst implementeringen af nye løsninger sammen med kundens egen elinstallatør. Soft & Tekniks styrke er vores praktiske tilgang til faget. De udvikler løsninger og koncepter, men de bygger også produkterne og sætter dem i drift. Derfor kender de til bunds de praktiske og fysiske hensyn, der skal tages for at få en løsning til at fungere optimalt. Deres mål er at optimere styring og processer.

SPX Corporation
SPX Corporation er en Fortune 500 multi-industri fremstillingsvirksomhed, der giver sine kunder højtspecialiserede og konstruerede løsninger til at løse kritiske problemer. Med hovedkvarter i Charlotte, North Carolina har SPX 15.000 medarbejdere i mere end 35 lande verden rundt.

Strøm Hansen A/S
Strøm Hansen er en landsdækkende automations- og installationsleverandør, der producerer højteknologiske avancerede el- og systemløsninger til nordiske virksomheder. Deres afdelinger i Nørresundby, Aarhus, Vejle og Rødovre beskæftiger pt. 180 ansatte og deres primære forretningsområder er: automation og industriel IT, el-tavler, el-service, airport, trafikledelse, entreprise, alarmanlæg og solceller. Deres nøje udvalgte medarbejdere har hvert deres speciale, og i fællesskab udgør de et stærkt og fagligt begavet team, som til hver en tid sikrer deres kunder den mest optimale løsning til den bedste pris.

SystemTeknik A/S
SystemTeknik A/S er en moderne nordjysk virksomhed inden for salg, projektering og produktion af løsninger inden for styringsteknologi og effektfordeling, udvikling af software samt SRO- og SCADA-anlæg. Hertil salg af automatikkomponenter samt serviceydelser. SystemTeknik A/S er en af Danmarks førende udbydere af tavleløsninger. Den position har vi nået ved til stadighed at holde fokus rettet mod et højt kvalitetsniveau i store projekter til krævende brancher såvel som i opgaver rettet mod mere traditionelle industri- og OEM-kunder.

Thermaflex Nordic
Thermaflex Nordic sælger Thermaflex produkter og isolerede rørsystemer til det nordiske marked. Thermaflex er en verdensomspændende hollandsk koncern og tilbyder rør til alle brancher, som beskæftiger sig med montage eller distribution af varme eller køling, samt til alternative energiformer, der kræver god isolering.  Thermaflex Nordic bidrager også med rådgivning, tilbudsudarbejdelse og dimensionsberegninger i en projektfase.

TwinHeat
TwinHeat er førende inden for udvikling og produktion af Biobrændselsanlæg til private og industri. Anlæggene spænder fra 10-250 kW. Twinheat tilbyder mobile kedelcentraler som kan tilkobles det eksisterende varmesystem. Det eneste der kræves er plads til den mobile enhed og silo, samt opføring til vand- og el-tilslutning.

Varmekontrol A/S
VARMEKONTROL har siden 1958 udarbejdet varme- og koldtvandsregnskaber overalt i landet for boligselskaber, ejer- og andelsforeninger, private ejere af udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder. Siden 2006 har VARMEKONTROL været en del af ista Danmark A/S, som er en del af ista International GmbH. ista er den ledende producent af alle former for varme- og vandmålere i Europa. Endvidere opfylder istas produkter til fulde VARMEKONTROLs krav til kvalitet og fleksibilitet og selvfølgelig også myndighedernes krav til typegodkendelse.

VVS-Tech
VVS-Tech er en autoriseret VVS-virksomhed med et godkendt kvalitetsstyringssystem. Virksomhedens ansatte udgør et team af kvalificerede medarbejdere med stor indsigt i branchen. VVS-Tech leverer effektive, stabile og driftsøkonomiske enheder, der sørger for, at kunderne får den optimale kapacitet og kraft. Disse enheder omfatter større gaskedler, ventilationsanlæg, pumper m.m. til alle typer industrielle kunder fra mindre værksteder til store, industrielle virksomheder.

Weishaupt
Weishaupt service er der altid, når De har brug for den – 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Weishaupt er en af de internationalt førende virksomheder indenfor brændere, varmesystemer og kondenserende kedler, solfangerteknik, varmepumper og bygningsautomation. Her er enkelte facts: Weishaupt-gruppen beskæftiger på verdensplan ca. 3.000 medarbejdere. Næsten 1.000 er beskæftiget i moderfirmaet i Schwendi. Weishaupts forsknings- og udviklingscentrum i Schwendi er på ca. 2800 m2. Prøvestandene dækker et enormt ydelsesområde fra 10 kW til 20.000 kW. Der er 20 datterselskaber tilknyttet Weishaupt Gruppen. Weishaupt har repræsentanter og agenter i 39 lande. Weishaupt opnår med sine driftsikre produkter en årsomsætning på ca. 460 millioner Euro. Weishaupt har et servicenetværk 24 timer i døgnet 365 dage om året.

WEISS A/S
WEISS projekterer, konstruerer og installerer forbrændingsanlæg til biobrændsler. Deres anlæg rækker fra 1000 kW til 30 MW. De leverer til hele Europa. De indgår gerne i en tæt dialog allerede i den indledende projekteringsfase, således at deres mangeårige erfaringsgrundlag kommer din løsning til gode.

Xergi A/S
Xergi A/S er specialist inden for biogas – fra udvikling af teknologien til levering af nøglefærdige anlæg. De hjælper deres kunder med at udvikle deres projekt fra tanke til anlægget står helt færdigt og er sat i drift. De designer anlægget og står for indkøb og konstruktion. Med mere end 20 års erfaring indenfor biogasindustrien har Xergi den nødvendige viden, der skal til. Gennem årene har vi leveret en række forskellige tekniske løsninger baseret på ideen om maksimal udnyttelse af energi i biomasser.

Aalborg CSP A/S
Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker har Aalborg CSP udviklet CSP-solvarmeanlæg til produktion af grøn fjernvarme. CSP-solvarmeanlæg består af parabolske trug beklædt med spejle. Spejlene reflekterer og koncentrerer solens stråler på et rør i trugets brændpunkt. Solenergien opvarmer vandet i røret op til 160 °C, hvorefter det pumpes direkte eller indirekte ud til fjernvarmenettet. Anlæggene kan varieres i størrelse fra 1 MW til 30 MW alt efter behov.

Aalborg Energie Technik A/S
AET er et førende uafhængigt ingeniør- og entreprenørselskab, som leverer biomassefyrede anlæg, kraftværker, samt kombinerede kraftværker i størrelsen 25 til 170 MWth. 
AET hjælper vores kunder med at opnå en rentabel forretning ved hjælp af en høj effektivitet, høj rådighed, lave emissioner, lave vedligeholdelsesomkostninger og frem for alt – et velfungerende anlæg.

RÅDGIVERE

Adding
Adding er et ingeniør firma, der udfører både el- og maskintekniske opgaver. Deres speciale er projektering af energi anlæg, og der udføres alt lige fra overordnet projektledelse til detail-engineering og idriftsættelse. Arbejdet udføres altid i tæt samarbejde med kunderne og oftest er Addings medarbejdere en del af kundens organisation i projektperioden, og udfører opgaverne på kundens kontor. Firmanavnet “Adding” er engelsk nutidsform af “at lægge til”. Adding betragter sig selv som en ekstra værdiskabende ressource, som virksomheder kan gøre brug af, når de har brug for en erfaren ingeniør eller maskinmester til at klare en særlig udfordring, der kan give virksomheden værdi i lang tid fremover.

ALCOR Innovation ApS
ALCOR Innovation tilbyder IT og virksomhedsrådgivning indenfor generel ledelse, organisationsudvikling, financiering (bank, business angels, fonde, EU etc.), salgsledelse- gennemførende salg, projekt- og konceptsalg, forretnings-, markeds- og aktivitetsplaner, KPI pejlemærker, projekt- og konceptudvikling, advisory board og Interim management. 

BetterGreen ApS
BetterGreen ApS er en mindre konsulentvirksomhed, der optimerer virksomheders bundlinje gennem mere miljørigtig produktion (mindre spild, mere genanvendelse, større effektivitet). En sidegevinst er bedre image og mere motiverede medarbejdere. De arbejder efter det simple princip: Kend det, følg det, forbedr det!. De tror på, at det er mennesker, der skaber forandringer. Derfor har de fokus på enkelhed, formidling og motivation. BetterGreen brænder for, at få andre til at brænde for bæredygtige bundlinjer. BetterGreen er en nystartet virksomhed, men med mange års erfaring fra såvel ind- og udland med bl.a. indførelse og drift af ledelsessystemer indenfor energi, miljø, arbejdsmiljø, kvalitet samt forretningsudvikling, kommunikation og salg. Det der driver BetterGreen er at se, at der sker optimeringer. For både miljøet og bundlinjen. 

COWI A/S
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem deres unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber de udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så de skaber mere sammenhængende løsninger for deres kunder. Med kontorer over hele verden trækker de på deres globale tilstedeværelse og lokalkendskab, når de løser projekter i hele verden – store såvel som små. De har altid gang i mere end 17.000 projekter.

DANINCO
DANINCO ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed med specialer inden for vedvarende energi, test og dokumentation af maskiner og produktionsanlæg, samt udvikling af ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Vi udfører ide- og projektudvikling, samt planlægning og gennemførelse af projekter. Vi har stor erfaring med validering af projekter og produkter herunder større maskinanlæg.

Dansk Energi Teknologi A/S
Solutions for the future – today

District Energy Venture
Devcco er en privat virksomhed, der arbejder med projektudvikling i energisektoren. De stiftende partnere er erfarne og har været med til at udvikle energisystemer i Sverige og internationalt. Virksomhedens formål er at forbedre og udvikle energisystemer.

ENERGIANALYSE.DK
Techno-economic optimization modeling, energy systems design and analysis, og software development, er deres primære ekspertiseområde. Men de tror også på, at energi modellering uden kapacitetsopbygning ikke er nogen god model. I betragtning af at alle lande og alle kunder er unikke er de dedikeret til at analysere energisystemerne i kontekst, mens de producerer en bevidsthed for værdi og færdigheder drevet af case-in-demand. Deres mål er at gøre dem selv uundværlige. 

Ingeniør Huse
Ingeniør Huse tilbyder byggeteknisk rådgivning inden for alle bygningsområdets discipliner til en fornuftig pris. Ingeniør Huse leverer rådgivnings- og konsulentydelser inden for fjernvarme/køling og geoenergi. Vi har fokus rettet mod bæredygtige energiprojekter og vedvarende produktionsformer. Ingeniør Huse står i spidsen for opbygning af nogle af Danmarks største el-kedelanlæg og har ledende roller på geoenergiprojekter, hvor vi udvikler, designer og bidrager til leverencen af færdige anlæg. 

JLJ Consult
Jens fra JLJ Consult beskæftiger sig med forretningsudvikling via aktivt bestyrelses- og rådgivningsarbejde. Han kan trække på 25 års operativ og international erfaring fra en bred vifte af virksomheden inden for både industri og højteknologisk opstartsvirksomhed. Som bestyrelsesmedlem og rådgiver tilbydes:
• Dokumenteret succes med at udvikle virksomheder som bestyrelsesformand og adm. direktør.
• Begavet og strategisk tænker med veludviklet forretningssans og en naturlig orientering mod marked og kunder.
• Resultat- og handlingsorienteret leder, som via egne erfaringer kan give værdifuld sparring og støtte til direktionen.
• Erfaring fra flere brancher, primært professionelle markeder inden for B2B og salg gennem forhandlere/agenter.
• Evne til at håndtere komplekse problemstillinger.
• International orientering og pragmatisk tilgang.
• Erfaring med at tage ansvar/ejerskab for hele virksomhedens værdikæde.
• Uafhængig, erfaren og ansvarlig beslutningstager, som konstruktivt er i stand til at udfordre det bestående.
• Erfaring med køb, salg og integration af virksomheder.

JPH Energi A/S
JPH har 19 erfarne medarbejdere og har været rådgiver i fjernvarmebranchen i over 25 år. De har stor erfaring i: rådgivning, planlægning og projektering af energianlæg, design og dimensionering af bygningsanlæg, og alle former for installationer, projektansøgninger og samfundsøkonomiske beregninger, energimærkning, tilstandsvurdering og huseftersyn. De arbejder med disse opgaver bl.a. i Danmark, Grønland, England og USA.

LandboNord
I LandboNord arbejder de for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget og andre mindre og mellemstore virksomheder. LandboNord udbyder uvildig rådgivnings- og serviceydelser på højt tværfagligt niveau. LandboNord udbyder uvildig rådgivnings- og serviceydelser på højt tværfagligt niveau inden for driftsøkonomi, skat og regnskab, miljø, økologi, planteavl, kvæg, svin, landdistrikt, byggeri, jura og ejendom, samt HR og ledelse. LandboNord har over 6.000 kunder fordelt over hele landet. Der er 200 ansatte på deres to centre i Brønderslev og Fjerritslev. LandboNord er partner i Dansk Landbrugsrådgivning – et tværfagligt samarbejde med ca. 3.500 medarbejdere på landsplan.

LE34
LE34 er blandt de største landinspektørfirmaer i Danmark. De mange medarbejdere gør, at de dækker over et bredt kompetenceområde med specialiseret viden ikke kun indenfor de traditionelle grene af landinspektørfaget. Gennem adskillige år har LE34 arbejdet for olie- og gasindustrien, og dette arbejdsfelt er blevet styrket væsentligt ved også at arbejde med hav-vindmøller. Arbejdsfeltet var også indgangen til, at firmaet for mere end 20 år siden investerede i egen opmålingsbåd og pejleudstyr således, at der i dag via bl.a. eget udviklet software kan pejles i kystnære områder.

Miljø- og vognmandskonsulenten
Miljø- og vognmandskonsulenten tilbyder professionel rådgivning, projektstyring og assistance til entreprenør- og vognmandsforretninger på det administrative plan. Desuden alt inden for miljø, vognadministration, licitation/udbud, salg og marketing, HR, arbejdsmiljø og -sikkerhed.

MRINetwork Lohbus Search Group
MRINetwork Lohbus Search Group er en personale- og rekrutteringsvirksomhed med speciale i leder- og specialistrekruttering samt søgning, evaluering og andre HR serviceydelser primært til energisektoren. Vi stræber efter at være den foretrukne rekrutteringspartner for kunder og kandidater ved at matche top kandidater til attraktive jobmuligheder og gøre både mennesker og organisationer i stand til at nå deres mål. Vi dedikerer deres arbejde til at opnå højere individuelle, sociale og forretningsmæssige resultater. Det er deres mission at kunne identificere, udvikle og matche de bedste kandidater til de mest attraktive jobmuligheder inden for energiindustrierne. Udover rekrutteringsydelser tilbyder MRINetwork Lohbus Search Group komplimentære ydelser herunder annonceret søgning, personprofilanalyser, baggrundstjek, databasesøgning, uddannelseskontrol, rekrutteringsprocesrådgivning, interviews, referencekontrol, genplacering, karriererådgivning, løn- og brancheanalyser.

NEVK.DK
Nordjyden, El-installatøren, Vand Gas og Sanitetsmesteren, Køleteknikeren. Der tilbyder tværfaglig hjælp inden for ovennævnte fag, for at sikre dig rigtigt energiforbrug med miljøet i fokus. 

NIRAS
NIRAS er en førende landsdækkende rådgiver inden for blandt andet energi og fjernvarme. I Nordjylland har de ca. 150 specialister på kontorer i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. De arbejder altid tværfagligt og sammensætter altid det hold af specialister, der løser deres kunders udfordringer. NIRAS Gruppen er en international rådgivningsvirksomhed med aktiviteter inden for byggeri og industri, infrastruktur, forsyning og miljø, klima og energi, planlægning, management og informatik, samt natur og udviklingsbistand. NIRAS har hjemmemarkeder i Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland samt Storbritannien og datterselskaber og kontorer i yderligere 14 lande i Europa, Afrika og Asien. NIRAS omsatte i 2010 for 1 mia. kr. og har godt 1.300 medarbejdere.

Patent Nord ApS
Det grundlæggende koncept for Patent Nord ApS er “Value for money” for vores kunder i alle led i den immaterielle beskyttelsesproces. Vores kernekompetence er professionel og effektiv udarbejdelse af IPR (immaterialret) beskyttelse, herunder patentansøgninger, der giver det bedst mulige grundlag for national såvel som international beskyttelse. 

Plan & Projekt A/S
Plan & Projekt A/S, Rådgivere og Planlæggere er et uafhængigt, rådgivende ingeniørfirma med speciale inden for ener­gisektoren. Firmaet blev etableret i 1989 og har siden udført en lang række opgaver inden for ener­gi­sek­to­ren i bredeste forstand. Aktiviteterne udføres for private og offentlige energiselskaber og -organisationer, kommuner, regioner, styrelser, private virksomheder og internationale organisationer, m.fl. Plan & Projekt har et bredt, fagligt netværk at trække på ved specialopgaver, som måtte kræve kompetencer, der ligger uden for virksomhedens kerneområder. I forbindelse med de ”klassiske” energiopgaver, produktionsanlæg, distributionsnet, veksleranlæg og varmeakkumulering yder Plan & Projekt alle former for ingeniørbistand, bygherrerådgivning, projektering, udbud og overordnet projektledelse m.v. Desuden gennemføres rådgivning i forbindelse med tekniske og økonomiske analyser af etablering og udvidelse af fjernvarmeforsyninger, samt udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner, herunder strategier for nyetableringer og renoveringer, udbygningstakt, kundepleje, finansiering, takstpolitik, m.v. De yder konsulentbistand ved indkøb af brændsler, salg af el-produktion, indgåelse af servicekontrakter samt ved køb af varme fra virksomheder og kraftvarmeselskaber. Det er Plan & Projekts mål at have gode samarbejdsrelationer med kunden – relationer, der sammen med virksomhedens egen viden og erfaring sikrer en engageret, ansvarsfuld og høj faglig kvalificeret løsning af alle opgaver.

PlanEnergi
PlanEnergi er specialiseret i udvikling og etablering af skræddersyede miljøvenlige løsninger inden for vedvarende energi, rationel energiudnyttelse og energiplanlægning. PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. Virksomhedsform: Selvejende institution, som drives på non-profit basis. Formål: Institutionens formål er, at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Ledelse: Bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Antal ansatte pr. 2011: 24 Omsætning 2010: 15 mill. DKK. PlanEnergi er blandt de førende med at kunne tilbyde totalrådgivning indenfor energiforsyning og energiplanlægning og består af en alsidigt kvalificeret medarbejderstab med kompetencer indenfor vedvarende energi og effektiv energianvendelse. PlanEnergi tilbyder rådgivning inden for: Energiplanlægning, varmeplanlægning og vindmølleplanlægning Decentral kraftvarme Fjernvarmeforsyning med vedvarende energi Biogas – planlægning, design, projektering og rådgivning Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering Vindenergi – planlægning, kortlægning, visualisering og layout af vindmølleparker. PlanEnergi er den oplagte partner overalt, hvor der ønskes etableret en bæredygtig energiforsyning. PlanEnergi arbejder såvel i Danmark som internationalt.

Process Engineering A/S
Process Engineering A/S er et rådgivende ingeniørfirma indenfor procesindustrien, med hovedkontor i Fredericia og afdelinger i Aalborg, Aarhus, Sorø og Brøndby. De er en stab af højt kvalificerede medarbejdere, der har stor erfaring indenfor fjernvarmeværker, kraftvarmeværker, biogasanlæg og lignende.

Deres kompetanceområder er :
• Rørdesign i henhold standarder
• Stress analyser på rørsystemer
• Beholderberegninger
• Tryktankeberegninger
• Stålkonstruktioner
• Projektledelse
• Myndighedsgodkendelser og dokumentation
• CE-mærkning og ATEX zoneklassificering
• Teknisk assistance i.f.m. tegningsarbejde og lignende.

De arbejder både fra kontoret eller ude hos kunden, hvis det er det optimale for den bedste løsning af opgaven.

Rambøll A/S
I Rambøll Energi arbejder de på energiløsninger, der er langsigtede, omkostningseffektive og praktiske. Som rådgivende ingeniører er det deres mål at understøtte en bæredygtig udvikling og mindske afhængigheden af fossile brændsler. Rambøll Energi er internationalt førende rådgiver inden for vindenergi og affaldsforbrænding og er toneangivende på det nordiske marked inden for fjernvarme, store kraftværker og bioenergi. De rådgiver på hele energiområdet lige fra der, hvor de politiske beslutninger træffes til der, hvor energien bruges. Deres projekter omfatter hele kæden fra energistrategier og -planlægning til produktions- og transmissionsanlæg. Rambøll Energi tæller samlet 410 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland, Schweiz og USA.

R&R Consult
Thermo & Fluid Mechanics Engineering. 

We are specialized in the following areas:
• Oil combustion modeling
• CFD calculations within power plants
• Modeling of systems with heat transfer and/or phase change
• General flow distribution optimization

Skelmose Consulting A/S
Hos Skelmose har de specialiseret sig i at hjælpe virksomheder inden for produktions-, olie-, gas- og vindindustrien. De rekrutterer og headhunter kun medarbejdere til stillinger, hvor de selv har stor erfaring og forstår de faglige og operationelle krav. De fokuserer på bestyrelse, direktion, chefgruppe og specialister inden for produktion, konstruktion, projektledelse, udvikling og teknisk salg. Har din virksomhed brug for en specialist eller leder i en tidsbegrænset periode? Så finder de personen med de rette kompetencer. De har et indgående kendskab til interim ledelse, en stor, opdateret database af professionelle kandidater til interime jobs samt et omfattende netværk i dansk industri. Har du ønske om salg af din virksomhed, eller brænder du for at købe egen virksomhed, kan de tilbyde hjælp i forbindelse med søgning og formidling af kontakten mellem køber og sælger.

TofKo Business Development A/S
TofKo Business Development A/S har siden 1987 rådgivet små og mellemstore virksomheder i Nordjyllands Amt med det formål at skabe vækst, overlevelsesevne og udvikling. De har specialiseret sig i alle aspekter af international handel og markedsføring og har eget handels- og ingeniørhus. TofKo Business Development tilbyder rådgivning indenfor et bredt spektrum – dog med størst fokus på afsætning og markedsanalyser.

AAEN Rådgivende Ingeniører A/S
AAEN Rådgivende Ingeniører beskæftiger sig med klima-, energi- og miljøprojekter. Deres portefølje omfatter både traditionelle ingeniørtekniske ydelser, der er grundlaget for alle planlægnings- og etableringsprojekter, samt specialiserede ydelser, der bygger på virksomhedens mangeårige erfaringsgrundlag inden for alternativ energi og projektudvikling i udlandet. Fælles for alle vores aktiviteter er, at de relaterer sig til deres ledende vision: ”At udvikle fremtidens grønne infrastruktur”. Deres arbejde omfatter blandt andet:
• Energieffektivisering og –besparelser
• Fjernvarmenetværk udbygning, renovering og modellering
• Konvertering af naturgasområder til fjernvarme
• Implementering af CO2-neutrale energiressourcer i fjernvarmeregi, såsom: – Biomasse kedelanlæg – Biomasse orgasning til kraftvarme – Biogasproduktion – Lossepladsgasanlæg – Solvarmeanlæg – Fjernkølingsanlæg – Geotermisk energi
• Handel med CO2-kreditter og Carbon Credit med-finansiering af projekter, herunder udvikling, etablering og administration af klimaprojekter i udlandet
• Carbon footprint beregning og validering

VARMEVÆRKER

Agersted Varmeværk

Arden Varmeværk

Aaså Fjernvarme

Bedsted Fjernvarme

Blenstrup Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Brovst Fjernvarme Andelsselskab

Brønderslev Forsyning A/S

Dronninglund Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Dueholm Fjernvarme

Farstrup-Kølby kraftvarmeværk

Fjerritslev Fjernvarmeværk

Flauenskjold Fjernvarme

Frederikshavn Forsyning

Frøstrup Fjernvarme

Gjøl Private Kraftvarmeværk A.M.B.A

Hadsund By’s Fjernvarmeværk A.M.B.A

Hallund Kraftvarmeværk

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Hanstholm Varmeværk

Hjallerup Varmeforsyning A.M.B.A.

Hjørring Varmeforsyning A M B A

Hobro Varmeværk A.M.B.A.

Hou Kraftvarmeværk AMBA

Hurup Fjernvarme

Hørby Varmeværk

Ingstrup Fjernvarme Andelsselskab

Jerslev Kraftvarmeværk 

Jetsmark Energiværk A.M.B.A.

Klitmøller Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Kongerslev Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Løgstør Fjernvarmeværk 

Manna-Thise Kraftvarmeværk

Nibe Varmeværk A.M.B.A.

Nr. Nissum Kraftvarme A.M.B.A.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Oue Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Saltum Fjernvarme A.M.B.A

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker

Skagen Varmeværk 

Skovsgaard Varmeværk

Skørping Varmeværk A.M.B.A.

Snedsted Varmeværk

Strandby Varmeværk A.M.B.A.

Støvring Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Sæby Varmeværk A.M.B.A

Terndrup Fjernvarme A.M.B.A

Thisted Varmeforsyning A.M.B.A.

Tranum Varmeværk

V. Hjermitslev Varmeværk

Vesløs Fjernvarmeværk

Vestervig Fjernvarme

Viborg Fjernvarme

Vorupør Kraftvarmeværk

Øland Kraftvarmeværk A.M.B.A.

Øster Brønderslev Fjernvarmeværk

Østerild Fjernvarme

Aabybro Fjernvarmeværk

Aalborg Varme A/S

Aars Fjernvarme

ØVRIGE

Blue Planet Innovation
Blue Planet Innovation – også kaldet BPI – er et datterselskab under Videncentret for Landbrug. BPI skaber nye løsninger indenfor energiproduktion og arbejder med bæredygtig innovation, samt implementering af bæredygtige forretningsmodeller baseret på stor faglig viden og bedste teknologi.
Udgangspunktet er landbrugets ressourcer og muligheder for at indgå i nye forretningsmodeller og koncepter omkring udvikling af bioenergi.

Brønderslev Kommune
Udvikling og Planlægning (U & P) er en stabsenhed under Kommunaldirektøren. Med afsæt i kommunens overordnede vision er det U & P’s opgave at fremme og støtte nye initiativer – både internt og eksternt – ud fra en helhedsorienteret og tværgående tankegang, der sikrer sammenhæng, samspil, imødekommenhed og åbenhed.
Opgaver i U & P kan opdeles i 3 emneområder:
• Planlægning
• Kommunikation
• Projekt- og Udviklingsopgaver

Business Region North Denmark
Aalborg Samarbejdet er et tværkommunalt erhvervssamarbejde mellem Jammerbugt, Rebild og Aalborg Kommune.
Visionen er, at Aalborg Samarbejdets medlemskommuner skal være en oase, hvor mennesker i alle aldre ønsker at arbejde og bo. Samtidig skal regionen fremstå attraktiv for vækstorienterede virksomheder og kompetent arbejdskraft, der kan hjælpe regionen til at fastholde og videreudvikle sin position i forhold til den globale udvikling.

BusinessAalborg
Erhvervsafdelingen kan tilbyde din virksomhed værdifuld vejledning og viden, der kan medvirke til at sikre vækst, større omsætning og flere arbejdspladser.
Erhvervsafdelingen vil gerne anspore virksomhederne til at indgå i innovative netværk og vækstklynger for herigennem at styrke virksomhedernes omstillings- og konkurrenceevne. De hjælper gerne interesserede virksomheder med at finde relevante samarbejdspartnere.
I Erhvervsafdelingen vejleder de også iværksættere i at træffe kvalificerede beslutninger i forbindelse med etablering af egen virksomhed. De tilbyder kort sagt en lang række forskellige services, som har betydning for udviklingen af erhvervslivet i Danmarks 3. største kommune.

Danmarks Eksportråd

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er ca. 40 kommunale forsyninger med ca. 50% af fjernvarmeleverancen. Ca. 350 er andelsselskaber med knap 50% af varmeleveringen. Der er ca. 10 private selskaber, der kun leverer en smule af al fjernvarme.
Dansk Fjernvarme blev stiftet i 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening for at varetage fjernvarmeværkernes interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Energi- og Miljøcenter, Nordjylland
En forening, der gerne vil være med til at sikre et bæredygtigt Nordjylland ved at arbejde med fremme af energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi.

EnergyVision
EnergyVision er en nordjysk energiplatform med deltagelse af Aalborg Universitet, Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, samt en lang række nordjyske virksomheder beskæftiget inden for energiområdet. Formålet med EnergyVision er, at bygge ovenpå allerede eksisterende energi-initiativer, skabe synergier på tværs og skabe et fælles fundament for udvikling af området, og dermed på længere sigt danne grundlaget for en nordjysk energiklynge gennem videndeling, innovation og branding.

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune, Teknik og Forsyning
Teknik og Forsyningsafdelingen varetager administration og planlægning for forsyningsområderne: varme, beredskab og renovation, samt administrerer kommunens havne og den kollektive trafik.
Afdelingen varetager desuden administration og planlægning indenfor vejområdet samt kommunale bygninger og står for en del projekteringsarbejde indenfor vej og byggeri.

Mariagerfjord Kommune

Morsø Kommune
Morsø Kommune udgøres af øen Mors – den største ø i Limfjorden.
Morsø Kommune forblev selvstændig ved kommunalreformen i 2007 og kom i den forbindelse til at høre til Region Nordjylland. Kommunen er med sine godt 22.000 indbyggere en af de mindste i Danmark. Landbrug og industri er de dominerende erhverv på øen.

Qvist Executive Search
Qvist Executive Search er en landsdækkende headhuntervirksomhed med ekspertise i rekruttering på bestyrelses-, direktions-, funktionschef- og specialistniveau. De har indgående kendskab til stort set alle brancher og funktionsområder inden for danske virksomheder og organisationer.
Qvist Executive Search har kunder blandt børsnoterede virksomheder, større, mellemstore og mindre virksomheder, samt offentlige organisationer. Næsten 90% af kunderne vender tilbage med nye opgaver.
Qvist Executive Search blev i 2004 grundlagt af Flemming Qvist ud fra et stærkt ønske om at udvikle nye serviceydelser inden for Executive Search-området, og således konstant være på forkant med samfundsudviklingen og udviklingen i erhvervslivet. Efter 14 år i branchen, som konsulent, direktør og partner i to af de mest kendte Executive Search firmaer i Danmark, følte Flemming Qvist, at der var et stort behov for nye tilgange og løsninger i branchen. I en nylig kundeundersøgelse bliver Qvist Executive Search kaldt meget nytænkende og forretningsorienteret.
Qvist Executive Search har et stort netværk af dygtige samarbejdspartnere i udlandet til løsning af internationale rekrutteringsopgaver.

Rebild Kommune, Bygningsafdelingen
Rebild Kommune har en række drifts- og myndighedsopgaver og er organiseret i otte driftscentre, som er ansvarlige for den daglige service overfor og af kommunens borgere og i fire fællescentre. Fællescentrene løser en række interne opgaver i kommunen.

Regional Udvikling
Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for vækst, velfærd og beskæftigelse.
De er Nordjyllands autoriserede netværker. Via regionale og nationale partnerskaber viser de vej til et stærkt og attraktivt Nordjylland – med innovation, forskning, teknologi og uddannelse som nøgleord. 
De udvikler strategier, skaber samarbejder og tager initiativer, så de gode intentioner bliver til handling. Blandt deres indsatsområder er vækst og erhvervsfremme, uddannelse og kompetenceudvikling, kultur og oplevelse, samt jordforurening og råstoffer.

Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning
Teknisk Forvaltning består af drift- og anlægsafdelingen, affald og beredskab, samt natur og miljø. Derudover har Teknisk Forvaltning også en planafdeling, som indeholder afdelinger indenfor erhverv, byggeri, kultur og planlægning.

UCN Energi og miljø
Center for anvendt viden om Energi og Miljø er et kompetencecenter indenfor UCN. Centerets formål er at opsamle, dele og formidle viden om Energi og Miljø.

Centeret satser på:
· Samspil i energiforsyningssystemet
· Samspil mellem lavenergibyggeri og energiforsyning
· Optimering af transportsektoren til lands, til vands og i luften 
Kompetencecenterets arbejde bygger på samspillet mellem uddannelse, relevante forskningsmiljøer og erhvervsliv og har som opgave at afdække, samle og formidle udviklingsbaseret viden om Energi og Miljø i praksis.

Udenrigsministeriet, Eksportrådet
Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.
Eksportrådets arbejde bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence og til, at udenlandske virksomheder vælger at etablere sig i Danmark.

VE-Net, Teknologisk Institut
VE-Net er et innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har sekretariat på Teknologisk Institut. VE-Net er et landsdækkende netværk, hvor deltagere fra alle energiområder får mulighed for at mødes på tværs af energisystemerne og på tværs af tilknytning til industri, anvendelse eller forskning. Netværket blev startet i 2006 og forventes at ændre status til et regionalt netværk ved udgangen af 2014. Deltagere i netværket er virksomheder, videninstitutioner og brancheorganisationer, der indgår i et samspil mellem – og på tværs af – energisystemer og -teknologier. Dette med henblik på at styrke mulighederne for intelligent integration og lagring af vedvarende energi i alle dele af det danske energisystem.

Vesthimmerland Kommune, Teknik og Miljø
De arbejder med opgaver, som både passer på vejene, på børnene i trafikken, på naturen og miljøet. De arbejder med tilsyn og godkendelser, lokalplanlægning, salg af grunde og meget mere.

Video2web
Video2web.dk kan levere præcis den type video, du efterspørger. Uanset om du kommer fra en virksomhed, forening eller institution. Uanset om det er reportage fra en begivenhed, en præsentation af jeres varekatalog, instruktionsvideo for jeres produkter. Eller om det er den gode fortælling om virksomheden, dens værdier, medarbejdere, historie og produkter.
Video2web.dk er et nystartet enkeltmandsfirma i Nordjylland. Carsten Lorenzen har en sjælden kombination af kompetencer til videoproduktion – journalist, video-fotograf og radiospeaker – og kan opfylde dine ønsker hurtigt, professionelt og med lave omkostninger.

Aalborg Municipality, Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for de fysiske rammer om borgernes og virksomhedernes liv og aktiviteter i Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen er inddelt i fire forvaltningsgrene; Plan & Byg, Trafik & Veje, Park & Natur og Miljø, samt et Ledelsessekretariat. Entreprenørenheden er tilknyttet som resultatcenter.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Syst.
Instituttet er internationalt anerkendt især for dets bidrag inden for området Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).
Forskningen og undervisningen på Institut for Elektroniske Systemer fokuserer på elektronisk ingeniørvidenskab, og aktiviteterne er organiseret i fem sektioner. Instituttet er også base for et antal større forskningscentre.
Instituttet fokuserer på at vedligeholde et stærkt samspil med universitets omgivelser – lokalt, nationalt og internationalt – og at producere unik basisforskning og ikke mindst at uddanne talentfulde og kreative ingeniører.

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik
Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet udfører forskning inden for både termisk og elektrisk energiteknik med fokus på kompetencer såsom elektriske anlæg, effektelektronik, elektriske maskiner, hydraulik og termiske energisystemer.
Instituttet tilbyder desuden ph.d. uddannelser, samt uddannelser på bachelor og masterniveau. Instituttet samarbejder bredt med danske og udenlandske virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner om både forskning og uddannelse.
Det er instituttets ambition altid at udvide og øge sine samarbejder, og der lægges vægt på vidensdeling med samarbejdspartnere, ligesom der er fokus på udvikling af nye teknologier. Instituttet har faciliteter i både Aalborg og Esbjerg.

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning
Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljømæssige, internationale og forvaltningsmæssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som vejbygning, trafikteknik, landmåling og kortlægning.
Institut for Planlægning hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Kontakt

Samarbejdspartnere

Tilmeld nyhedsbrev