Lave temperaturer giver grønnere varme

By 29. oktober 2015Nyheder

FleksEnergi har afholdt et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme, hvor vi har samlet virksomheder, rådgivere, vidensinstitutioner og fire fjernvarmeværker: Brønderslev Forsyning, Aars Fjernvarme, Støvring Kraftvarmeværk og Viborg Fjernvarme.

Projektet er forløbet over det sidste år, og har været en stor succes. Deltagerne har udvist stor åbenhed og delt ud af deres viden og erfaring. Det er netop erfaringsudveksling og vidensdeling, der er grundstenene i dette demonstrationsprojekt.

Det overordnede emne var lavtemperatur fjernvarme, men der blev også diskuteret fremtidige muligheder for udvidelse af forretningsområdet, så som køling i de private hjem og udlejning af fjernvarme units/vekslere.

Begrebet lavtemperatur har været til diskussion og udgangspunktet på 45 grader, har vist sig at være for lavt. I stedet for skal der satses på 50-55 grader, hvorved diskussion om legionella også ophører. Deltagerne har udvist stor interesse for at igangsætte udviklingen til lavtemperatur fjernvarme og er enige om, at det er bedst med en langsigtet plan med et højt ambitions niveau.

Udlejningsmodellerne af units og vekslere har vagt stor interesse og der er gode erfaringer at hente fra Gentofte og Skive. Det er en god forretningsmodel der har haft stor efterspørgsel hos kunderne og giver en god mulighed for grøn omstilling og udskiftning af gamle forældede installationer, samt omstilling fra oliefyr til fjernvarme.

Der blev også talt om hvilke problemstillinger lavtemperatur fjernvarme har og hvorvidt nuværende standarter skal udfordres. Alt i alt har lavtemperatur demonstrationsprojektet været en stor succes og deltagerne har aftalt at etablere en ERFA-gruppe, der faciliteres af FleksEnergi, med det formål også fremadrettet at drage nytte af hinandens viden og erfaring.  

NIRAS udarbejder en rapport om forløbet, som snarest vil blive delt på hjemmesiden.

Du kan læse oplæggene for de tre workshops herunder: 

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3