Kom til infomøde om tilskud til rådgivning med ELENA

By 29. marts 2017Nyheder

Står dit fjernvarmeværk over for investeringer, der mindsker CO2 udledningen så har I mulighed for at få et stort tilskud til den tekniske rådgivning.

Som led i bekæmpelsen af klimaforandringer har EU via den europæiske investeringsbank (EIB) etableret et tilskuds- og låneprogram kaldet ELENA (European Local Energy Assistance). EU støtter investeringer, der reducerer CO2 udledningen, med op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning. Dertil kommer en andel til sekretariatsdrift på ca. 10%.

FleksEnergi/House of Energy tilbyder nordjyske fjern­varmeværker muligheden for at være med i ansøgningen til ELENA. Vi forventer at sende ansøgning til ELENA inden sommerferien og at projektet kan starte ultimo 2017. Projektperioden er 3 år.

Vil du vide mere så kom til informationsmøde om projektet:

Torsdag d. 20. april kl. 14.00 hos Brønderslev Forsyning, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev

Du kan læse mere om projektet i denne flyer.

Tilmeld dig her. 

Hvis du er interesseret men forhindret i at komme den 20. april så kontakt Hanne Skovby på +45 2520 1586 eller has@aalborg.dk.