FleksEnergi research udgives af internationalt tidsskrift

By 23. november 2015Nyheder

Et anderkendt internationalt tidsskrift har publiceret en artikel baseret på den research Souman Rudra udarbejdede i samarbejde med FleksEnergi, mens han var ph.d. studerende fra 2010-2013 ved Aalborg Universitet.

Titlen på projektet er: Proces analyse af en biomasse-baserede quad-generations anlæg til kombineret el, varme, køling og syntetisk naturgasproduktion.

Publikationen omhandler opgradering af kraftvarmeværker til quad-produktionsanlæg, der kombinerer produktion af el, varme, køling og syntetisk naturgas (SNG) i et samlet system. Igennem projektet har der været fokus på at øge effektiviteten af ​​naturlige ressourceudnyttelse, minimere miljøbelastningen i decentral produktion, ved at tilbyde fleksibel drift, bedre støtte integrationen af ​​intermitterende vedvarende energikilder såsom vindkraft. Projektet har taget udgangspunkt i fem cases med SNG produktion, der simulere forskellige driftsformer. 

Souman Rudra er i dag Associate Professor ved Universitetet i Agder, Norge. 

Hvis du er interesseret i at læse artiklen kan det findes her:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009942