Category

Nyheder

ERFA-møder resulter i nye forretningsområder

By | Nyheder | No Comments

I FleksEnergis ERFA-gruppen for lavtemperatur fjernvarme mødes fjernvarmeværker, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner for at udveksle erfaring, dele viden og udvikle nye forretningsområder.

En af deltagerne er direktør Henrik Lund Stæremose fra Neogrid Technologies:

Mit udbytte af, at deltage i ERFA-gruppen er primært et netværk og en indsigt i en branche som Neogrid Technologies er på vej ind i. Det at kunne sidde med ved nogle af de diskussioner og problemstillinger som fjernvarmeværker og de øvrige deltagere arbejder med, dét synes jeg er interessant. Det giver også en muligheden for, at fortælle hvad vi arbejder med. På den måde kommer vi jo ud til de rigtige interessenter nemt og hurtigt, fortæller Henrik.

Henriks deltagelse i møderne har bl.a. resulteret i et samarbejde med Viborg Fjernvarme. Tom Diget, distributionsleder ved Viborg Fjernvarme fortæller:

Viborg Fjernvarme har fået installeret et Neogrid Technologies system, hvor man skifter den udekompensering vi normalt sætter i en unit med et prognoseværktøj, der formodentligt giver en lavere energiregning. Vi venter stadigvæk på resultaterne men vi tror på produktet. Det betyder, at vi overvejer om vi skal have en internetforbindelse i de units vi selv udlejer. Det var ikke noget vi overvejede før samarbejdet med Neogrid Technologies.    

Ud over samarbejdet med Neogrid Technologies har Tom også fået ny viden og et udvidet netværk:

I gruppen har vi fx fået undersøgt fordele og ulemper ved plastrør. Jeg har fået et netværk, der er større end jeg havde før. Blandt andet var der nogle leverandører, som jeg ikke havde kendskab til før. Derudover har jeg fået styrket netværket, der er med de varmeværkerne, der er i ERFA-gruppen.

Fakta om ERFA-gruppen

Gruppen mødes to gange årligt.

Gruppen er åben for alle, så vil du vide mere om lavtemperatur fjernvarme, få faglig sparring og et stærkt netværk så kontakt Line Bay, kommunikations- og eventkoordinator på lba@aalborg.dk eller tlf. 2520 1568.

Gruppen er dannet på baggrund af et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme. Læs mere her.  

Drop de små varmepumper i byområder

By | Nyheder | No Comments

I stedet for at satse på individuel opvarmning i byområder, skal vi satse på mere fjernvarme.

Det er min oplevelse, at varmepumper til individuel opvarmning er gået hen og blevet lidt ”smarte”, og varmepumperne er for mange blevet synonyme med ”grøn energi” og energieffektivitet. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at få aflivet nogle myter om varmepumper.

Når vi taler om varmepumper, så er det vigtigt at skelne mellem små individuelle varmepumper og store varmepumper, da der er væsentlige forskelle på de to typer. Mindre varmepumper har mindre effekt, er ikke så effektive (lavere COP) og er dyrere per kWh. De er dog oftest langt at foretrække og udgør et mere miljøvenligt alternativ, hvis man sammenligner dem med fx oliefyr.

Det er sandt, at varmepumper er virkelig smarte, og de kan også langt hen ad vejen betragtes som en ”grøn” miljøteknologi. De fleste varmepumper kører på el, som i Danmark for en stor dels vedkommende produceres af vindmøller. Faktisk kan varmepumper, når de anvendes i den kollektive varmeforsyning, være med til at afhjælpe Danmarks udfordring med høj el-produktion når det blæser meget, fordi den ekstra el kan bruges til at producere miljøvenlig fjernvarme med hjælp fra store varmepumper, og fordi der i fjernvarmesystemerne er varmelagre og andre produktionsenheder, så varmepumperne ikke behøver at bruge el i perioder med lav elproduktion fra vind og sol.

Jeg er en klar fortaler for større anvendelse af varmepumper i Danmark, men det skal ske som en del af fjernvarmeforsyningen i de områder, hvor det giver mening. Væksten sker i de større byer, og det er også primært i udkanterne af de større byer, at der bygges nyt. Her skal der tænkes fjernvarme ind i planlægningen og ikke små, individuelle varmepumper. Større varmepumper må til gengæld meget gerne tænkes ind i den kollektive varmeplanlægning.

Der er en grund til, at kollektiv opvarmning er så udbredt i Danmark. Det giver nemlig god mening i meget store dele af landet. I øjeblikket har 64 % af danskerne adgang til fjernvarmenettet, og det giver plads til en udvidelse af nettet på 5-10 % ifølge Danmarks førende forskere på området.

Kommer vi dog så langt væk fra byområderne, at de investerings- og miljømæssige omkostninger ved at udvide fjernvarmenettet ikke står mål med samme omkostninger ved en individuel varmepumpe, så er en individuel varmepumpe selvfølgelig en langt bedre løsning end fx et oliefyr.

Kom med på Energi-Messen i Bjerringbro

By | Nyheder | No Comments

På Energi-Messen får du mulighed for at udvide dit netværk, promovere din virksomhed og skabe dialog med kunderne.

Energi-Messen sætter fokus på alle områder inden for bæredygtig energi og miljø i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, politikere og interesse- og miljøorganisationer. Dette års tema er ”Samfundsøkonomisk bæredygtighed og miljø”.

Energi-Messen er et must for alle, der har interesse i bæredygtige og miljørigtige energiløsninger, og henvender sig både til B2B og B2C. Arbejder du med bæredygtighed, energi og miljø inden for fokusområderne energi, transport, byggeri, fødevarer eller landbrug, er Energi-Messen noget for dig.

Messen finder sted d. 18.-20. maj 2017 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, og er åben alle dage fra 9.00-17.00. Torsdag til fredag er der fokus på B2B og lørdag på B2C.

Det endelige messeprogram bliver offentliggjort 1. april.

Læs mere om Energi-Messen, priser og retningslinjer her, og tilmeld dig her.

Partnere til messen:
House of Energy
Region Midtjylland
Viborg kommune
Viborgegnens Erhvervsråd
Arbejdsgiverne – Industri + Håndværk
Vedvarende Energi
Energi Viborg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
EUROSOLAR Danmark
Interreg Nordsøprogrammet

Japansk øko-landsby vil implementere dansk fjernvarmeteknologi

By | Nyheder | No Comments

Den mindre japanske by Ogata, der er kendt verden over for sine solcelle-biler og økobil-væddeløb, har netop haft en delegation i Nordjylland for at kigge på dansk fjernvarmeteknologi. Ogatas interesse for fjernvarme kan i bedste fald sprede sig til andre dele af Japan.

Bystyret i den japanske by Ogata har netop haft en 11-mand stor delegation i Nordjylland. Ogata er specielt interesseret i dansk fjernvarmeteknologi baseret på biomasse, og her kan Nordjylland noget helt specielt:

– Danmark er uden sammenligning verdensmester i fjernvarme, og flere af de vigtigste kompetencer er centreret her i Nordjylland, hvor vi både har forskning, fjernvarmeværker og virksomheder. Samtidig kan vi noget specielt, når det handler om at vise teknologien i brug. Mange nordjyske fjernvarmeværker er living labs for fjernvarme, der er baseret på vedvarende energi og kombination af disse, forklarer projektleder Hanne Skovby fra den nordjyske fjernvarmeklynge FleksEnergi.

FleksEnergi har været med til at tilrettelægge programmet for den japanske delegation og har formidlet kontakten til oplægsholdere i Nordjylland.

Den japanske delegation har under deres ophold i Danmark mødt repræsentanter fra Logstor, Energy Service og Kamstrup og har blandt andet besøgt Dronninglund Fjernvarme, der har et af verdens største solvarmeanlæg:

Det er en stor oplevelse af møde japanerne. De er meget åbne, sympatiske og videbegærlige og har ganske enkelt en vision om at få verdens bedste system til kollektiv varme i deres by. Nu håber vi naturligvis, at vi kan få en stor ordre til danske virksomheder, fortsætter Hanne Skovby.

Hun siger supplerende, at et fuldskala projekt til Ogata kan blive starten på et dansk fjernvarmeeventyr i Japan, da Ogata er kendt som et frontløber-område inden for alternativ energi i Japan og internationalt.

FleksEnergi research udgives af internationalt tidsskrift

By | Nyheder | No Comments

Et anderkendt internationalt tidsskrift har publiceret en artikel baseret på den research Souman Rudra udarbejdede i samarbejde med FleksEnergi, mens han var ph.d. studerende fra 2010-2013 ved Aalborg Universitet.

Titlen på projektet er: Proces analyse af en biomasse-baserede quad-generations anlæg til kombineret el, varme, køling og syntetisk naturgasproduktion.

Publikationen omhandler opgradering af kraftvarmeværker til quad-produktionsanlæg, der kombinerer produktion af el, varme, køling og syntetisk naturgas (SNG) i et samlet system. Igennem projektet har der været fokus på at øge effektiviteten af ​​naturlige ressourceudnyttelse, minimere miljøbelastningen i decentral produktion, ved at tilbyde fleksibel drift, bedre støtte integrationen af ​​intermitterende vedvarende energikilder såsom vindkraft. Projektet har taget udgangspunkt i fem cases med SNG produktion, der simulere forskellige driftsformer. 

Souman Rudra er i dag Associate Professor ved Universitetet i Agder, Norge. 

Hvis du er interesseret i at læse artiklen kan det findes her:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009942

 

 

Lave temperaturer giver grønnere varme

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har afholdt et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme, hvor vi har samlet virksomheder, rådgivere, vidensinstitutioner og fire fjernvarmeværker: Brønderslev Forsyning, Aars Fjernvarme, Støvring Kraftvarmeværk og Viborg Fjernvarme.

Projektet er forløbet over det sidste år, og har været en stor succes. Deltagerne har udvist stor åbenhed og delt ud af deres viden og erfaring. Det er netop erfaringsudveksling og vidensdeling, der er grundstenene i dette demonstrationsprojekt.

Det overordnede emne var lavtemperatur fjernvarme, men der blev også diskuteret fremtidige muligheder for udvidelse af forretningsområdet, så som køling i de private hjem og udlejning af fjernvarme units/vekslere.

Begrebet lavtemperatur har været til diskussion og udgangspunktet på 45 grader, har vist sig at være for lavt. I stedet for skal der satses på 50-55 grader, hvorved diskussion om legionella også ophører. Deltagerne har udvist stor interesse for at igangsætte udviklingen til lavtemperatur fjernvarme og er enige om, at det er bedst med en langsigtet plan med et højt ambitions niveau.

Udlejningsmodellerne af units og vekslere har vagt stor interesse og der er gode erfaringer at hente fra Gentofte og Skive. Det er en god forretningsmodel der har haft stor efterspørgsel hos kunderne og giver en god mulighed for grøn omstilling og udskiftning af gamle forældede installationer, samt omstilling fra oliefyr til fjernvarme.

Der blev også talt om hvilke problemstillinger lavtemperatur fjernvarme har og hvorvidt nuværende standarter skal udfordres. Alt i alt har lavtemperatur demonstrationsprojektet været en stor succes og deltagerne har aftalt at etablere en ERFA-gruppe, der faciliteres af FleksEnergi, med det formål også fremadrettet at drage nytte af hinandens viden og erfaring.  

NIRAS udarbejder en rapport om forløbet, som snarest vil blive delt på hjemmesiden.

Du kan læse oplæggene for de tre workshops herunder: 

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Solvarmeanlæg skaber Danmarks historie

By | Ikke kategoriseret, Nyheder | No Comments

Samarbejdet om grøn energi i Nordjylland blomstrer og det gør samarbejdet mellem vores medlemmer også. Anlægget der er det første af sin slags i Danmark, er lavet af CSP-solfangere fra Aalborg CSP A/S og plane solfangere fra Arcon-Sunmark A/S.

Onsdag den 23. september 2015, afholdtes informationsarrangement i Taars om deres nyopførte kombinations-solvarmeanlæg. Arrangementet var en stor succes, med knap 100 gæster, fra hele landet bl.a. fra Høje Taastrup og Sønderjylland.

Dagen faldt præcist et år efter kontrakten mellem samarbejdspartnerne blev underskrevet. I dag er anlægget færdigt og taget i brug. Taars Varmeværk var ellers et naturgasværk, men nu da solvarmeanlægget er taget i brug, har de ikke haft brug for gassen, hele august måned. Der anslås at solvarmeanlægget vil give en miljøbesparelse på 23.000 tons CO2 på 20år.

Kombinations-solvarmeanlægget er som udviklingsprojekt støttet af EUDP, og den viden og de resultater der opnås i forbindelse med udviklingen, opsætningen og den første drift af anlægget bliver delt med den danske fjernvarmebranche.

Der var spændende oplæg fra Ib Hansen fra JPH Energi A/S– Rådgivende ingeniørfirma, Knud Erik Nielsen fra Arcon-Sunmark A/S og Per Aasted fra Aalborg CSP.

Der blev talt om beregningerne bag solvarmeanlægget, om de plane solfangere og deres rolle i kombinations-solvarmeanlægget og om hvordan lavere temperaturer givere højere effektivitet. Og om anlægs ideen, om CSP solfangerne og driftsresultaterne.

Simon Furbo fra DTU, der også er tilknyttet projektet, fortalte om hvordan DTU vil måle og analysere ydelsen af de plane solfangere og ydelsen af CSP solfangere og kombinationen af de to. Da dette vil generere ny viden, inden for fjernvarmebranchen.

Der var også rig mulighed for at få netværket og få set nærmere på det flotte solvarmeanlæg i Taars.

Har du lyst til at se nærmere på præsentationerne, så se her:

Brochure til informationsarrangement i Tårs

Ib Hansen – JPH Energi

Knud Erik Nielsen – Arcon-Sunmark

Per Aasted – Aalborg CSP

Simon Furbo – DTU

Taars Varmeværk opfører innovativt solvarmeanlæg

By | Nyheder | No Comments

Taars Varmeværk har i samarbejde med Aalborg CSP og Arcon-Sunmark opsat et solvarmeanlæg, der kombinerer plane solfangere og CSP-solfangere. Da anlægget er det første af sin slags støttes projektet af EUDP og den erfaring, der er opnået i forbindelse med udviklingen, opsætningen og den første drift vil hele fjernvarmebranchen kunne få udbytte af.

Kombinationen af Arcon-Sunmarks plane solfangere og CSP-solfangere udnytter solteknologier optimalt og resulterer i en højere solvarmeydelse over hele dagen. Anlægget forventes at stå for 30 % af årsproduktionen. De plane solfangere opvarmer vandet til ca. 70-75 grader, hvorefter CSP-solfangere hæver temperaturen op til 90-95 grader. Herefter kan det enten opbevares i de allerede eksisterende akkumuleringstanke eller sendes ud til forbrugerne. Planlægningen af solvarmeanlægget er sket i samarbejde med værkets rådgivere JPH Energi A/S.

For at dele ud af erfaringerne inviterer Taars Varmeværk bl.a. i samarbejde med FleksEnergi til informationsarrangement onsdag d. 23. september 2015, kl. 12-15. Du kan se programmet og tilmelde dig her.

Japansk delegation besøger Nordjylland

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi får torsdag d. 24. september besøg af en Japansk delegation, som særligt er interesserede i at møde danske leverandører af fjernvarmeteknologi.

Derfor, har du nu chancen for at præsentere din virksomhed og produkt for de japanske gæster. Den japanske delegation repræsenterer flere mindre byer og har særligt udtrykt interesse for biomasse, pumper, rør og installationer hos slutkunden.

Hvis dette lyder som et interessant, så kontakt Hanne Skovby, for nærmere information.

 

 

 

Stor tilfredshed blandt FleksEnergis medlemmer

By | Nyheder | No Comments

Region Nordjylland har netop offentliggjort en evaluering af nordjyske klynger og netværk, der har modtaget støtte fra Vækstforum og heriblandt er FleksEnergis indsats blevet evalueret. 

Den uvildige undersøgelse, som er foretaget af Oxford Research, viser at der er stor opbakning til FleksEnergi blandt medlemmerne. Ud over opbakningen er der også stor tilfredshed blandt medlemmerne da 89 % af medlemmerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med relevansen af aktiviteterne.

Der er desuden stor opbakning til teammøderne og medlemmerne peger på at de får noget ud af møderne samt at det er en prioritet for dem at deltage. Et medlem af FleksEnergi udtaler:

Der er rigtig god tilslutning til arrangementer. Det er ofte der er fyldt hele vejen rundt. Det er rigtig meget netværk vi kommer for – mere end det faglige. 

Undersøgelsen peger videre på at der er gennemført en række konkrete design og udviklingsprojekter, hvilket har bidraget til samarbejdsrelationer, viden og i flere tilfælde indførelse af ordrer og ny teknologi for medlemmerne. Dette bliver understøttet af et medlem af FleksEnergi:

Videndeling blandet med konkrete projekter er det, jeg synes er godt. De konkrete projekter er vigtige at bibeholde. Der skal være noget at arbejde sammen om.

Undersøgelsen viser endvidere at 90 % af medlemmerne fortsat vil bakke op om netværket og deltage i kommende aktiviteter.  

Projektleder Hanne Skovby er meget glad og stolt over den store opbakning fra medlemmerne og udtaler:    

Det er vigtigt for FleksEnergi at vores medlemmer fortsat får udbytte af netværket. Fremadrettet vil vi arbejde på at skabe flere konkrete projektmuligheder.       

Du kan læse hele undersøgelsen her.