Category

Nyheder

Klynger skaber vækst i virksomheder

By | Nyheder | No Comments

Nordjyske klynger har stor betydning for virksomheders effektivisering, innovation og produktudvikling. Næsten hver fjerde virksomhed har udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer at det vil ske. Det er en af konklusionerne i Vækstforum Nordjyllands rapport Regional Vækstredegørelse 2017.

De nordjyske klynger klarer sig godt nationalt. Faktisk er vi landets bedste til at skabe vækst i virksomhederne. Andelen af virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som et resultat af, at deltage i en klynge er for Nordjylland samlet 41%.

Virksomhederne mener desuden, at klynger er vigtige for deres fagområde. Grunden hertil er bl.a. at klynger skaber synlighed, højner videns- og teknologiniveauet og tiltrækker kapital samt kvalificeret arbejdskraft.

Den grønne omstilling skaber job
Nordjyske virksomheder har inden for de sidste år opbygget en styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. Styrken betyder at væksten både i omsætning og produktion i de grønne nordjyske virksomheder ligger over landsgennemsnittet. Der er 7.600 job i regionens grønne virksomheder som årligt omsætter for 21,3 mia. kr. Heraf er 6,5 mia. fra salg til udlandet, som efterspørger energieffektive løsninger.

Vil du vide mere finder du rapporten her.

Studietur til verdens største solfangeranlæg og Rye Varmeværk

By | Nyheder | No Comments

Kom med, d. 11. maj når FleksEnergi i samarbejde med Arcon-Sunmark, Silkeborg Forsyning og Rye Kraftvarmeværk inviterer på studietur.

Vi kører med bus fra Aalborg om morgenen og kommer tilbage igen sidst på eftermiddagen. Første stop på turen er ved verdens største solfangeranlæg ved Silkeborg Forsyning, hvor Arcon-Sunmark viser rundt. Herefter spiser vi frokost på Gl. Rye Kro inden vi kører videre til Rye Kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk afslutter dagens program med en rundvisning på værket, hvor du blandt andet kan se deres grundvandsvarmepumpe.

Program

Programmet er under udarbejdelse men følg med på FleksEnergi.dk, hvor programmet løbende bliver opdateret. Der er begrænset pladser, det er derfor først til mølle og maks. 2 personer fra samme virksomhed.

Arrangementet er gratis. Ved udeblivelse opkræves et no show gebyr på 595 kr.

Tilmeld dig her.  

Året der gik

By | Nyheder | No Comments

2016 var året, hvor FleksEnergi blev en del af House of Energy. Vi er stadigvæk FleksEnergi – præcist som du kender det – men vi er blevet en del af noget større. Sammen står vi nemlig stærkere.   
 
Vi har taget et nyt hus i brug – og vi er glade for at kunne byde dig indenfor. Det er ikke et egentlig hus af mursten og mørtel. Det er et virtuelt hus. House of Energy er en klynge for dig, som arbejder med bæredygtige energiløsninger i Nordjylland. Vi arbejder med 5 fokusområder: vindenergi, grønne gasser, energieffektive løsninger, det integrerede energisystem og fjernvarme som FleksEnergi repræsenterer.

I House of Energy kan du møde andre medlemmer og udveksle erfaringer, skabe nye ideer og forretningsmuligheder på tværs af fjernvarme og de andre energiteknologier. Du kan møde energiforskere fra Aalborg Universitet, der kan hjælpe med at udvikle nye teknologier. Og du kan møde konsulenter fra NordDanmarks EU-kontor, der hjælper med at skaffe midler fra EU til at finansiere projekter med.

Hvis du løbende vil følge med i, hvad der sker i House of Energy kan du følge med på LinkedIn eller på house-of-energy.dk.

House of Energy er sat i verden for at hjælpe jer med at skabe vækst, arbejdspladser og eksport inden for bæredygtige energiteknologier. Vi har som mål at trække markant flere EU-projekter til området, koble gode ideer med grønne penge, og vi vil arbejde benhårdt på, at det kommer til at ske til gavn for jer og regionen.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer.

Hanne Skovby

Projektleder, FleksEnergi part of House of Energy

Kosovo interesseret i danske energiløsninger

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har haft besøg af en delegation fra Kosovo, som var i Danmark for at lære om danske energiløsninger og klyngearbejde.

Delegationen bestod af virksomheder, der arbejder inden for metalindustrien og vedvarende energi, ministeriet for handel og industri og deltagere fra universitetet i Pristina. Alle deltagere kommer fra den nyetableret klynge MIRECK, der arbejder inden for vedvarende energi og metalindustrien.

Begejstrede deltagere
Delegationen startede deres tur i Tyskland, hvor de bl.a. mødtes med universiteter og virksomheder. Herefter gik turen til SDU, som fortalte om solceller. Turen blev afsluttet ved FleksEnergi-medlemmet Arcon-Sunmark, der viste deres solfangeranlæg i Vojens frem.   

Deltagerne var meget begejstret for anlægget. En af deltagerne, som er repræsentant for en by med 100.000 indbyggere, fortalte mig at han vil opfordre borgmesteren til at lave en renovering af byens fjernvarmeanlæg, som i dag kører på olie, sådan at de også får et solfangeranlæg. Arcon-Sunmark er et meget aktivt medlem af FleksEnergi. Arcon-Sunmark har virkelig fundet et godt koncept som de i samarbejde med vores dygtige fjernvarmeværker får installeret på rigtig mange anlæg, fortæller projektleder Hanne Skovby.

Fjernvarme i Kosovo
I Kosovo er fjernvarme meget udbredt. I hovedstaden, Pristina har stort set alle byens 500.000 indbyggere fjernvarme. Dog er det meget gammelt og ineffektivt og ofte med fremløbstemperaturer på 100 grader. Alt fjernvarme kommer fra kraftvarmeværker, der kører på olie eller kul.

9 % af Kosovos energiforsyning kommer i dag fra vedvarende energi men målet er 25 % inden år 2020. Der er derfor masser af forretningsmuligheder for danske fjernvarmevirksomheder.

ERFA-møder resulter i nye forretningsområder

By | Nyheder | No Comments

I FleksEnergis ERFA-gruppen for lavtemperatur fjernvarme mødes fjernvarmeværker, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner for at udveksle erfaring, dele viden og udvikle nye forretningsområder.

En af deltagerne er direktør Henrik Lund Stæremose fra Neogrid Technologies:

Mit udbytte af, at deltage i ERFA-gruppen er primært et netværk og en indsigt i en branche som Neogrid Technologies er på vej ind i. Det at kunne sidde med ved nogle af de diskussioner og problemstillinger som fjernvarmeværker og de øvrige deltagere arbejder med, dét synes jeg er interessant. Det giver også en muligheden for, at fortælle hvad vi arbejder med. På den måde kommer vi jo ud til de rigtige interessenter nemt og hurtigt, fortæller Henrik.

Henriks deltagelse i møderne har bl.a. resulteret i et samarbejde med Viborg Fjernvarme. Tom Diget, distributionsleder ved Viborg Fjernvarme fortæller:

Viborg Fjernvarme har fået installeret et Neogrid Technologies system, hvor man skifter den udekompensering vi normalt sætter i en unit med et prognoseværktøj, der formodentligt giver en lavere energiregning. Vi venter stadigvæk på resultaterne men vi tror på produktet. Det betyder, at vi overvejer om vi skal have en internetforbindelse i de units vi selv udlejer. Det var ikke noget vi overvejede før samarbejdet med Neogrid Technologies.    

Ud over samarbejdet med Neogrid Technologies har Tom også fået ny viden og et udvidet netværk:

I gruppen har vi fx fået undersøgt fordele og ulemper ved plastrør. Jeg har fået et netværk, der er større end jeg havde før. Blandt andet var der nogle leverandører, som jeg ikke havde kendskab til før. Derudover har jeg fået styrket netværket, der er med de varmeværkerne, der er i ERFA-gruppen.

Fakta om ERFA-gruppen

Gruppen mødes to gange årligt.

Gruppen er åben for alle, så vil du vide mere om lavtemperatur fjernvarme, få faglig sparring og et stærkt netværk så kontakt Line Bay, kommunikations- og eventkoordinator på lba@aalborg.dk eller tlf. 2520 1568.

Gruppen er dannet på baggrund af et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme. Læs mere her.  

Drop de små varmepumper i byområder

By | Nyheder | No Comments

I stedet for at satse på individuel opvarmning i byområder, skal vi satse på mere fjernvarme.

Det er min oplevelse, at varmepumper til individuel opvarmning er gået hen og blevet lidt ”smarte”, og varmepumperne er for mange blevet synonyme med ”grøn energi” og energieffektivitet. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at få aflivet nogle myter om varmepumper.

Når vi taler om varmepumper, så er det vigtigt at skelne mellem små individuelle varmepumper og store varmepumper, da der er væsentlige forskelle på de to typer. Mindre varmepumper har mindre effekt, er ikke så effektive (lavere COP) og er dyrere per kWh. De er dog oftest langt at foretrække og udgør et mere miljøvenligt alternativ, hvis man sammenligner dem med fx oliefyr.

Det er sandt, at varmepumper er virkelig smarte, og de kan også langt hen ad vejen betragtes som en ”grøn” miljøteknologi. De fleste varmepumper kører på el, som i Danmark for en stor dels vedkommende produceres af vindmøller. Faktisk kan varmepumper, når de anvendes i den kollektive varmeforsyning, være med til at afhjælpe Danmarks udfordring med høj el-produktion når det blæser meget, fordi den ekstra el kan bruges til at producere miljøvenlig fjernvarme med hjælp fra store varmepumper, og fordi der i fjernvarmesystemerne er varmelagre og andre produktionsenheder, så varmepumperne ikke behøver at bruge el i perioder med lav elproduktion fra vind og sol.

Jeg er en klar fortaler for større anvendelse af varmepumper i Danmark, men det skal ske som en del af fjernvarmeforsyningen i de områder, hvor det giver mening. Væksten sker i de større byer, og det er også primært i udkanterne af de større byer, at der bygges nyt. Her skal der tænkes fjernvarme ind i planlægningen og ikke små, individuelle varmepumper. Større varmepumper må til gengæld meget gerne tænkes ind i den kollektive varmeplanlægning.

Der er en grund til, at kollektiv opvarmning er så udbredt i Danmark. Det giver nemlig god mening i meget store dele af landet. I øjeblikket har 64 % af danskerne adgang til fjernvarmenettet, og det giver plads til en udvidelse af nettet på 5-10 % ifølge Danmarks førende forskere på området.

Kommer vi dog så langt væk fra byområderne, at de investerings- og miljømæssige omkostninger ved at udvide fjernvarmenettet ikke står mål med samme omkostninger ved en individuel varmepumpe, så er en individuel varmepumpe selvfølgelig en langt bedre løsning end fx et oliefyr.

Kom med på Energi-Messen i Bjerringbro

By | Nyheder | No Comments

På Energi-Messen får du mulighed for at udvide dit netværk, promovere din virksomhed og skabe dialog med kunderne.

Energi-Messen sætter fokus på alle områder inden for bæredygtig energi og miljø i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, politikere og interesse- og miljøorganisationer. Dette års tema er ”Samfundsøkonomisk bæredygtighed og miljø”.

Energi-Messen er et must for alle, der har interesse i bæredygtige og miljørigtige energiløsninger, og henvender sig både til B2B og B2C. Arbejder du med bæredygtighed, energi og miljø inden for fokusområderne energi, transport, byggeri, fødevarer eller landbrug, er Energi-Messen noget for dig.

Messen finder sted d. 18.-20. maj 2017 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, og er åben alle dage fra 9.00-17.00. Torsdag til fredag er der fokus på B2B og lørdag på B2C.

Det endelige messeprogram bliver offentliggjort 1. april.

Læs mere om Energi-Messen, priser og retningslinjer her, og tilmeld dig her.

Partnere til messen:
House of Energy
Region Midtjylland
Viborg kommune
Viborgegnens Erhvervsråd
Arbejdsgiverne – Industri + Håndværk
Vedvarende Energi
Energi Viborg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
EUROSOLAR Danmark
Interreg Nordsøprogrammet

Japansk øko-landsby vil implementere dansk fjernvarmeteknologi

By | Nyheder | No Comments

Den mindre japanske by Ogata, der er kendt verden over for sine solcelle-biler og økobil-væddeløb, har netop haft en delegation i Nordjylland for at kigge på dansk fjernvarmeteknologi. Ogatas interesse for fjernvarme kan i bedste fald sprede sig til andre dele af Japan.

Bystyret i den japanske by Ogata har netop haft en 11-mand stor delegation i Nordjylland. Ogata er specielt interesseret i dansk fjernvarmeteknologi baseret på biomasse, og her kan Nordjylland noget helt specielt:

– Danmark er uden sammenligning verdensmester i fjernvarme, og flere af de vigtigste kompetencer er centreret her i Nordjylland, hvor vi både har forskning, fjernvarmeværker og virksomheder. Samtidig kan vi noget specielt, når det handler om at vise teknologien i brug. Mange nordjyske fjernvarmeværker er living labs for fjernvarme, der er baseret på vedvarende energi og kombination af disse, forklarer projektleder Hanne Skovby fra den nordjyske fjernvarmeklynge FleksEnergi.

FleksEnergi har været med til at tilrettelægge programmet for den japanske delegation og har formidlet kontakten til oplægsholdere i Nordjylland.

Den japanske delegation har under deres ophold i Danmark mødt repræsentanter fra Logstor, Energy Service og Kamstrup og har blandt andet besøgt Dronninglund Fjernvarme, der har et af verdens største solvarmeanlæg:

Det er en stor oplevelse af møde japanerne. De er meget åbne, sympatiske og videbegærlige og har ganske enkelt en vision om at få verdens bedste system til kollektiv varme i deres by. Nu håber vi naturligvis, at vi kan få en stor ordre til danske virksomheder, fortsætter Hanne Skovby.

Hun siger supplerende, at et fuldskala projekt til Ogata kan blive starten på et dansk fjernvarmeeventyr i Japan, da Ogata er kendt som et frontløber-område inden for alternativ energi i Japan og internationalt.

FleksEnergi research udgives af internationalt tidsskrift

By | Nyheder | No Comments

Et anderkendt internationalt tidsskrift har publiceret en artikel baseret på den research Souman Rudra udarbejdede i samarbejde med FleksEnergi, mens han var ph.d. studerende fra 2010-2013 ved Aalborg Universitet.

Titlen på projektet er: Proces analyse af en biomasse-baserede quad-generations anlæg til kombineret el, varme, køling og syntetisk naturgasproduktion.

Publikationen omhandler opgradering af kraftvarmeværker til quad-produktionsanlæg, der kombinerer produktion af el, varme, køling og syntetisk naturgas (SNG) i et samlet system. Igennem projektet har der været fokus på at øge effektiviteten af ​​naturlige ressourceudnyttelse, minimere miljøbelastningen i decentral produktion, ved at tilbyde fleksibel drift, bedre støtte integrationen af ​​intermitterende vedvarende energikilder såsom vindkraft. Projektet har taget udgangspunkt i fem cases med SNG produktion, der simulere forskellige driftsformer. 

Souman Rudra er i dag Associate Professor ved Universitetet i Agder, Norge. 

Hvis du er interesseret i at læse artiklen kan det findes her:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415009942

 

 

Lave temperaturer giver grønnere varme

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har afholdt et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme, hvor vi har samlet virksomheder, rådgivere, vidensinstitutioner og fire fjernvarmeværker: Brønderslev Forsyning, Aars Fjernvarme, Støvring Kraftvarmeværk og Viborg Fjernvarme.

Projektet er forløbet over det sidste år, og har været en stor succes. Deltagerne har udvist stor åbenhed og delt ud af deres viden og erfaring. Det er netop erfaringsudveksling og vidensdeling, der er grundstenene i dette demonstrationsprojekt.

Det overordnede emne var lavtemperatur fjernvarme, men der blev også diskuteret fremtidige muligheder for udvidelse af forretningsområdet, så som køling i de private hjem og udlejning af fjernvarme units/vekslere.

Begrebet lavtemperatur har været til diskussion og udgangspunktet på 45 grader, har vist sig at være for lavt. I stedet for skal der satses på 50-55 grader, hvorved diskussion om legionella også ophører. Deltagerne har udvist stor interesse for at igangsætte udviklingen til lavtemperatur fjernvarme og er enige om, at det er bedst med en langsigtet plan med et højt ambitions niveau.

Udlejningsmodellerne af units og vekslere har vagt stor interesse og der er gode erfaringer at hente fra Gentofte og Skive. Det er en god forretningsmodel der har haft stor efterspørgsel hos kunderne og giver en god mulighed for grøn omstilling og udskiftning af gamle forældede installationer, samt omstilling fra oliefyr til fjernvarme.

Der blev også talt om hvilke problemstillinger lavtemperatur fjernvarme har og hvorvidt nuværende standarter skal udfordres. Alt i alt har lavtemperatur demonstrationsprojektet været en stor succes og deltagerne har aftalt at etablere en ERFA-gruppe, der faciliteres af FleksEnergi, med det formål også fremadrettet at drage nytte af hinandens viden og erfaring.  

NIRAS udarbejder en rapport om forløbet, som snarest vil blive delt på hjemmesiden.

Du kan læse oplæggene for de tre workshops herunder: 

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3