Category

Nyheder

Lavtemperatur fjernvarme og fjernkøling – i samme løsning

By | Nyheder | No Comments

Når fjernvarmefolk mødes, handler det meget om de fælles daglige problemstillinger. Når der skal tænkes nye og måske ”skæve” tanker, kan det derfor være gavnligt, at man inviterer leverandører, rådgivere og andre eksperter til at udfordre sig selv og kollegaerne. Det er én af idéerne bag FleksEnergi, fokusområdet for fjernvarme, som hører under House of Energy. 

Vi har været med fra starten, da man etablerede et samarbejde på tværs af flere nordjyske fjernvarmeselskaber. Det blev til FleksEnergi, som nu hører til House of Energy. Vi vil gerne lade os udfordre og tænke ud af boksen ved at møde eksperter og fagfolk uden for branchen, så vi kan udvikle os, komme på forkant og få nye idéer, vi ikke selv ville have fået,” siger maskinmester Poul Jensen, som har været varmechef hos Brønderslev Forsyning i ti år. Et af FleksEnergi-projekterne går ud på at etablere en nordjysk fjernvarme-”motorvej”, som de lokale fjernvarmeselskaber skal kunne koble sig på.

“Udgangspunktet var ønsket om at udbrede fjernvarmen yderligere i Nordjylland, hvor der kan være langt mellem kunderne uden for byerne. Vi måtte spørge os selv, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at blive koblet på fjernvarme, som står i skarp konkurrence med de individuelle opvarmningsformer. Idéen er at etablere nogle lange fjernvarmeledninger på tværs af de enkelte selskabers forsyningsområder, som man kan koble sig på til en fornuftig omkostning, og på den måde gøre det mere attraktivt for nye kunder,” siger Poul Jensen. 

Lavtemperatur og varmepumper
Et andet projekt skal kombinere lavtemperatur-fjernvarme med decentrale varmepumper og fjernkøling i nye boliger. 

“Idéen bygger på at udnytte twin-rør, så man lægger to twin-rør – altså i alt fire rør – ind i hver bolig. Et rør bruges til fremløb på 35 °C, som anvendes i gulvvarme. To rør bruges til henholdsvis den kolde og varme side af en varmepumpe til henholdsvis varmt brugsvand og koldt vand til ventilation via en køleflade. Det sidste rør bruges til returvandet til fjernvarmenettet. Projektet er nu teknisk beskrevet og er klar, når der kan skaffes finansiering via en af de almennyttige puljer til lejeboliger. Vi har en projektbeskrivelse i Brønderslev med 22 nye boliger, hvor vi gerne vil afprøve den nye løsning,” siger Poul Jensen. 

House of Energy er gode til at skabe forbindelser mellem parter, som måske ikke kender hinanden, men alligevel på nogle punkter har fælles interesser. 

“Med samarbejdet i FleksEnergi og House of Energy får vi kontakt til ekspertise og idéer, som vi nok ikke selv ville opsøge eller komme i kontakt med. Med netværket i FleksEnergi får vi udvidet vores horisont og kommer lidt uden for fjernvarmeverdenen, hvor vi alle sammen har en masse daglige problemstillinger, som fylder meget. I FleksEnergi giver vi os selv lov til at tænke skæve tanker og få dem afprøvet mod eksperter uden for branchen. Måske kan det føre til noget af værdi, selvom det starter som nogle løse tanker,” siger Poul Jensen.

Læs hele artiklen fra Maskinmesteren, april 2017 her.

Kom til infomøde om tilskud til rådgivning med ELENA

By | Nyheder | No Comments

Står dit fjernvarmeværk over for investeringer, der mindsker CO2 udledningen så har I mulighed for at få et stort tilskud til den tekniske rådgivning.

Som led i bekæmpelsen af klimaforandringer har EU via den europæiske investeringsbank (EIB) etableret et tilskuds- og låneprogram kaldet ELENA (European Local Energy Assistance). EU støtter investeringer, der reducerer CO2 udledningen, med op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning. Dertil kommer en andel til sekretariatsdrift på ca. 10%.

FleksEnergi/House of Energy tilbyder nordjyske fjern­varmeværker muligheden for at være med i ansøgningen til ELENA. Vi forventer at sende ansøgning til ELENA inden sommerferien og at projektet kan starte ultimo 2017. Projektperioden er 3 år.

Vil du vide mere så kom til informationsmøde om projektet:

Torsdag d. 20. april kl. 14.00 hos Brønderslev Forsyning, Virksomhedsvej 20, 9700 Brønderslev

Du kan læse mere om projektet i denne flyer.

Tilmeld dig her. 

Hvis du er interesseret men forhindret i at komme den 20. april så kontakt Hanne Skovby på +45 2520 1586 eller has@aalborg.dk.

Klynger skaber vækst i virksomheder

By | Nyheder | No Comments

Nordjyske klynger har stor betydning for virksomheders effektivisering, innovation og produktudvikling. Næsten hver fjerde virksomhed har udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer at det vil ske. Det er en af konklusionerne i Vækstforum Nordjyllands rapport Regional Vækstredegørelse 2017.

De nordjyske klynger klarer sig godt nationalt. Faktisk er vi landets bedste til at skabe vækst i virksomhederne. Andelen af virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som et resultat af, at deltage i en klynge er for Nordjylland samlet 41%.

Virksomhederne mener desuden, at klynger er vigtige for deres fagområde. Grunden hertil er bl.a. at klynger skaber synlighed, højner videns- og teknologiniveauet og tiltrækker kapital samt kvalificeret arbejdskraft.

Den grønne omstilling skaber job
Nordjyske virksomheder har inden for de sidste år opbygget en styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. Styrken betyder at væksten både i omsætning og produktion i de grønne nordjyske virksomheder ligger over landsgennemsnittet. Der er 7.600 job i regionens grønne virksomheder som årligt omsætter for 21,3 mia. kr. Heraf er 6,5 mia. fra salg til udlandet, som efterspørger energieffektive løsninger.

Vil du vide mere finder du rapporten her.

Studietur til verdens største solfangeranlæg og Rye Varmeværk

By | Nyheder | No Comments

Kom med, d. 11. maj når FleksEnergi i samarbejde med Arcon-Sunmark, Silkeborg Forsyning og Rye Kraftvarmeværk inviterer på studietur.

Vi kører med bus fra Aalborg om morgenen og kommer tilbage igen sidst på eftermiddagen. Første stop på turen er ved verdens største solfangeranlæg ved Silkeborg Forsyning, hvor Arcon-Sunmark viser rundt. Herefter spiser vi frokost på Gl. Rye Kro inden vi kører videre til Rye Kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk afslutter dagens program med en rundvisning på værket, hvor du blandt andet kan se deres grundvandsvarmepumpe.

Program

Programmet er under udarbejdelse men følg med på FleksEnergi.dk, hvor programmet løbende bliver opdateret. Der er begrænset pladser, det er derfor først til mølle og maks. 2 personer fra samme virksomhed.

Arrangementet er gratis. Ved udeblivelse opkræves et no show gebyr på 595 kr.

Tilmeld dig her.  

Året der gik

By | Nyheder | No Comments

2016 var året, hvor FleksEnergi blev en del af House of Energy. Vi er stadigvæk FleksEnergi – præcist som du kender det – men vi er blevet en del af noget større. Sammen står vi nemlig stærkere.   
 
Vi har taget et nyt hus i brug – og vi er glade for at kunne byde dig indenfor. Det er ikke et egentlig hus af mursten og mørtel. Det er et virtuelt hus. House of Energy er en klynge for dig, som arbejder med bæredygtige energiløsninger i Nordjylland. Vi arbejder med 5 fokusområder: vindenergi, grønne gasser, energieffektive løsninger, det integrerede energisystem og fjernvarme som FleksEnergi repræsenterer.

I House of Energy kan du møde andre medlemmer og udveksle erfaringer, skabe nye ideer og forretningsmuligheder på tværs af fjernvarme og de andre energiteknologier. Du kan møde energiforskere fra Aalborg Universitet, der kan hjælpe med at udvikle nye teknologier. Og du kan møde konsulenter fra NordDanmarks EU-kontor, der hjælper med at skaffe midler fra EU til at finansiere projekter med.

Hvis du løbende vil følge med i, hvad der sker i House of Energy kan du følge med på LinkedIn eller på house-of-energy.dk.

House of Energy er sat i verden for at hjælpe jer med at skabe vækst, arbejdspladser og eksport inden for bæredygtige energiteknologier. Vi har som mål at trække markant flere EU-projekter til området, koble gode ideer med grønne penge, og vi vil arbejde benhårdt på, at det kommer til at ske til gavn for jer og regionen.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer.

Hanne Skovby

Projektleder, FleksEnergi part of House of Energy

Kosovo interesseret i danske energiløsninger

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har haft besøg af en delegation fra Kosovo, som var i Danmark for at lære om danske energiløsninger og klyngearbejde.

Delegationen bestod af virksomheder, der arbejder inden for metalindustrien og vedvarende energi, ministeriet for handel og industri og deltagere fra universitetet i Pristina. Alle deltagere kommer fra den nyetableret klynge MIRECK, der arbejder inden for vedvarende energi og metalindustrien.

Begejstrede deltagere
Delegationen startede deres tur i Tyskland, hvor de bl.a. mødtes med universiteter og virksomheder. Herefter gik turen til SDU, som fortalte om solceller. Turen blev afsluttet ved FleksEnergi-medlemmet Arcon-Sunmark, der viste deres solfangeranlæg i Vojens frem.   

Deltagerne var meget begejstret for anlægget. En af deltagerne, som er repræsentant for en by med 100.000 indbyggere, fortalte mig at han vil opfordre borgmesteren til at lave en renovering af byens fjernvarmeanlæg, som i dag kører på olie, sådan at de også får et solfangeranlæg. Arcon-Sunmark er et meget aktivt medlem af FleksEnergi. Arcon-Sunmark har virkelig fundet et godt koncept som de i samarbejde med vores dygtige fjernvarmeværker får installeret på rigtig mange anlæg, fortæller projektleder Hanne Skovby.

Fjernvarme i Kosovo
I Kosovo er fjernvarme meget udbredt. I hovedstaden, Pristina har stort set alle byens 500.000 indbyggere fjernvarme. Dog er det meget gammelt og ineffektivt og ofte med fremløbstemperaturer på 100 grader. Alt fjernvarme kommer fra kraftvarmeværker, der kører på olie eller kul.

9 % af Kosovos energiforsyning kommer i dag fra vedvarende energi men målet er 25 % inden år 2020. Der er derfor masser af forretningsmuligheder for danske fjernvarmevirksomheder.

ERFA-møder resulter i nye forretningsområder

By | Nyheder | No Comments

I FleksEnergis ERFA-gruppen for lavtemperatur fjernvarme mødes fjernvarmeværker, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner for at udveksle erfaring, dele viden og udvikle nye forretningsområder.

En af deltagerne er direktør Henrik Lund Stæremose fra Neogrid Technologies:

Mit udbytte af, at deltage i ERFA-gruppen er primært et netværk og en indsigt i en branche som Neogrid Technologies er på vej ind i. Det at kunne sidde med ved nogle af de diskussioner og problemstillinger som fjernvarmeværker og de øvrige deltagere arbejder med, dét synes jeg er interessant. Det giver også en muligheden for, at fortælle hvad vi arbejder med. På den måde kommer vi jo ud til de rigtige interessenter nemt og hurtigt, fortæller Henrik.

Henriks deltagelse i møderne har bl.a. resulteret i et samarbejde med Viborg Fjernvarme. Tom Diget, distributionsleder ved Viborg Fjernvarme fortæller:

Viborg Fjernvarme har fået installeret et Neogrid Technologies system, hvor man skifter den udekompensering vi normalt sætter i en unit med et prognoseværktøj, der formodentligt giver en lavere energiregning. Vi venter stadigvæk på resultaterne men vi tror på produktet. Det betyder, at vi overvejer om vi skal have en internetforbindelse i de units vi selv udlejer. Det var ikke noget vi overvejede før samarbejdet med Neogrid Technologies.    

Ud over samarbejdet med Neogrid Technologies har Tom også fået ny viden og et udvidet netværk:

I gruppen har vi fx fået undersøgt fordele og ulemper ved plastrør. Jeg har fået et netværk, der er større end jeg havde før. Blandt andet var der nogle leverandører, som jeg ikke havde kendskab til før. Derudover har jeg fået styrket netværket, der er med de varmeværkerne, der er i ERFA-gruppen.

Fakta om ERFA-gruppen

Gruppen mødes to gange årligt.

Gruppen er åben for alle, så vil du vide mere om lavtemperatur fjernvarme, få faglig sparring og et stærkt netværk så kontakt Line Bay, kommunikations- og eventkoordinator på lba@aalborg.dk eller tlf. 2520 1568.

Gruppen er dannet på baggrund af et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme. Læs mere her.  

Drop de små varmepumper i byområder

By | Nyheder | No Comments

I stedet for at satse på individuel opvarmning i byområder, skal vi satse på mere fjernvarme.

Det er min oplevelse, at varmepumper til individuel opvarmning er gået hen og blevet lidt ”smarte”, og varmepumperne er for mange blevet synonyme med ”grøn energi” og energieffektivitet. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at få aflivet nogle myter om varmepumper.

Når vi taler om varmepumper, så er det vigtigt at skelne mellem små individuelle varmepumper og store varmepumper, da der er væsentlige forskelle på de to typer. Mindre varmepumper har mindre effekt, er ikke så effektive (lavere COP) og er dyrere per kWh. De er dog oftest langt at foretrække og udgør et mere miljøvenligt alternativ, hvis man sammenligner dem med fx oliefyr.

Det er sandt, at varmepumper er virkelig smarte, og de kan også langt hen ad vejen betragtes som en ”grøn” miljøteknologi. De fleste varmepumper kører på el, som i Danmark for en stor dels vedkommende produceres af vindmøller. Faktisk kan varmepumper, når de anvendes i den kollektive varmeforsyning, være med til at afhjælpe Danmarks udfordring med høj el-produktion når det blæser meget, fordi den ekstra el kan bruges til at producere miljøvenlig fjernvarme med hjælp fra store varmepumper, og fordi der i fjernvarmesystemerne er varmelagre og andre produktionsenheder, så varmepumperne ikke behøver at bruge el i perioder med lav elproduktion fra vind og sol.

Jeg er en klar fortaler for større anvendelse af varmepumper i Danmark, men det skal ske som en del af fjernvarmeforsyningen i de områder, hvor det giver mening. Væksten sker i de større byer, og det er også primært i udkanterne af de større byer, at der bygges nyt. Her skal der tænkes fjernvarme ind i planlægningen og ikke små, individuelle varmepumper. Større varmepumper må til gengæld meget gerne tænkes ind i den kollektive varmeplanlægning.

Der er en grund til, at kollektiv opvarmning er så udbredt i Danmark. Det giver nemlig god mening i meget store dele af landet. I øjeblikket har 64 % af danskerne adgang til fjernvarmenettet, og det giver plads til en udvidelse af nettet på 5-10 % ifølge Danmarks førende forskere på området.

Kommer vi dog så langt væk fra byområderne, at de investerings- og miljømæssige omkostninger ved at udvide fjernvarmenettet ikke står mål med samme omkostninger ved en individuel varmepumpe, så er en individuel varmepumpe selvfølgelig en langt bedre løsning end fx et oliefyr.

Kom med på Energi-Messen i Bjerringbro

By | Nyheder | No Comments

På Energi-Messen får du mulighed for at udvide dit netværk, promovere din virksomhed og skabe dialog med kunderne.

Energi-Messen sætter fokus på alle områder inden for bæredygtig energi og miljø i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, politikere og interesse- og miljøorganisationer. Dette års tema er ”Samfundsøkonomisk bæredygtighed og miljø”.

Energi-Messen er et must for alle, der har interesse i bæredygtige og miljørigtige energiløsninger, og henvender sig både til B2B og B2C. Arbejder du med bæredygtighed, energi og miljø inden for fokusområderne energi, transport, byggeri, fødevarer eller landbrug, er Energi-Messen noget for dig.

Messen finder sted d. 18.-20. maj 2017 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, og er åben alle dage fra 9.00-17.00. Torsdag til fredag er der fokus på B2B og lørdag på B2C.

Det endelige messeprogram bliver offentliggjort 1. april.

Læs mere om Energi-Messen, priser og retningslinjer her, og tilmeld dig her.

Partnere til messen:
House of Energy
Region Midtjylland
Viborg kommune
Viborgegnens Erhvervsråd
Arbejdsgiverne – Industri + Håndværk
Vedvarende Energi
Energi Viborg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
EUROSOLAR Danmark
Interreg Nordsøprogrammet

Japansk øko-landsby vil implementere dansk fjernvarmeteknologi

By | Nyheder | No Comments

Den mindre japanske by Ogata, der er kendt verden over for sine solcelle-biler og økobil-væddeløb, har netop haft en delegation i Nordjylland for at kigge på dansk fjernvarmeteknologi. Ogatas interesse for fjernvarme kan i bedste fald sprede sig til andre dele af Japan.

Bystyret i den japanske by Ogata har netop haft en 11-mand stor delegation i Nordjylland. Ogata er specielt interesseret i dansk fjernvarmeteknologi baseret på biomasse, og her kan Nordjylland noget helt specielt:

– Danmark er uden sammenligning verdensmester i fjernvarme, og flere af de vigtigste kompetencer er centreret her i Nordjylland, hvor vi både har forskning, fjernvarmeværker og virksomheder. Samtidig kan vi noget specielt, når det handler om at vise teknologien i brug. Mange nordjyske fjernvarmeværker er living labs for fjernvarme, der er baseret på vedvarende energi og kombination af disse, forklarer projektleder Hanne Skovby fra den nordjyske fjernvarmeklynge FleksEnergi.

FleksEnergi har været med til at tilrettelægge programmet for den japanske delegation og har formidlet kontakten til oplægsholdere i Nordjylland.

Den japanske delegation har under deres ophold i Danmark mødt repræsentanter fra Logstor, Energy Service og Kamstrup og har blandt andet besøgt Dronninglund Fjernvarme, der har et af verdens største solvarmeanlæg:

Det er en stor oplevelse af møde japanerne. De er meget åbne, sympatiske og videbegærlige og har ganske enkelt en vision om at få verdens bedste system til kollektiv varme i deres by. Nu håber vi naturligvis, at vi kan få en stor ordre til danske virksomheder, fortsætter Hanne Skovby.

Hun siger supplerende, at et fuldskala projekt til Ogata kan blive starten på et dansk fjernvarmeeventyr i Japan, da Ogata er kendt som et frontløber-område inden for alternativ energi i Japan og internationalt.