Category

Ikke kategoriseret

Eksportmuligheder for fjernvarme i USA

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådet d. 28. februar sætter fokus på eksportmuligheder i USA, er det for at blive klogere på danske virksomheders eksportmuligheder inden for vedvarende energi samt betydningen af præsidentvalget.

USA fokuserer på fjernvarme, vind og vand
I 2015 eksporterede Danmark omkring 100 mia. kr. til USA som uden for EU er Danmarks største handelspartner. Danske virksomheder er ledende inden for især fjernvarme, vind og vand og efterspørgslen på grøn dansk teknologi er stigende.

Vedvarende energi er et højaktuelt emne og flere amerikanske universiteter, militærbaser og byer kigger mod fjernvarme som opvarmningskilde. Eksempelvis har flere byer et ønske om at blive energineutrale. Fjernvarmen er løsningen og det er tid til at investere.

Det amerikanske offshore vindmarked udgør et stort potentiale for danske virksomheder. Vindindustrien i USA har mere end 100.000 ansatte, og er dermed en vigtig del af økonomien. I Texas er der flere vindmøller end i England, og den hurtigst voksende profession i USA er vindtekniker.

Tørke i Californien og manglen på vand i andre stater har resulteret i et øget politisk fokus på vandteknologi. Den amerikanske industri er udfordret på nedadgående vandkvalitet og lokale vandforsyninger. Den danske vandteknologi er en ideel løsning, og det har det amerikanske marked fået øjnene op for.

Event om eksportmulighederne i USA
Din virksomhed får mulighed for, at blive klogere på din virksomheds eksportmuligheder i USA når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådets team af danske specialister sætter fokus på USA. Vi ser på eksportmulighederne inden for vedvarende energi i USA, og hvad valget af Donald Trump kan have af betydning for danske virksomheder.

Du kan blandt andet høre om eksportmulighederne inden for fjernvarme samt høre om de muligheder og udfordringer, den nordjyske virksomhed LipTech Systems A/S har oplevet ved deres eksportopstart til USA.

Se programmet og læs mere om eventet her.

Vil du deltage i et fjernvarmeprojekt på Balkan?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet PlanEnergi deltager i EU-projektet ”CoolHeating” (www.coolheating.eu) som fokuserer på etablering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energi i fem lande på Balkan: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Makedonien. I de fem lande er lokale partnere, som arbejder på etablering af et konkret projekt, samt mulighederne for etablering af flere projekter.

I første og fjerde kvartal 2017 planlægges afholdt workshops i de fem lande, hvor fokus bl.a. er på udvikling af projekter herunder mulige teknologier, og information fra danske leverandører vil være velkomment. Der er således mulighed for kontakt til de fem markeder.

PlanEnergi bidrager bl.a. med danske erfaringer og vil gerne formidle kontakt til FleksEnergis medlemmer. FleksEnergis medlemmer, herunder leverandører, som har interesse i at undersøge mulighederne for aktiviteter i – og måske på sigt eksport til – de fem lande på Balkan er velkomne til at henvende sig til Morten Hofmeister mh@planenergi.dk.

 

Logimatic – kundespecifikke automationsløsninger til styring af fjernvarmesystemer

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed, der specialiserer sig i kundespecifikke automationsløsninger og rådgivning inden for blandt andet energiområdet, herunder fjernvarme.

Logimatic udvikler og leverer kundespecifikke automationsløsninger (SRO) til fjernvarmesystemer. Det er både forsyningsnet og produktionsanlæg som Logimatic leverer løsninger til. Deres automationssystemer består af en række standardkomponenter, men de tilpasser løsningen 100% til de specifikke kunder de har, idet ingen fjernvarmeanlæg er ens. Ligeledes udvikler og leverer de også softwareløsninger til deres kunder. Vedligeholdelsessystemet, SERTICA, som benyttes til at få struktur over kundernes vedligehold, LOGIA et kundetilpasset lageroptimeringssystem, samt Fotodok der kan benyttes fx i forbindelse med runderinger.

”Det smarte ved, at vi har begge dele inhouse (automation og software) er at fx SERTICA kan integrere sig med det automationssystem, som vi udvikler til kunden, ”  fortæller Hans Jacob Møller som er Head of Projects, Energy Solutions ved Logimatic og fortsætter, ”På den måde får du et mere intelligent vedligeholdelsessystem, der kan fortælle kunden, hvornår nogle af komponenterne trænger til at blive serviceret. ”

Levering af kundespecifikke automationsløsninger

Ved et Nordsjællandsk forsyningsselskab, er de i forbindelse med kommunesammenlægningerne gået fra at have hver sit fjernvarmeforsyningsselskab til at have ét samlet, og her har Logimatic i samarbejde med kunden været med til at udvikle en løsning, der har givet dem et mere strømlinet system. Det betyder, at de automationsløsninger de før har haft på flere forskellige fjernvarmeanlæg nu er samlet i én SCADA platform.

”Ved at udvikle en samlet platform for alle værkerne, kan man nu sidde på det ene værk og styre alle de andre, hvilket betyder, at man har bedre overblik over systemet som helhed. ”, fortæller Hans Jacob Møller. 

Ligeledes har Logimatic udviklet en automationsløsning for Aalborg CSP til solenergianlægget Sundrop Farms i Australien. En del af leverancen har været et dataopsamlingssystem, der giver mulighed for at man fra kundens side løbende kan følge med i produktionen på anlægget, samt at benytte de historiske data til forskellige rapporterings og analyseformål. Visionen med dataopsamlingssystemet er, at man ved at have fingeren på pulsen af produktionen nøjagtig kan se, hvad produktionsomkostningerne er i øjeblikket. Du kan læse mere om produktionsanlægget her.

Netværk giver adgang til flere markedssegmenter

Logimatic vil gerne arbejde med samarbejdspartnere inden for forsyning og energianlæg, der ser værdi i et effektivt kontrolsystem, også på tværs af produktion og forsyning. Dataopsamling er et fokusområde, og at koble produktionsdata med økonomi for at skabe overblik. Udfordringen i at koble tingene sammen er dog at man i større forsyninger historisk har haft en opdeling imellem produktion og distribution, med hver sin måde at gøre tingene på.

” Udfordringen er at få et overblik over, hvad kunderne gerne vil have og det er noget af det vi er blevet endnu bedre til efter vi er blevet medlem af FleksEnergi, ” fortæller Hans Jacob Møller og fortsætter ”Vi kan herigennem hurtigt se, hvor markedet bevæger sig hen og derved tilpasse vores systemer herefter. ”

Ved at have et netværk som FleksEnergi, hvor Logimatic har adgang til information omkring det her markedssegment med nye interessante tiltag, så har de herved også fået adgang til nye teknologier inden for området, og kan derved hurtigt tilpasse deres løsninger herefter.

Logimatic er netop via FleksEnergi blevet partner i et konsortium der vil søge udviklingsstøtte igennem Horizon2020. Formålet er at bruge overskudsvarme fra forskellige kilder, opkonvertere det ved hjælp af varmepumper og føde det ind i eksisterende fjernvarmenet, samt at lave en form for central styring. Dermed vil man ud fra statistisk data og informationer fra omverdenen kunne optimere på produktionen, blandt andet ved at kende et estimeret behov og kun producere efter dette, samt at kende el spotprisen frem i tiden, så man kan producere til lager, når elprisen er lav.

Kort fortalt om virksomheden, Logimatic

Logimatic er grundlagt i 1987 af fire ledende medarbejdere fra Aalborg Værfts automationsafdeling. Logimatic udspringer fra den maritime industri og har siden udviklet sig til ligeledes at have kompetencer inden for andre områder, herunder energisektoren. Logimatic har hovedkontor i Aalborg, en afdeling i Værløse og et kontor i Singapore, og har nu 82 ansatte.  

Solens stråler forsyner Hjallerup Fjernvarme

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Og med god hjælp fra Intego, som er varmeværkets faste leverandør på el- og automationsarbejde på det 21.500 m2 store solfangeranlæg.

I 2015 blev Hjallerup Fjernvarmes solfangeranlæg på 21.500 m² solpaneler etableret ved Aalborgvej i Hjallerup. Et anlæg, som kan producere omkring 11.000 MW-timer årligt, og som for varmeværkets forbrugere har betydet billigere varme. Ved at investere i solvarme, har Hjallerup Fjernvarme nemlig kunnet reducere varmeværkets naturgasforbrug med omkring 20 %, og det har forbrugerne kunnet se på varmeregningen.

“Vores solfangere og biomasse er der ingen afgift på, og det betyder, at varmen er blevet billigere for forbrugerne. I 2010 var prisen pr. MW-time DKK 628,- + moms, i dag er den DKK 470,- + moms, og det er kun godt 1 år siden, at anlægget blev etableret”, fortæller Kaj Tranholm Olesen, som er formand for Hjallerup Fjernvarme.

Ud over solfangeranlægget, har varmeværket senest investeret i et biomasseanlæg bestående af en halmkedel på 1,8 MW effekt og en tilhørende 1.072 m² stor bygning. Biomasseanlægget er koblet sammen med solfangeranlægget, så anlægget starter og supplerer driften, når temperaturen i solfangeranlæggets 3.500 m² store akkumuleringstank, falder under et vist niveau. Herefter kører biomasseanlægget indtil maks.-temperaturen er nået, hvorefter solpanelerne overtager igen.

 Ekspertviden og hurtig service

Hjallerup Fjernvarmes serviceaftale med Intego indebærer bl.a. løbende vedligehold og service på varmeværkets SRO-system samt døgnvagt. Og Kaj Tranholm Olesen fremhæver især to ting ved varmeværkets positive samarbejde med Intego:

 “Integos folk er eksperter i styringsdelen på begge vores anlæg, og herunder også SRO-systemet. Ikke mindst, fordi det som regel er de samme folk, der kommer her. Det betyder, at de kender vores anlæg indgående, og samtidig kender de også os og vores arbejdsgang, og derfor skal de ikke starte forfra hver gang. Det letter både deres, og vores arbejde en hel del”, fortæller Kaj Tranholm Olesen og tilføjer:

“Og for en virksomhed som vores, der servicerer en hel masse forbrugere, er det af afgørende betydning, at vores serviceaftale også omfatter døgnservice. Det er selvfølgelig helst noget, vi vil undgå at skulle gøre brug af, men de gange, det har været nødvendigt, har Intego været hurtige til at rykke ud og få udbedret de fejl, der har måttet være”.

Klumme: Privatisering vil bremse innovation og eksport

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Regeringens planer om at privatisere forsyningssektoren er en kæp i hjulet for eksporten af den danske fjernvarmemodel og en akut trussel mod innovationen på fjernvarmeområdet.

En privatisering af fjernvarmesektoren vil medføre, at fjernvarmeværkerne ikke længere vil have incitament til at dele deres data med virksomhederne – tværtimod. Det vil samtidig blive mindre fordelagtigt at samarbejde generelt om fx udviklingsprojekter.

Det ved vi, fordi det allerede er tilfældet i elsektoren i dag. Elsektoren er netop konkurrenceudsat, og det har resulteret i langt mindre åbenhed, end vi ser det i fjernvarmesektoren.

Samarbejde giver større muskler

Styrken ved den danske fjernvarmemodel – især i et eksportperspektiv – er netop vores åbenhed over for hinanden, evnen og viljen til samarbejde og den fornyelse og innovation, der udspringer heraf.

Jeg har sagt det før, men gentager gerne mig selv: Skal vi sælge den danske fjernvarmemodel på internationale markeder – hvilket der er et stort potentiale for – skal vi samarbejde og gå ud med samlede systemløsninger. Det er den eneste måde at sikre os de nødvendige ”muskler”.

Der er stor, international interesse for den danske fjernvarmemodel, og bl.a. vi hos FleksEnergi arbejder på tiltag, der skal markedsføre modellen i udlandet. Senest har vi i forbindelse med Aalborg Universitets verdensførende konference arrangeret studieture til nordjyske fjernvarmeværker. Det har haft så massiv interesse hos de internationale deltagere på konferencen, at vi har måttet udvide programmet for at få plads til alle. Det viser, at vi sidder på en væsentlig kapital i form af innovativ teknologi og ikke mindst praktisk erfaring. Hvor ville vi være uden?

Til fordel for alle

I FleksEnergi er netop samarbejdet mellem forskellige aktører i fjernvarmesektoren et konkret mål for vores netværksarbejde. Og det er jo ikke tilfældigt. Når vi satser så meget på at fremme samarbejdet i fjernvarmesektoren, er det ud fra en grundlæggende antagelse om, at samarbejde er til fordel for os alle – for værkerne, for virksomhederne, for varmeforbrugerne osv.

Derfor er vi hos FleksEnergi konkret bekymrede for, at privatiseringen af fjernvarmesektoren vil vanskeliggøre produktudviklingen og innovationen hos de af vores medlemmer, der bl.a. har baseret deres forretning på tilgængeligheden af data og viljen til at samarbejde.

Det gælder fx virksomheden EMD International i Aalborg. EMD udvikler software til energiplanlægning, som har stort internationalt potentiale, da der er tale om et af markedets absolut bedste. Softwaren er udviklet over en lang årrække og havde sandsynligvis ikke været så langt fremme uden løbende input fra forsyningssektoren i form af big data om danskernes varmeforbrug.

Innovation forudsætter et åbent sind

Ligeledes har danske fjernvarmeværker – et klassisk eksempel er Thisted Varme – historisk vist stor villighed til at implementere nye, mere eksperimenterende eller alternative teknologier og energikilder, som har dannet basis for forskning, udvikling og erfaringsudveksling. Det er ikke sikkert, at der havde været den samme nysgerrighed til stede, hvis disse projekter var blevet vurderet ud fra en privat, investeringsmæssig betragtning, hvor overskud til aktionærerne og ikke ”hvile-i-sig-selv-princippet” havde været udgangspunktet.

Jeg tør godt vove den påstand, at megen af den innovation på fjernvarmeområdet, som vi er særligt stolte af i Danmark i dag, aldrig var blevet til noget i en privat forsyningssektor.

En nylig analyse fra COWI for Dansk Industri, Dansk Fjernvarme, Grøn Energi og Fjernvarmeindustrien forudser et eksportboom af innovativ dansk fjernvarmeteknologi og -rådgivning på 60 % frem mod 2025, der potentielt kan skabe 2.400 nye jobs. Men de 5 milliarder kan vi sandsynligvis godt vinke farvel til, hvis privatiseringen gennemføres. Parterne bag rapporten understreger nemlig, at det helt afgørende for at indfri potentialet er, at vi fremmer den næste generation af fjernvarmesystemer. Er det muligt i en privatiseret fjernvarmesektor? Jeg håber ikke, at vi kommer til at gøre eksperimentet.

Neogrid Technologies – Prognosebaseret varmestyring

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Neogrid Technologies er en Cleantech virksomhed, der specialiserer sig i udvikling af intelligente prognosebaserede energistyringsløsninger til fjernvarme og varmepumper. PreHeat sikrer en mere energieffektiv bolig ved at reducere og udnytte varmen bedre, uden at gå på kompromis med komforten.

Neogrids førende produkt PreHeat er et selvlærende energisystem, som tilpasser den mængde energi, der skal til for at opvarme bygninger baseret på bl.a. sol, vind og brugeradfærd. PreHeat kan både benyttes til fjernvarme, men også til varmepumper, og giver forbrugere mulighed for at opnå energibesparelser og reducere energispild ved at sikre, at der kun leveres den mængde energi til bygningen, som bygningen reelt har behov for. Konkret vil PreHeat med tiden lære bygningen så godt at kende, at den kan styre varmen baseret på, hvad der kommer til at ske i huset i fremtiden. Hvis fx solen kommer til at skinne i løbet af eftermiddagen, vil PreHeat automatisk minimere energien til huset tidligere på dagen, og derved undgå et stort varmetab, samt minimere omkostningerne til varme.

”Det er en intelligent termostat, som kigger fremad”, fortæller Henrik Lund Stærmose, CEO og co-founder af Neogrid Technologies, og fortsætter: ”Vi lærer bygningen at kende og baseret på en termodynamisk model kan vi lave en mere optimal energistyring til bygningen”.

Produktet er endnu ikke kommercielt, men demonstreres i øjeblikket i flere enfamilieshuse og der arbejdes på demonstrationer i lejlighedskomplekser og kontorbygninger, hvor formålet er at dokumentere de energibesparelser, som Neogrid forventer at kunne opnå. Demonstrationerne forventes at blive afsluttet i indeværende fyringssæson, hvorefter produktet kan lanceres i stor stil.

”Vi forventer at kunne generere en energibesparelse på mellem 10 og 20% i fjernvarmehuse. Vi forventer også at kunne minimere temperaturudsvingene i husene, så vi får en mere konstant inde-temperatur”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

PreHeat adskiller sig fra eksisterende løsninger, fordi der benyttes prognosebaseret styring til forskel fra termostatbaserede produkter. Konkret opleves det ofte, at der med gulvvarme enten er for koldt eller for varmt, fordi der ikke tages højde for, hvornår og hvor meget solen skinner ind i rummet. Bygningens varmekapacitet og tidskonstant medvirker til, at fra der løber varmt vand ind i bygningen til at det kan mærkes i rummet, går der omkring 6-8 timer. Når solen rammer gulvet slukkes der for varmen, men gulvet afgiver stadig varme, hvilket er spild. Når solen så er væk, vil der gå op til 3 timer, før man igen kan føle varmen.

Neogrid kan afhjælpe denne problemstilling, idet PreHeat kan forudse, hvornår og hvor meget solen skinner, og derfor indstille sig selv til, at varmen skal kunne mærkes i gulvet, når solen er væk. Energitilførslen vil derfor begynde allerede 2-3 timer før solen er væk igen, men også standse længe inden solen rammer bygningen.

”Vi tager vejrprognosen med ind. Vi reagerer derfor ikke kun på, hvad der kan måles i bygningen i øjeblikket, men reagerer også på ting, der sker fremadrettet på baggrund af vejr og brugeradfærd i huset”, siger Henrik Lund Stærmose

Ideen med PreHeat er, at det kan installeres i bygningen uden, at forbrugeren selv behøver at gøre noget. Når først systemet er reguleret ind til det temperaturniveau man ønsker, vil det fremover regulere sig selv baseret på de faktorer, der spiller ind i huset. Dette vil automatisk reducere varmetab og udnytte den gratis varme, som solen giver, hvilket vil øge komforten og reducere varmeregningen markant for forbrugeren.

De data som PreHeat generer kan også bruges til fjernevarmeselskabernes eksisterende produktionsoptimering, idet de får muligheden for et mere detaljeret billede af det forventede energiforbrug i de enkelte bygninger, og derved potentielt reducere fremløbstemperaturen i nettet. PreHeat kan bruges til at flytte forbrug væk fra spidslast perioder fx om morgenen, hvor mange tager et bad. Her vil PreHeat kunne reducere eller standse opvarmningen af bygningen, så fjernvarmen i stedet kan prioriteres til brugsvand. PreHeat vil derfor kunne imødekomme de udfordringer, som fjernvarmeforsyningen står overfor ved fx at load-shifte – flytte belastningen væk fra nogle krævende timer – ved hele tiden at være på forkant med, hvor meget fremløbstemperaturen skal være i de belastede timer.

”På dette område vil vi gerne i dialog med fjernvarmeselskaber, omkring deres fremtidige udfordringer og hvordan PreHeat kan være med til at understøtte dette”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

Neogrid Technologies blev etableret i 2010 af Henrik Lund Stærmose og Per Dahlgaard Pedersen. Efterfølgende har de deltaget i en række nationale og internationale forskningsprojekter omkring smart-grid, smart-energi og smart-city energiløsninger. Via disse projekter og ved en fokuseret indsats omkring innovation og forretningsudvikling, er der i løbet af de sidste seks år opnået en betydelig viden og erfaring, hvor PreHeat er den seneste og mest modne produktidé. Neogrid Technologies huser i øjeblikket 7 medarbejdere og har kontor i Aalborg. For yderligere information omkring produkter og projekter henvises til hjemmesiden www.neogrid.dk.

Aalborg CSP står bag 15 % af Australiens samlede tomatforbrug

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Aalborg CSP har taget hul på bæredygtig dyrkning af grøntsager i den australske ørken. Dette sker ved idriftsættelsen af et produktionsanlæg, som anvender solenergi og saltvand som de vigtigste ressourcer. Anlægget, som er det første af sin slags i verden vil gøre det muligt at producere 17.000.000 kg tomater om året. Dette svarer til ca. 15 % af Australiens samlede tomatforbrug.

Tilbage i 2014 modtog den nordjyske virksomhed en ordre på udvikling af et solenergianlæg til Sundrop Farms, som opererer efter et unikt koncept, hvor der dyrkes bæredygtige grøntsager i ufrugtbare områder. Modsat den konventionelle fødevareproduktion er Sundrop Farms drivhuse ikke afhængige af fossile brændstoffer og ferskvandsressourcer. I stedet udnytter de solenergi og saltvand til at dyrke grøntsager i områder, som ellers ikke kan anvendes til fødevareproduktion.

Målet var at udvikle og levere et avanceret integreret energisystem baseret på koncentreret solenergi, der skulle imødekomme det 200.000 m2 store drivhusanlægs energibehov året rundt. Det specialdesignede energisystem, til en værdi af mere end kr. 250 mio., er det første CSP-anlæg i verden som på én og samme gang leverer flere forskellige energiydelser til fødevareproduktion.

Det australske soltårn er en platform til vækst
Modsat andre CSP-anlæg rundt om i verden, som udelukkende producerer én enkelt energiydelse så som enten elektricitet eller varme, udnytter det integrerede energisystem i Port Augusta solen på den mest effektive måde for at imødekomme flere energikrav på én gang. Dette giver en platform til vækst, fortæller administrerende direktør, Svante Bundgaard:

”Det australske projekt vil være det første af mange fremtidige anlæg i både Australien og andre dele af verden, hvor Sundrop Farms planlægger projekter, ligesom mine- og bryggeriindustrien samt andre fødevareindustrier tripper for at komme i gang. Det har et kæmpe potentiale globalt og skaber et helt nyt markedssegment inden for grøn energiproduktion.”

Teknikken bag anlægget udnytter sol og dansk know-how
Anlæggets vedvarende energiproduktion baserer sig på mere end 23.000 computerstyrede spejle der indfanger solens stråler og reflekterer dem mod toppen af et 127 m højt soltårn. Her omdanner den høje koncentration af solenergi vand til damp til at drive en dampturbine til produktion af elektricitet, til levering af rent vand gennem afsaltning af havvand trukket fra den nærliggende Spencer Golf samt til opvarmning af drivhusene om vinteren og på kolde sommernætter. Energiproduktionen er nøje tilpasset drivhusenes sæsonmæssige behov, og bruger energilager-teknologi til at balancere produktionen ud over såvel dage, som hele året for at opnå den lavest mulige energiomkostning.

Ud over at være et prismæssigt konkurrencedygtigt alternativt til de konventionelle energiteknologier bidrager systemet til en grønnere fremtid, i og med at det årligt skåner miljøet for udledningen af omkring 16.000 tons CO2, hvilket svarer til at fjerne ca. 3.100 biler fra vejene i et helt år. 

Det integrerede energisystem er et sandt dansk flagskib i den australske ørken. Vi danskere er kendt for at være blandt de førende inden for vindenergi, men det integrerede energisystem i Port Augusta placerer Danmark i førersædet inden for solteknologi globalt.” – udtaler Svante Bundgaard, administrerende direktør ved Aalborg CSP.

Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

FleksEnergi har sammen med en gruppe af medlemmerne besøgt Gøteborg Energi. Det var en tur, der bød på et enestående indblik i Gøteborg Energis brug af store varmepumper, deres satsning på forgasning og rig mulighed for at skabe nye relationer.

Efter en sejltur med masser af tid til at netværke ankom vi til Gøteborg og tog direkte videre til Gøteborg Energi. Her fik vi et førstehåndsindtryk af deres fire varmepumper, der er verdens største. Varmepumperne trækker varme ud af renset spildevand og består af to varmepumper på 50 MW og to på 30 MW. Varmepumperne leverer en maksimum temperatur på 86 grader til fjernvarmenettet og indeholder 110 ton kølemiddel af typen HFC 134a. De har kørt stort set uden driftsproblemer siden opførslen af varmepumpecentralen i 1983.   

Foruden et indblik i varmepumperne bød turen også på rig mulighed for at netværke:

”Jeg syntes det var mega spændende at se de store varmepumper, som man ellers ikke får lejlighed til. Dernæst var det rigtigt godt med sejlturen, for der kunne man virkelig netværke. Jeg lærte i hvert fald 4 nye mennesker at kende godt og det fordi der var tid til at snakke” fortæller salgschef, Jan Lykke Jensen fra LOGSTOR.

Verdens største forgasningsanlæg

Efter rundvisningen blev vi præsenteret for Gøteborg Energis satsning på biogas. Gøteborg Energi står nemlig bag demonstrationsanlægget GoBiGas, der er verdens største forgasningsanlæg. Anlægget skal omsætte restprodukter fra svenske skove til metangas, der kan distribueres gennem naturgasnettet og anvendes i transportsektoren. På nuværende tidspunkt kan anlægget producerer 20 MW, svarende til brændstof til 16.000 biler. Når anlægget står færdigt forventes effekten øget til mellem 80 og 100 MW.

Varmechef Poul V. Jensen fra Brønderslev Forsyning, der deltog i turen, fortæller om Gøteborg Energi:

”Det er spændende at se og høre, at der sker noget med den grønne omstilling og dejligt, at der er nogle der går foran og vil investerer i udviklingen af disse grønne teknologier. Som tekniker er det desuden spændende at se disse gigantisk store varmepumper. Jeg har aldrig set noget lignende. Det ér virkelig verdens største anlæg. ”

Forgasningsprojektet har et samlet budget på 1,4 milliarder kroner. Det nuværende forsøgsanlægget på 20 MW blev sat i drift i 2013 og resultaterne herfra evalueres i 2020, hvorefter man tager stilling til om anlægges skal femdobles i størrelse.

Vil du have hjælp til at finansiere din ide?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Mangler du finansiering af din projektidé? Er du interesseret i at samarbejde med europæiske partnere? Så er EU’s H2020 program en oplagt mulighed.

FleksEnergi har, gennem House of Energi, Niels Tudor placeret i Bruxelles. Niels arbejder med at skaffe midler til energiprojekter i Nordjylland.

Lige nu arbejder vi med at matche nordjyske virksomheder med europæiske partnere til en række projekter med forskellige temaer. Vi har især fokus på temaet ”Nye varme og køleløsninger ved brug af termiske lavtemperatur kilder”, men du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for partnere til andre projekter eller vil høre mere om fundingmuligheder.

Vi arbejder bl.a. sammen med EuroHeat and Power, der afholder matchmaking event 11.-12. oktober. Niels deltager i eventen og kan hjælpe med at finde partnere til din projektidé.

Kontakt:

Hanne Skovby, Projektleder FleksEnergi, 2520 1586, has@aalborg.dk

Niels Tudor, EU Konsulent, +32 472 46 00 66, ntv@ndeu.dk

Stor interesse for nordjysk fjernvarme

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Den 27.-28. september 2016 løber Aalborg Universitets forskningscenter 4DHs store, internationale konference af stablen for anden gang. I år foregår konferencen i DGI-huset, Nordkraft i Aalborg, hvor de tilmeldte får mulighed for at blive klogere på 4. generations fjernvarmeteknologi og smarte energisystemer samt opleve anerkendte forskere og eksperter på området. 

I forbindelse med 4DH-konferencen afholder FleksEnergi studieture henholdsvis d. 26. og 29. september i både Dronninglund og Aalborg. Interessen for de to studieture har været så stor blandt konferencens deltagere, at begge ture er fuldt bookede, og der har måttet oprettedes en ekstra tur til Dronninglund. Blandt de tilmeldte finder man repræsentanter fra hele verden – heriblandt førende danske energivirksomheder, forskere fra både danske og internationale universiteter samt internationale energivirksomheder fra blandt andet Holland, Tyskland og Japan.

Den 26. september går turen til Dronninglund Fjernvarme, hvor der vil være mulighed for at opleve et af verdens største solvarmeanlæg, mens der d. 29. september vil være fokus på fjernvarmeteknologien i Aalborg, hvor mere end 85.000 husstande er forsynet med fjernvarme. Deltagerne vil begge steder få mulighed for at møde nogle af områdets lokale producenter og blive klogere på den nordjyske fjernvarmesucces.