All Posts By

FleksEnergi

Kosovo interesseret i danske energiløsninger

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har haft besøg af en delegation fra Kosovo, som var i Danmark for at lære om danske energiløsninger og klyngearbejde.

Delegationen bestod af virksomheder, der arbejder inden for metalindustrien og vedvarende energi, ministeriet for handel og industri og deltagere fra universitetet i Pristina. Alle deltagere kommer fra den nyetableret klynge MIRECK, der arbejder inden for vedvarende energi og metalindustrien.

Begejstrede deltagere
Delegationen startede deres tur i Tyskland, hvor de bl.a. mødtes med universiteter og virksomheder. Herefter gik turen til SDU, som fortalte om solceller. Turen blev afsluttet ved FleksEnergi-medlemmet Arcon-Sunmark, der viste deres solfangeranlæg i Vojens frem.   

Deltagerne var meget begejstret for anlægget. En af deltagerne, som er repræsentant for en by med 100.000 indbyggere, fortalte mig at han vil opfordre borgmesteren til at lave en renovering af byens fjernvarmeanlæg, som i dag kører på olie, sådan at de også får et solfangeranlæg. Arcon-Sunmark er et meget aktivt medlem af FleksEnergi. Arcon-Sunmark har virkelig fundet et godt koncept som de i samarbejde med vores dygtige fjernvarmeværker får installeret på rigtig mange anlæg, fortæller projektleder Hanne Skovby.

Fjernvarme i Kosovo
I Kosovo er fjernvarme meget udbredt. I hovedstaden, Pristina har stort set alle byens 500.000 indbyggere fjernvarme. Dog er det meget gammelt og ineffektivt og ofte med fremløbstemperaturer på 100 grader. Alt fjernvarme kommer fra kraftvarmeværker, der kører på olie eller kul.

9 % af Kosovos energiforsyning kommer i dag fra vedvarende energi men målet er 25 % inden år 2020. Der er derfor masser af forretningsmuligheder for danske fjernvarmevirksomheder.

ERFA-møder resulter i nye forretningsområder

By | Nyheder | No Comments

I FleksEnergis ERFA-gruppen for lavtemperatur fjernvarme mødes fjernvarmeværker, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner for at udveksle erfaring, dele viden og udvikle nye forretningsområder.

En af deltagerne er direktør Henrik Lund Stæremose fra Neogrid Technologies:

Mit udbytte af, at deltage i ERFA-gruppen er primært et netværk og en indsigt i en branche som Neogrid Technologies er på vej ind i. Det at kunne sidde med ved nogle af de diskussioner og problemstillinger som fjernvarmeværker og de øvrige deltagere arbejder med, dét synes jeg er interessant. Det giver også en muligheden for, at fortælle hvad vi arbejder med. På den måde kommer vi jo ud til de rigtige interessenter nemt og hurtigt, fortæller Henrik.

Henriks deltagelse i møderne har bl.a. resulteret i et samarbejde med Viborg Fjernvarme. Tom Diget, distributionsleder ved Viborg Fjernvarme fortæller:

Viborg Fjernvarme har fået installeret et Neogrid Technologies system, hvor man skifter den udekompensering vi normalt sætter i en unit med et prognoseværktøj, der formodentligt giver en lavere energiregning. Vi venter stadigvæk på resultaterne men vi tror på produktet. Det betyder, at vi overvejer om vi skal have en internetforbindelse i de units vi selv udlejer. Det var ikke noget vi overvejede før samarbejdet med Neogrid Technologies.    

Ud over samarbejdet med Neogrid Technologies har Tom også fået ny viden og et udvidet netværk:

I gruppen har vi fx fået undersøgt fordele og ulemper ved plastrør. Jeg har fået et netværk, der er større end jeg havde før. Blandt andet var der nogle leverandører, som jeg ikke havde kendskab til før. Derudover har jeg fået styrket netværket, der er med de varmeværkerne, der er i ERFA-gruppen.

Fakta om ERFA-gruppen

Gruppen mødes to gange årligt.

Gruppen er åben for alle, så vil du vide mere om lavtemperatur fjernvarme, få faglig sparring og et stærkt netværk så kontakt Line Bay, kommunikations- og eventkoordinator på lba@aalborg.dk eller tlf. 2520 1568.

Gruppen er dannet på baggrund af et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme. Læs mere her.  

Drop de små varmepumper i byområder

By | Nyheder | No Comments

I stedet for at satse på individuel opvarmning i byområder, skal vi satse på mere fjernvarme.

Det er min oplevelse, at varmepumper til individuel opvarmning er gået hen og blevet lidt ”smarte”, og varmepumperne er for mange blevet synonyme med ”grøn energi” og energieffektivitet. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at få aflivet nogle myter om varmepumper.

Når vi taler om varmepumper, så er det vigtigt at skelne mellem små individuelle varmepumper og store varmepumper, da der er væsentlige forskelle på de to typer. Mindre varmepumper har mindre effekt, er ikke så effektive (lavere COP) og er dyrere per kWh. De er dog oftest langt at foretrække og udgør et mere miljøvenligt alternativ, hvis man sammenligner dem med fx oliefyr.

Det er sandt, at varmepumper er virkelig smarte, og de kan også langt hen ad vejen betragtes som en ”grøn” miljøteknologi. De fleste varmepumper kører på el, som i Danmark for en stor dels vedkommende produceres af vindmøller. Faktisk kan varmepumper, når de anvendes i den kollektive varmeforsyning, være med til at afhjælpe Danmarks udfordring med høj el-produktion når det blæser meget, fordi den ekstra el kan bruges til at producere miljøvenlig fjernvarme med hjælp fra store varmepumper, og fordi der i fjernvarmesystemerne er varmelagre og andre produktionsenheder, så varmepumperne ikke behøver at bruge el i perioder med lav elproduktion fra vind og sol.

Jeg er en klar fortaler for større anvendelse af varmepumper i Danmark, men det skal ske som en del af fjernvarmeforsyningen i de områder, hvor det giver mening. Væksten sker i de større byer, og det er også primært i udkanterne af de større byer, at der bygges nyt. Her skal der tænkes fjernvarme ind i planlægningen og ikke små, individuelle varmepumper. Større varmepumper må til gengæld meget gerne tænkes ind i den kollektive varmeplanlægning.

Der er en grund til, at kollektiv opvarmning er så udbredt i Danmark. Det giver nemlig god mening i meget store dele af landet. I øjeblikket har 64 % af danskerne adgang til fjernvarmenettet, og det giver plads til en udvidelse af nettet på 5-10 % ifølge Danmarks førende forskere på området.

Kommer vi dog så langt væk fra byområderne, at de investerings- og miljømæssige omkostninger ved at udvide fjernvarmenettet ikke står mål med samme omkostninger ved en individuel varmepumpe, så er en individuel varmepumpe selvfølgelig en langt bedre løsning end fx et oliefyr.

Kom med på Energi-Messen i Bjerringbro

By | Nyheder | No Comments

På Energi-Messen får du mulighed for at udvide dit netværk, promovere din virksomhed og skabe dialog med kunderne.

Energi-Messen sætter fokus på alle områder inden for bæredygtig energi og miljø i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, politikere og interesse- og miljøorganisationer. Dette års tema er ”Samfundsøkonomisk bæredygtighed og miljø”.

Energi-Messen er et must for alle, der har interesse i bæredygtige og miljørigtige energiløsninger, og henvender sig både til B2B og B2C. Arbejder du med bæredygtighed, energi og miljø inden for fokusområderne energi, transport, byggeri, fødevarer eller landbrug, er Energi-Messen noget for dig.

Messen finder sted d. 18.-20. maj 2017 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, og er åben alle dage fra 9.00-17.00. Torsdag til fredag er der fokus på B2B og lørdag på B2C.

Det endelige messeprogram bliver offentliggjort 1. april.

Læs mere om Energi-Messen, priser og retningslinjer her, og tilmeld dig her.

Partnere til messen:
House of Energy
Region Midtjylland
Viborg kommune
Viborgegnens Erhvervsråd
Arbejdsgiverne – Industri + Håndværk
Vedvarende Energi
Energi Viborg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
EUROSOLAR Danmark
Interreg Nordsøprogrammet

Eksportmuligheder for fjernvarme i USA

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådet d. 28. februar sætter fokus på eksportmuligheder i USA, er det for at blive klogere på danske virksomheders eksportmuligheder inden for vedvarende energi samt betydningen af præsidentvalget.

USA fokuserer på fjernvarme, vind og vand
I 2015 eksporterede Danmark omkring 100 mia. kr. til USA som uden for EU er Danmarks største handelspartner. Danske virksomheder er ledende inden for især fjernvarme, vind og vand og efterspørgslen på grøn dansk teknologi er stigende.

Vedvarende energi er et højaktuelt emne og flere amerikanske universiteter, militærbaser og byer kigger mod fjernvarme som opvarmningskilde. Eksempelvis har flere byer et ønske om at blive energineutrale. Fjernvarmen er løsningen og det er tid til at investere.

Det amerikanske offshore vindmarked udgør et stort potentiale for danske virksomheder. Vindindustrien i USA har mere end 100.000 ansatte, og er dermed en vigtig del af økonomien. I Texas er der flere vindmøller end i England, og den hurtigst voksende profession i USA er vindtekniker.

Tørke i Californien og manglen på vand i andre stater har resulteret i et øget politisk fokus på vandteknologi. Den amerikanske industri er udfordret på nedadgående vandkvalitet og lokale vandforsyninger. Den danske vandteknologi er en ideel løsning, og det har det amerikanske marked fået øjnene op for.

Event om eksportmulighederne i USA
Din virksomhed får mulighed for, at blive klogere på din virksomheds eksportmuligheder i USA når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådets team af danske specialister sætter fokus på USA. Vi ser på eksportmulighederne inden for vedvarende energi i USA, og hvad valget af Donald Trump kan have af betydning for danske virksomheder.

Du kan blandt andet høre om eksportmulighederne inden for fjernvarme samt høre om de muligheder og udfordringer, den nordjyske virksomhed LipTech Systems A/S har oplevet ved deres eksportopstart til USA.

Se programmet og læs mere om eventet her.

Vil du deltage i et fjernvarmeprojekt på Balkan?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet PlanEnergi deltager i EU-projektet ”CoolHeating” (www.coolheating.eu) som fokuserer på etablering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energi i fem lande på Balkan: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Makedonien. I de fem lande er lokale partnere, som arbejder på etablering af et konkret projekt, samt mulighederne for etablering af flere projekter.

I første og fjerde kvartal 2017 planlægges afholdt workshops i de fem lande, hvor fokus bl.a. er på udvikling af projekter herunder mulige teknologier, og information fra danske leverandører vil være velkomment. Der er således mulighed for kontakt til de fem markeder.

PlanEnergi bidrager bl.a. med danske erfaringer og vil gerne formidle kontakt til FleksEnergis medlemmer. FleksEnergis medlemmer, herunder leverandører, som har interesse i at undersøge mulighederne for aktiviteter i – og måske på sigt eksport til – de fem lande på Balkan er velkomne til at henvende sig til Morten Hofmeister mh@planenergi.dk.

 

Logimatic – kundespecifikke automationsløsninger til styring af fjernvarmesystemer

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed, der specialiserer sig i kundespecifikke automationsløsninger og rådgivning inden for blandt andet energiområdet, herunder fjernvarme.

Logimatic udvikler og leverer kundespecifikke automationsløsninger (SRO) til fjernvarmesystemer. Det er både forsyningsnet og produktionsanlæg som Logimatic leverer løsninger til. Deres automationssystemer består af en række standardkomponenter, men de tilpasser løsningen 100% til de specifikke kunder de har, idet ingen fjernvarmeanlæg er ens. Ligeledes udvikler og leverer de også softwareløsninger til deres kunder. Vedligeholdelsessystemet, SERTICA, som benyttes til at få struktur over kundernes vedligehold, LOGIA et kundetilpasset lageroptimeringssystem, samt Fotodok der kan benyttes fx i forbindelse med runderinger.

”Det smarte ved, at vi har begge dele inhouse (automation og software) er at fx SERTICA kan integrere sig med det automationssystem, som vi udvikler til kunden, ”  fortæller Hans Jacob Møller som er Head of Projects, Energy Solutions ved Logimatic og fortsætter, ”På den måde får du et mere intelligent vedligeholdelsessystem, der kan fortælle kunden, hvornår nogle af komponenterne trænger til at blive serviceret. ”

Levering af kundespecifikke automationsløsninger

Ved et Nordsjællandsk forsyningsselskab, er de i forbindelse med kommunesammenlægningerne gået fra at have hver sit fjernvarmeforsyningsselskab til at have ét samlet, og her har Logimatic i samarbejde med kunden været med til at udvikle en løsning, der har givet dem et mere strømlinet system. Det betyder, at de automationsløsninger de før har haft på flere forskellige fjernvarmeanlæg nu er samlet i én SCADA platform.

”Ved at udvikle en samlet platform for alle værkerne, kan man nu sidde på det ene værk og styre alle de andre, hvilket betyder, at man har bedre overblik over systemet som helhed. ”, fortæller Hans Jacob Møller. 

Ligeledes har Logimatic udviklet en automationsløsning for Aalborg CSP til solenergianlægget Sundrop Farms i Australien. En del af leverancen har været et dataopsamlingssystem, der giver mulighed for at man fra kundens side løbende kan følge med i produktionen på anlægget, samt at benytte de historiske data til forskellige rapporterings og analyseformål. Visionen med dataopsamlingssystemet er, at man ved at have fingeren på pulsen af produktionen nøjagtig kan se, hvad produktionsomkostningerne er i øjeblikket. Du kan læse mere om produktionsanlægget her.

Netværk giver adgang til flere markedssegmenter

Logimatic vil gerne arbejde med samarbejdspartnere inden for forsyning og energianlæg, der ser værdi i et effektivt kontrolsystem, også på tværs af produktion og forsyning. Dataopsamling er et fokusområde, og at koble produktionsdata med økonomi for at skabe overblik. Udfordringen i at koble tingene sammen er dog at man i større forsyninger historisk har haft en opdeling imellem produktion og distribution, med hver sin måde at gøre tingene på.

” Udfordringen er at få et overblik over, hvad kunderne gerne vil have og det er noget af det vi er blevet endnu bedre til efter vi er blevet medlem af FleksEnergi, ” fortæller Hans Jacob Møller og fortsætter ”Vi kan herigennem hurtigt se, hvor markedet bevæger sig hen og derved tilpasse vores systemer herefter. ”

Ved at have et netværk som FleksEnergi, hvor Logimatic har adgang til information omkring det her markedssegment med nye interessante tiltag, så har de herved også fået adgang til nye teknologier inden for området, og kan derved hurtigt tilpasse deres løsninger herefter.

Logimatic er netop via FleksEnergi blevet partner i et konsortium der vil søge udviklingsstøtte igennem Horizon2020. Formålet er at bruge overskudsvarme fra forskellige kilder, opkonvertere det ved hjælp af varmepumper og føde det ind i eksisterende fjernvarmenet, samt at lave en form for central styring. Dermed vil man ud fra statistisk data og informationer fra omverdenen kunne optimere på produktionen, blandt andet ved at kende et estimeret behov og kun producere efter dette, samt at kende el spotprisen frem i tiden, så man kan producere til lager, når elprisen er lav.

Kort fortalt om virksomheden, Logimatic

Logimatic er grundlagt i 1987 af fire ledende medarbejdere fra Aalborg Værfts automationsafdeling. Logimatic udspringer fra den maritime industri og har siden udviklet sig til ligeledes at have kompetencer inden for andre områder, herunder energisektoren. Logimatic har hovedkontor i Aalborg, en afdeling i Værløse og et kontor i Singapore, og har nu 82 ansatte.  

Solens stråler forsyner Hjallerup Fjernvarme

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Og med god hjælp fra Intego, som er varmeværkets faste leverandør på el- og automationsarbejde på det 21.500 m2 store solfangeranlæg.

I 2015 blev Hjallerup Fjernvarmes solfangeranlæg på 21.500 m² solpaneler etableret ved Aalborgvej i Hjallerup. Et anlæg, som kan producere omkring 11.000 MW-timer årligt, og som for varmeværkets forbrugere har betydet billigere varme. Ved at investere i solvarme, har Hjallerup Fjernvarme nemlig kunnet reducere varmeværkets naturgasforbrug med omkring 20 %, og det har forbrugerne kunnet se på varmeregningen.

“Vores solfangere og biomasse er der ingen afgift på, og det betyder, at varmen er blevet billigere for forbrugerne. I 2010 var prisen pr. MW-time DKK 628,- + moms, i dag er den DKK 470,- + moms, og det er kun godt 1 år siden, at anlægget blev etableret”, fortæller Kaj Tranholm Olesen, som er formand for Hjallerup Fjernvarme.

Ud over solfangeranlægget, har varmeværket senest investeret i et biomasseanlæg bestående af en halmkedel på 1,8 MW effekt og en tilhørende 1.072 m² stor bygning. Biomasseanlægget er koblet sammen med solfangeranlægget, så anlægget starter og supplerer driften, når temperaturen i solfangeranlæggets 3.500 m² store akkumuleringstank, falder under et vist niveau. Herefter kører biomasseanlægget indtil maks.-temperaturen er nået, hvorefter solpanelerne overtager igen.

 Ekspertviden og hurtig service

Hjallerup Fjernvarmes serviceaftale med Intego indebærer bl.a. løbende vedligehold og service på varmeværkets SRO-system samt døgnvagt. Og Kaj Tranholm Olesen fremhæver især to ting ved varmeværkets positive samarbejde med Intego:

 “Integos folk er eksperter i styringsdelen på begge vores anlæg, og herunder også SRO-systemet. Ikke mindst, fordi det som regel er de samme folk, der kommer her. Det betyder, at de kender vores anlæg indgående, og samtidig kender de også os og vores arbejdsgang, og derfor skal de ikke starte forfra hver gang. Det letter både deres, og vores arbejde en hel del”, fortæller Kaj Tranholm Olesen og tilføjer:

“Og for en virksomhed som vores, der servicerer en hel masse forbrugere, er det af afgørende betydning, at vores serviceaftale også omfatter døgnservice. Det er selvfølgelig helst noget, vi vil undgå at skulle gøre brug af, men de gange, det har været nødvendigt, har Intego været hurtige til at rykke ud og få udbedret de fejl, der har måttet være”.

Klumme: Privatisering vil bremse innovation og eksport

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Regeringens planer om at privatisere forsyningssektoren er en kæp i hjulet for eksporten af den danske fjernvarmemodel og en akut trussel mod innovationen på fjernvarmeområdet.

En privatisering af fjernvarmesektoren vil medføre, at fjernvarmeværkerne ikke længere vil have incitament til at dele deres data med virksomhederne – tværtimod. Det vil samtidig blive mindre fordelagtigt at samarbejde generelt om fx udviklingsprojekter.

Det ved vi, fordi det allerede er tilfældet i elsektoren i dag. Elsektoren er netop konkurrenceudsat, og det har resulteret i langt mindre åbenhed, end vi ser det i fjernvarmesektoren.

Samarbejde giver større muskler

Styrken ved den danske fjernvarmemodel – især i et eksportperspektiv – er netop vores åbenhed over for hinanden, evnen og viljen til samarbejde og den fornyelse og innovation, der udspringer heraf.

Jeg har sagt det før, men gentager gerne mig selv: Skal vi sælge den danske fjernvarmemodel på internationale markeder – hvilket der er et stort potentiale for – skal vi samarbejde og gå ud med samlede systemløsninger. Det er den eneste måde at sikre os de nødvendige ”muskler”.

Der er stor, international interesse for den danske fjernvarmemodel, og bl.a. vi hos FleksEnergi arbejder på tiltag, der skal markedsføre modellen i udlandet. Senest har vi i forbindelse med Aalborg Universitets verdensførende konference arrangeret studieture til nordjyske fjernvarmeværker. Det har haft så massiv interesse hos de internationale deltagere på konferencen, at vi har måttet udvide programmet for at få plads til alle. Det viser, at vi sidder på en væsentlig kapital i form af innovativ teknologi og ikke mindst praktisk erfaring. Hvor ville vi være uden?

Til fordel for alle

I FleksEnergi er netop samarbejdet mellem forskellige aktører i fjernvarmesektoren et konkret mål for vores netværksarbejde. Og det er jo ikke tilfældigt. Når vi satser så meget på at fremme samarbejdet i fjernvarmesektoren, er det ud fra en grundlæggende antagelse om, at samarbejde er til fordel for os alle – for værkerne, for virksomhederne, for varmeforbrugerne osv.

Derfor er vi hos FleksEnergi konkret bekymrede for, at privatiseringen af fjernvarmesektoren vil vanskeliggøre produktudviklingen og innovationen hos de af vores medlemmer, der bl.a. har baseret deres forretning på tilgængeligheden af data og viljen til at samarbejde.

Det gælder fx virksomheden EMD International i Aalborg. EMD udvikler software til energiplanlægning, som har stort internationalt potentiale, da der er tale om et af markedets absolut bedste. Softwaren er udviklet over en lang årrække og havde sandsynligvis ikke været så langt fremme uden løbende input fra forsyningssektoren i form af big data om danskernes varmeforbrug.

Innovation forudsætter et åbent sind

Ligeledes har danske fjernvarmeværker – et klassisk eksempel er Thisted Varme – historisk vist stor villighed til at implementere nye, mere eksperimenterende eller alternative teknologier og energikilder, som har dannet basis for forskning, udvikling og erfaringsudveksling. Det er ikke sikkert, at der havde været den samme nysgerrighed til stede, hvis disse projekter var blevet vurderet ud fra en privat, investeringsmæssig betragtning, hvor overskud til aktionærerne og ikke ”hvile-i-sig-selv-princippet” havde været udgangspunktet.

Jeg tør godt vove den påstand, at megen af den innovation på fjernvarmeområdet, som vi er særligt stolte af i Danmark i dag, aldrig var blevet til noget i en privat forsyningssektor.

En nylig analyse fra COWI for Dansk Industri, Dansk Fjernvarme, Grøn Energi og Fjernvarmeindustrien forudser et eksportboom af innovativ dansk fjernvarmeteknologi og -rådgivning på 60 % frem mod 2025, der potentielt kan skabe 2.400 nye jobs. Men de 5 milliarder kan vi sandsynligvis godt vinke farvel til, hvis privatiseringen gennemføres. Parterne bag rapporten understreger nemlig, at det helt afgørende for at indfri potentialet er, at vi fremmer den næste generation af fjernvarmesystemer. Er det muligt i en privatiseret fjernvarmesektor? Jeg håber ikke, at vi kommer til at gøre eksperimentet.

Neogrid Technologies – Prognosebaseret varmestyring

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Neogrid Technologies er en Cleantech virksomhed, der specialiserer sig i udvikling af intelligente prognosebaserede energistyringsløsninger til fjernvarme og varmepumper. PreHeat sikrer en mere energieffektiv bolig ved at reducere og udnytte varmen bedre, uden at gå på kompromis med komforten.

Neogrids førende produkt PreHeat er et selvlærende energisystem, som tilpasser den mængde energi, der skal til for at opvarme bygninger baseret på bl.a. sol, vind og brugeradfærd. PreHeat kan både benyttes til fjernvarme, men også til varmepumper, og giver forbrugere mulighed for at opnå energibesparelser og reducere energispild ved at sikre, at der kun leveres den mængde energi til bygningen, som bygningen reelt har behov for. Konkret vil PreHeat med tiden lære bygningen så godt at kende, at den kan styre varmen baseret på, hvad der kommer til at ske i huset i fremtiden. Hvis fx solen kommer til at skinne i løbet af eftermiddagen, vil PreHeat automatisk minimere energien til huset tidligere på dagen, og derved undgå et stort varmetab, samt minimere omkostningerne til varme.

”Det er en intelligent termostat, som kigger fremad”, fortæller Henrik Lund Stærmose, CEO og co-founder af Neogrid Technologies, og fortsætter: ”Vi lærer bygningen at kende og baseret på en termodynamisk model kan vi lave en mere optimal energistyring til bygningen”.

Produktet er endnu ikke kommercielt, men demonstreres i øjeblikket i flere enfamilieshuse og der arbejdes på demonstrationer i lejlighedskomplekser og kontorbygninger, hvor formålet er at dokumentere de energibesparelser, som Neogrid forventer at kunne opnå. Demonstrationerne forventes at blive afsluttet i indeværende fyringssæson, hvorefter produktet kan lanceres i stor stil.

”Vi forventer at kunne generere en energibesparelse på mellem 10 og 20% i fjernvarmehuse. Vi forventer også at kunne minimere temperaturudsvingene i husene, så vi får en mere konstant inde-temperatur”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

PreHeat adskiller sig fra eksisterende løsninger, fordi der benyttes prognosebaseret styring til forskel fra termostatbaserede produkter. Konkret opleves det ofte, at der med gulvvarme enten er for koldt eller for varmt, fordi der ikke tages højde for, hvornår og hvor meget solen skinner ind i rummet. Bygningens varmekapacitet og tidskonstant medvirker til, at fra der løber varmt vand ind i bygningen til at det kan mærkes i rummet, går der omkring 6-8 timer. Når solen rammer gulvet slukkes der for varmen, men gulvet afgiver stadig varme, hvilket er spild. Når solen så er væk, vil der gå op til 3 timer, før man igen kan føle varmen.

Neogrid kan afhjælpe denne problemstilling, idet PreHeat kan forudse, hvornår og hvor meget solen skinner, og derfor indstille sig selv til, at varmen skal kunne mærkes i gulvet, når solen er væk. Energitilførslen vil derfor begynde allerede 2-3 timer før solen er væk igen, men også standse længe inden solen rammer bygningen.

”Vi tager vejrprognosen med ind. Vi reagerer derfor ikke kun på, hvad der kan måles i bygningen i øjeblikket, men reagerer også på ting, der sker fremadrettet på baggrund af vejr og brugeradfærd i huset”, siger Henrik Lund Stærmose

Ideen med PreHeat er, at det kan installeres i bygningen uden, at forbrugeren selv behøver at gøre noget. Når først systemet er reguleret ind til det temperaturniveau man ønsker, vil det fremover regulere sig selv baseret på de faktorer, der spiller ind i huset. Dette vil automatisk reducere varmetab og udnytte den gratis varme, som solen giver, hvilket vil øge komforten og reducere varmeregningen markant for forbrugeren.

De data som PreHeat generer kan også bruges til fjernevarmeselskabernes eksisterende produktionsoptimering, idet de får muligheden for et mere detaljeret billede af det forventede energiforbrug i de enkelte bygninger, og derved potentielt reducere fremløbstemperaturen i nettet. PreHeat kan bruges til at flytte forbrug væk fra spidslast perioder fx om morgenen, hvor mange tager et bad. Her vil PreHeat kunne reducere eller standse opvarmningen af bygningen, så fjernvarmen i stedet kan prioriteres til brugsvand. PreHeat vil derfor kunne imødekomme de udfordringer, som fjernvarmeforsyningen står overfor ved fx at load-shifte – flytte belastningen væk fra nogle krævende timer – ved hele tiden at være på forkant med, hvor meget fremløbstemperaturen skal være i de belastede timer.

”På dette område vil vi gerne i dialog med fjernvarmeselskaber, omkring deres fremtidige udfordringer og hvordan PreHeat kan være med til at understøtte dette”, fortæller Henrik Lund Stærmose.

Neogrid Technologies blev etableret i 2010 af Henrik Lund Stærmose og Per Dahlgaard Pedersen. Efterfølgende har de deltaget i en række nationale og internationale forskningsprojekter omkring smart-grid, smart-energi og smart-city energiløsninger. Via disse projekter og ved en fokuseret indsats omkring innovation og forretningsudvikling, er der i løbet af de sidste seks år opnået en betydelig viden og erfaring, hvor PreHeat er den seneste og mest modne produktidé. Neogrid Technologies huser i øjeblikket 7 medarbejdere og har kontor i Aalborg. For yderligere information omkring produkter og projekter henvises til hjemmesiden www.neogrid.dk.