All Posts By

FleksEnergi

Klynger skaber vækst i virksomheder

By | Nyheder | No Comments

Nordjyske klynger har stor betydning for virksomheders effektivisering, innovation og produktudvikling. Næsten hver fjerde virksomhed har udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer at det vil ske. Det er en af konklusionerne i Vækstforum Nordjyllands rapport Regional Vækstredegørelse 2017.

De nordjyske klynger klarer sig godt nationalt. Faktisk er vi landets bedste til at skabe vækst i virksomhederne. Andelen af virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som et resultat af, at deltage i en klynge er for Nordjylland samlet 41%.

Virksomhederne mener desuden, at klynger er vigtige for deres fagområde. Grunden hertil er bl.a. at klynger skaber synlighed, højner videns- og teknologiniveauet og tiltrækker kapital samt kvalificeret arbejdskraft.

Den grønne omstilling skaber job
Nordjyske virksomheder har inden for de sidste år opbygget en styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. Styrken betyder at væksten både i omsætning og produktion i de grønne nordjyske virksomheder ligger over landsgennemsnittet. Der er 7.600 job i regionens grønne virksomheder som årligt omsætter for 21,3 mia. kr. Heraf er 6,5 mia. fra salg til udlandet, som efterspørger energieffektive løsninger.

Vil du vide mere finder du rapporten her.

Studietur til verdens største solfangeranlæg og Rye Varmeværk

By | Nyheder | No Comments

Kom med, d. 11. maj når FleksEnergi i samarbejde med Arcon-Sunmark, Silkeborg Forsyning og Rye Kraftvarmeværk inviterer på studietur.

Vi kører med bus fra Aalborg om morgenen og kommer tilbage igen sidst på eftermiddagen. Første stop på turen er ved verdens største solfangeranlæg ved Silkeborg Forsyning, hvor Arcon-Sunmark viser rundt. Herefter spiser vi frokost på Gl. Rye Kro inden vi kører videre til Rye Kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk afslutter dagens program med en rundvisning på værket, hvor du blandt andet kan se deres grundvandsvarmepumpe.

Program

Programmet er under udarbejdelse men følg med på FleksEnergi.dk, hvor programmet løbende bliver opdateret. Der er begrænset pladser, det er derfor først til mølle og maks. 2 personer fra samme virksomhed.

Arrangementet er gratis. Ved udeblivelse opkræves et no show gebyr på 595 kr.

Tilmeld dig her.  

Året der gik

By | Nyheder | No Comments

2016 var året, hvor FleksEnergi blev en del af House of Energy. Vi er stadigvæk FleksEnergi – præcist som du kender det – men vi er blevet en del af noget større. Sammen står vi nemlig stærkere.   
 
Vi har taget et nyt hus i brug – og vi er glade for at kunne byde dig indenfor. Det er ikke et egentlig hus af mursten og mørtel. Det er et virtuelt hus. House of Energy er en klynge for dig, som arbejder med bæredygtige energiløsninger i Nordjylland. Vi arbejder med 5 fokusområder: vindenergi, grønne gasser, energieffektive løsninger, det integrerede energisystem og fjernvarme som FleksEnergi repræsenterer.

I House of Energy kan du møde andre medlemmer og udveksle erfaringer, skabe nye ideer og forretningsmuligheder på tværs af fjernvarme og de andre energiteknologier. Du kan møde energiforskere fra Aalborg Universitet, der kan hjælpe med at udvikle nye teknologier. Og du kan møde konsulenter fra NordDanmarks EU-kontor, der hjælper med at skaffe midler fra EU til at finansiere projekter med.

Hvis du løbende vil følge med i, hvad der sker i House of Energy kan du følge med på LinkedIn eller på house-of-energy.dk.

House of Energy er sat i verden for at hjælpe jer med at skabe vækst, arbejdspladser og eksport inden for bæredygtige energiteknologier. Vi har som mål at trække markant flere EU-projekter til området, koble gode ideer med grønne penge, og vi vil arbejde benhårdt på, at det kommer til at ske til gavn for jer og regionen.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer.

Hanne Skovby

Projektleder, FleksEnergi part of House of Energy

Kosovo interesseret i danske energiløsninger

By | Nyheder | No Comments

FleksEnergi har haft besøg af en delegation fra Kosovo, som var i Danmark for at lære om danske energiløsninger og klyngearbejde.

Delegationen bestod af virksomheder, der arbejder inden for metalindustrien og vedvarende energi, ministeriet for handel og industri og deltagere fra universitetet i Pristina. Alle deltagere kommer fra den nyetableret klynge MIRECK, der arbejder inden for vedvarende energi og metalindustrien.

Begejstrede deltagere
Delegationen startede deres tur i Tyskland, hvor de bl.a. mødtes med universiteter og virksomheder. Herefter gik turen til SDU, som fortalte om solceller. Turen blev afsluttet ved FleksEnergi-medlemmet Arcon-Sunmark, der viste deres solfangeranlæg i Vojens frem.   

Deltagerne var meget begejstret for anlægget. En af deltagerne, som er repræsentant for en by med 100.000 indbyggere, fortalte mig at han vil opfordre borgmesteren til at lave en renovering af byens fjernvarmeanlæg, som i dag kører på olie, sådan at de også får et solfangeranlæg. Arcon-Sunmark er et meget aktivt medlem af FleksEnergi. Arcon-Sunmark har virkelig fundet et godt koncept som de i samarbejde med vores dygtige fjernvarmeværker får installeret på rigtig mange anlæg, fortæller projektleder Hanne Skovby.

Fjernvarme i Kosovo
I Kosovo er fjernvarme meget udbredt. I hovedstaden, Pristina har stort set alle byens 500.000 indbyggere fjernvarme. Dog er det meget gammelt og ineffektivt og ofte med fremløbstemperaturer på 100 grader. Alt fjernvarme kommer fra kraftvarmeværker, der kører på olie eller kul.

9 % af Kosovos energiforsyning kommer i dag fra vedvarende energi men målet er 25 % inden år 2020. Der er derfor masser af forretningsmuligheder for danske fjernvarmevirksomheder.

ERFA-møder resulter i nye forretningsområder

By | Nyheder | No Comments

I FleksEnergis ERFA-gruppen for lavtemperatur fjernvarme mødes fjernvarmeværker, virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner for at udveksle erfaring, dele viden og udvikle nye forretningsområder.

En af deltagerne er direktør Henrik Lund Stæremose fra Neogrid Technologies:

Mit udbytte af, at deltage i ERFA-gruppen er primært et netværk og en indsigt i en branche som Neogrid Technologies er på vej ind i. Det at kunne sidde med ved nogle af de diskussioner og problemstillinger som fjernvarmeværker og de øvrige deltagere arbejder med, dét synes jeg er interessant. Det giver også en muligheden for, at fortælle hvad vi arbejder med. På den måde kommer vi jo ud til de rigtige interessenter nemt og hurtigt, fortæller Henrik.

Henriks deltagelse i møderne har bl.a. resulteret i et samarbejde med Viborg Fjernvarme. Tom Diget, distributionsleder ved Viborg Fjernvarme fortæller:

Viborg Fjernvarme har fået installeret et Neogrid Technologies system, hvor man skifter den udekompensering vi normalt sætter i en unit med et prognoseværktøj, der formodentligt giver en lavere energiregning. Vi venter stadigvæk på resultaterne men vi tror på produktet. Det betyder, at vi overvejer om vi skal have en internetforbindelse i de units vi selv udlejer. Det var ikke noget vi overvejede før samarbejdet med Neogrid Technologies.    

Ud over samarbejdet med Neogrid Technologies har Tom også fået ny viden og et udvidet netværk:

I gruppen har vi fx fået undersøgt fordele og ulemper ved plastrør. Jeg har fået et netværk, der er større end jeg havde før. Blandt andet var der nogle leverandører, som jeg ikke havde kendskab til før. Derudover har jeg fået styrket netværket, der er med de varmeværkerne, der er i ERFA-gruppen.

Fakta om ERFA-gruppen

Gruppen mødes to gange årligt.

Gruppen er åben for alle, så vil du vide mere om lavtemperatur fjernvarme, få faglig sparring og et stærkt netværk så kontakt Line Bay, kommunikations- og eventkoordinator på lba@aalborg.dk eller tlf. 2520 1568.

Gruppen er dannet på baggrund af et demonstrationsprojekt om lavtemperatur fjernvarme. Læs mere her.  

Drop de små varmepumper i byområder

By | Nyheder | No Comments

I stedet for at satse på individuel opvarmning i byområder, skal vi satse på mere fjernvarme.

Det er min oplevelse, at varmepumper til individuel opvarmning er gået hen og blevet lidt ”smarte”, og varmepumperne er for mange blevet synonyme med ”grøn energi” og energieffektivitet. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at få aflivet nogle myter om varmepumper.

Når vi taler om varmepumper, så er det vigtigt at skelne mellem små individuelle varmepumper og store varmepumper, da der er væsentlige forskelle på de to typer. Mindre varmepumper har mindre effekt, er ikke så effektive (lavere COP) og er dyrere per kWh. De er dog oftest langt at foretrække og udgør et mere miljøvenligt alternativ, hvis man sammenligner dem med fx oliefyr.

Det er sandt, at varmepumper er virkelig smarte, og de kan også langt hen ad vejen betragtes som en ”grøn” miljøteknologi. De fleste varmepumper kører på el, som i Danmark for en stor dels vedkommende produceres af vindmøller. Faktisk kan varmepumper, når de anvendes i den kollektive varmeforsyning, være med til at afhjælpe Danmarks udfordring med høj el-produktion når det blæser meget, fordi den ekstra el kan bruges til at producere miljøvenlig fjernvarme med hjælp fra store varmepumper, og fordi der i fjernvarmesystemerne er varmelagre og andre produktionsenheder, så varmepumperne ikke behøver at bruge el i perioder med lav elproduktion fra vind og sol.

Jeg er en klar fortaler for større anvendelse af varmepumper i Danmark, men det skal ske som en del af fjernvarmeforsyningen i de områder, hvor det giver mening. Væksten sker i de større byer, og det er også primært i udkanterne af de større byer, at der bygges nyt. Her skal der tænkes fjernvarme ind i planlægningen og ikke små, individuelle varmepumper. Større varmepumper må til gengæld meget gerne tænkes ind i den kollektive varmeplanlægning.

Der er en grund til, at kollektiv opvarmning er så udbredt i Danmark. Det giver nemlig god mening i meget store dele af landet. I øjeblikket har 64 % af danskerne adgang til fjernvarmenettet, og det giver plads til en udvidelse af nettet på 5-10 % ifølge Danmarks førende forskere på området.

Kommer vi dog så langt væk fra byområderne, at de investerings- og miljømæssige omkostninger ved at udvide fjernvarmenettet ikke står mål med samme omkostninger ved en individuel varmepumpe, så er en individuel varmepumpe selvfølgelig en langt bedre løsning end fx et oliefyr.

Kom med på Energi-Messen i Bjerringbro

By | Nyheder | No Comments

På Energi-Messen får du mulighed for at udvide dit netværk, promovere din virksomhed og skabe dialog med kunderne.

Energi-Messen sætter fokus på alle områder inden for bæredygtig energi og miljø i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, politikere og interesse- og miljøorganisationer. Dette års tema er ”Samfundsøkonomisk bæredygtighed og miljø”.

Energi-Messen er et must for alle, der har interesse i bæredygtige og miljørigtige energiløsninger, og henvender sig både til B2B og B2C. Arbejder du med bæredygtighed, energi og miljø inden for fokusområderne energi, transport, byggeri, fødevarer eller landbrug, er Energi-Messen noget for dig.

Messen finder sted d. 18.-20. maj 2017 i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro, og er åben alle dage fra 9.00-17.00. Torsdag til fredag er der fokus på B2B og lørdag på B2C.

Det endelige messeprogram bliver offentliggjort 1. april.

Læs mere om Energi-Messen, priser og retningslinjer her, og tilmeld dig her.

Partnere til messen:
House of Energy
Region Midtjylland
Viborg kommune
Viborgegnens Erhvervsråd
Arbejdsgiverne – Industri + Håndværk
Vedvarende Energi
Energi Viborg
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
EUROSOLAR Danmark
Interreg Nordsøprogrammet

Eksportmuligheder for fjernvarme i USA

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådet d. 28. februar sætter fokus på eksportmuligheder i USA, er det for at blive klogere på danske virksomheders eksportmuligheder inden for vedvarende energi samt betydningen af præsidentvalget.

USA fokuserer på fjernvarme, vind og vand
I 2015 eksporterede Danmark omkring 100 mia. kr. til USA som uden for EU er Danmarks største handelspartner. Danske virksomheder er ledende inden for især fjernvarme, vind og vand og efterspørgslen på grøn dansk teknologi er stigende.

Vedvarende energi er et højaktuelt emne og flere amerikanske universiteter, militærbaser og byer kigger mod fjernvarme som opvarmningskilde. Eksempelvis har flere byer et ønske om at blive energineutrale. Fjernvarmen er løsningen og det er tid til at investere.

Det amerikanske offshore vindmarked udgør et stort potentiale for danske virksomheder. Vindindustrien i USA har mere end 100.000 ansatte, og er dermed en vigtig del af økonomien. I Texas er der flere vindmøller end i England, og den hurtigst voksende profession i USA er vindtekniker.

Tørke i Californien og manglen på vand i andre stater har resulteret i et øget politisk fokus på vandteknologi. Den amerikanske industri er udfordret på nedadgående vandkvalitet og lokale vandforsyninger. Den danske vandteknologi er en ideel løsning, og det har det amerikanske marked fået øjnene op for.

Event om eksportmulighederne i USA
Din virksomhed får mulighed for, at blive klogere på din virksomheds eksportmuligheder i USA når House of Energy, Væksthus Nordjyllands Team Global og Eksportrådets team af danske specialister sætter fokus på USA. Vi ser på eksportmulighederne inden for vedvarende energi i USA, og hvad valget af Donald Trump kan have af betydning for danske virksomheder.

Du kan blandt andet høre om eksportmulighederne inden for fjernvarme samt høre om de muligheder og udfordringer, den nordjyske virksomhed LipTech Systems A/S har oplevet ved deres eksportopstart til USA.

Se programmet og læs mere om eventet her.

Vil du deltage i et fjernvarmeprojekt på Balkan?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet PlanEnergi deltager i EU-projektet ”CoolHeating” (www.coolheating.eu) som fokuserer på etablering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energi i fem lande på Balkan: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien og Makedonien. I de fem lande er lokale partnere, som arbejder på etablering af et konkret projekt, samt mulighederne for etablering af flere projekter.

I første og fjerde kvartal 2017 planlægges afholdt workshops i de fem lande, hvor fokus bl.a. er på udvikling af projekter herunder mulige teknologier, og information fra danske leverandører vil være velkomment. Der er således mulighed for kontakt til de fem markeder.

PlanEnergi bidrager bl.a. med danske erfaringer og vil gerne formidle kontakt til FleksEnergis medlemmer. FleksEnergis medlemmer, herunder leverandører, som har interesse i at undersøge mulighederne for aktiviteter i – og måske på sigt eksport til – de fem lande på Balkan er velkomne til at henvende sig til Morten Hofmeister mh@planenergi.dk.

 

Logimatic – kundespecifikke automationsløsninger til styring af fjernvarmesystemer

By | Ikke kategoriseret | No Comments

FleksEnergi-medlemmet Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed, der specialiserer sig i kundespecifikke automationsløsninger og rådgivning inden for blandt andet energiområdet, herunder fjernvarme.

Logimatic udvikler og leverer kundespecifikke automationsløsninger (SRO) til fjernvarmesystemer. Det er både forsyningsnet og produktionsanlæg som Logimatic leverer løsninger til. Deres automationssystemer består af en række standardkomponenter, men de tilpasser løsningen 100% til de specifikke kunder de har, idet ingen fjernvarmeanlæg er ens. Ligeledes udvikler og leverer de også softwareløsninger til deres kunder. Vedligeholdelsessystemet, SERTICA, som benyttes til at få struktur over kundernes vedligehold, LOGIA et kundetilpasset lageroptimeringssystem, samt Fotodok der kan benyttes fx i forbindelse med runderinger.

”Det smarte ved, at vi har begge dele inhouse (automation og software) er at fx SERTICA kan integrere sig med det automationssystem, som vi udvikler til kunden, ”  fortæller Hans Jacob Møller som er Head of Projects, Energy Solutions ved Logimatic og fortsætter, ”På den måde får du et mere intelligent vedligeholdelsessystem, der kan fortælle kunden, hvornår nogle af komponenterne trænger til at blive serviceret. ”

Levering af kundespecifikke automationsløsninger

Ved et Nordsjællandsk forsyningsselskab, er de i forbindelse med kommunesammenlægningerne gået fra at have hver sit fjernvarmeforsyningsselskab til at have ét samlet, og her har Logimatic i samarbejde med kunden været med til at udvikle en løsning, der har givet dem et mere strømlinet system. Det betyder, at de automationsløsninger de før har haft på flere forskellige fjernvarmeanlæg nu er samlet i én SCADA platform.

”Ved at udvikle en samlet platform for alle værkerne, kan man nu sidde på det ene værk og styre alle de andre, hvilket betyder, at man har bedre overblik over systemet som helhed. ”, fortæller Hans Jacob Møller. 

Ligeledes har Logimatic udviklet en automationsløsning for Aalborg CSP til solenergianlægget Sundrop Farms i Australien. En del af leverancen har været et dataopsamlingssystem, der giver mulighed for at man fra kundens side løbende kan følge med i produktionen på anlægget, samt at benytte de historiske data til forskellige rapporterings og analyseformål. Visionen med dataopsamlingssystemet er, at man ved at have fingeren på pulsen af produktionen nøjagtig kan se, hvad produktionsomkostningerne er i øjeblikket. Du kan læse mere om produktionsanlægget her.

Netværk giver adgang til flere markedssegmenter

Logimatic vil gerne arbejde med samarbejdspartnere inden for forsyning og energianlæg, der ser værdi i et effektivt kontrolsystem, også på tværs af produktion og forsyning. Dataopsamling er et fokusområde, og at koble produktionsdata med økonomi for at skabe overblik. Udfordringen i at koble tingene sammen er dog at man i større forsyninger historisk har haft en opdeling imellem produktion og distribution, med hver sin måde at gøre tingene på.

” Udfordringen er at få et overblik over, hvad kunderne gerne vil have og det er noget af det vi er blevet endnu bedre til efter vi er blevet medlem af FleksEnergi, ” fortæller Hans Jacob Møller og fortsætter ”Vi kan herigennem hurtigt se, hvor markedet bevæger sig hen og derved tilpasse vores systemer herefter. ”

Ved at have et netværk som FleksEnergi, hvor Logimatic har adgang til information omkring det her markedssegment med nye interessante tiltag, så har de herved også fået adgang til nye teknologier inden for området, og kan derved hurtigt tilpasse deres løsninger herefter.

Logimatic er netop via FleksEnergi blevet partner i et konsortium der vil søge udviklingsstøtte igennem Horizon2020. Formålet er at bruge overskudsvarme fra forskellige kilder, opkonvertere det ved hjælp af varmepumper og føde det ind i eksisterende fjernvarmenet, samt at lave en form for central styring. Dermed vil man ud fra statistisk data og informationer fra omverdenen kunne optimere på produktionen, blandt andet ved at kende et estimeret behov og kun producere efter dette, samt at kende el spotprisen frem i tiden, så man kan producere til lager, når elprisen er lav.

Kort fortalt om virksomheden, Logimatic

Logimatic er grundlagt i 1987 af fire ledende medarbejdere fra Aalborg Værfts automationsafdeling. Logimatic udspringer fra den maritime industri og har siden udviklet sig til ligeledes at have kompetencer inden for andre områder, herunder energisektoren. Logimatic har hovedkontor i Aalborg, en afdeling i Værløse og et kontor i Singapore, og har nu 82 ansatte.